Petycja w sprawie zaprzestania rozbiórki wiaduktu nad ul. Grzegórzecką

Komentarze

#8

To oczywiste. Zagranie PKP jak zwykle poniżej pasa...

Bartosz Buława (Poznań, 2021-11-25)

#12

Podpisuję, ponieważ w pełni zgadzam się z treścią petycji. Ponadto co zostało napisane, zabytkowy wiadukt znajduje się w strefie buforowej Miejsca Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie. Usuwanie chronionych prawem zabytków z rejestru zabytków w tak istotnym miejscu stanowi niepokojący sygnał i źle wróży dla wypełniania obowiązków wynikających z Konwencji UNESCO z 1972 roku przez Rzeczpospolitą.

Michał Wosiński (Kraków, 2021-11-25)

#17

W pełni zgadzam się z autorami petycji

Weronika Grzesiak (Kraków, 2021-11-25)

#24

Niedopuszczalne jest niszczenie naszego dziedzictwa narodowego.

Piotr Dąbrowski (Kraków, 2021-11-25)

#25

Trzeba szanować dawną architekturę i jej twórców,a miasto powinno zachować też obiekty dawnej inżynierii i przemysłu. Weźmy przykład choćby z Berlina.na

Katarzyna Novljakovic (Krakow, 2021-11-25)

#32

Jestem archeologiem krakowskim i na sercu leżą mi zabytki naszego miasta. Wiem, ile zabytkowej substancji zostało zniszczonych w czasach komuny i za zaborów. W XXI wieku państwowe służby powinny mieć świadomość o potrzebie ochrony narodowego dziedzictwa i wyjść mentalnie poza niszczycielską działalność zaborców i komunistów. Tym bardziej, że dawny most na Wiśle jest inżynieryjnym zabytkiem klasy zerowej, unikatowym na skalę światową! Jestem całkowicie przeciwko zniszczeniu prawdziwego mostu! Po odbudowaniu to już nie będzie zabytek, tylko atrapa na miarę Disneylandu😐

Justyna Jarosz-Romaniec (Kraków, 2021-11-25)

#43

Podpisuje,ponieważ uważam,że burzenie pięknej starej zabudowy wiaduktu przy ulicy Grzegórzeckiej ,jest niszczeniem i zacieraniem historii Krakowa,to piękny wiadukt,dodaje charakteru tej części Krakowa,

Dominika Nowak (Kraków, 2021-11-25)

#44

Jako konserwator zabytków w pełni zgadzam się z niniejszą petycją, a decyzja o wyburzeniu wiaduktu jest pomysłem irracjonalnym.

Tomasz Sadko (Kraków, 2021-11-25)

#50

Drogi Pradziadku*, byłeś prekursorem ochrony zabytków w Krakowie i świadkiem budowy burzonego dziś przez małych ludzi unikatowego wiaduktu – wówczas jeszcze mostu na Wiśle. W Twoim imieniu dziękuję współczesnym obrońcom naszego Dziedzictwa. Jednocześnie jest mi wstyd i przepraszam, że nic więcej nie możemy już zrobić. To niewyobrażalna hańba dla naszego miasta!

*"Paweł Popiel był pierwszym, który odczuł wartość obrazów Kulmbacha w skarbcu kościoła Panny Maryi i w kościele Św. Floryana, pierwszym, który zrozumiał, czem jest obrazek wotywny Wierzbięty w Ruszczy, czem ołtarz Stwosza i kaplica Zygmuntowska. Odnosi się to do pierwszych lat po powstaniu r. 1831, do pobytu jego w Ruszczy. Krząta się on około stylowego odnowienia pałacyku w Balicach i każe robić odlewy gipsowe z pomników królewskich na Wawelu. Pod jego wpływem, za jego gorącem orędownictwem tworzy się powoli w Krakowie kółko miłośników sztuki, które w wiele lat później urosło w grono znawców przy boku swego przewodnika. W tej pierwszej fazie Paweł Popiel zajmował się już restauracyą cenniejszych obrazów po kościołach, występował z poważnymi artykułami w sprawie pomników w dziennikach, a gorącem słowem pośród ludzi. Nic też dziwnego, że, gdy pamiętny pożar w r. 1850 zniszczył tyle kościołów krakowskich, a razem z nimi tyle zabytków sztuki, zwrócono oczy ku niemu i uproszono go o przewodnictwo w komitecie restauracyjnym po pogorzeli. Każe on wtedy kosztem
swym rysować popalone pomniki u Franciszkanów i Dominikanów, krząta się za zebraniem funduszów. Nikt też, przy zawiązaniu się w Wiedniu w roku 1853 Komisyi Centralnej dla zachowania zabytków architektury w Austryi, nie mógł być godniejszym w oczach władzy od niego, do zajęcia stanowiska C. K. Konserwatora na Kraków i szeroki jego okręg. Staje on się wtedy energicznym obrońcą pamiątek w pałacach na Wawelu wobec władz wojskowych, restaurujących budynek, a nieuwzględniających przeszłości polskiej, pilnuje restauracyi kollegium Jagiellońskiego i przedsiębierze kosztem składek ratunek obrazów Dollabelli u Dominikanów. Odtąd zaczyna się właściwa jego czynność jako restauratora zabytków".

Maryan Sokołowski, Władysław Łuszczkiewicz – wyd. PAU Kraków 1893 r.

Andrzej Popiel (Kraków, 2021-11-25)

#52

Żyjemy w barbarzyńskich czasach, ci, co są za to odpowiedzialni nawet nie mają refleksji, że ich nazwiska trafiają do mrocznejj histirii. Jaki Kraków zostawiamy następnym pokoleniom. Wstyd!!!! To może Wawel też wykreślimy z listy zabytków. Teraz można wszystko.

Lidia Bogacz-Popiel (Kraków , 2021-11-25)

#55

Taki obiekt należy chronić.

Jacek Rożnowski (Kraków, 2021-11-25)

#72

Mowa o oczywistej potrzebie ochrony zabytków techniki i o próbie złamania prawa.

Konrad Myślik (Kraków, 2021-11-25)

#74

Nie zgadzam się na rozbiórkę

Mateusz Baran (Kraków, 2021-11-25)

#76

Mieszkam w Krakowie od dziecka i bulwersuje mnie niedbałość władz o dziedzictwo historyczne miasta.

Paulina Niechciał (Kraków, 2021-11-25)

#77

Ponieważ nie godzę się by w Polsce panowały standardy jak w bananowych republikach.

Rafał Łukasik (Kraków, 2021-11-25)

#83

Już nie pamiętam jak wyglądała Hala Targowa przed remontem, tyle czasu PKP ślimaczy się z tym kontraktem. To jest dopiero skandal, że PKP rozpoczynając roboty dobrze wiedziała że będzie musiała "ogarnąć" wiadukt i nie zrobili tego tylko chcą teraz rozebrać zabytek.

Łukasz Macugowski (Kraków, 2021-11-25)

#87

To najstarszy wiadukt w Krakowie trzeba chronić swoje dziedzictwo, jak to się ma do zabytku pod tytułem hotel Cracovia.

Jan Broniec (Przytkowice, 2021-11-25)

#99

Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach...

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I WY WINNIŚCIE IM CZEŚĆ!
Adam Asnyk

Czytajcie i słuchajcie poetów.
Pozdrawiam
Anna Bilska-Wilkosz

Anna Bilska-Wilkosz (Kraków, 2021-11-25)

#108

O zabytki powinniśmy dbać a nie je niszczyć to część naszej wspólnej historii

Małgorzata Płoucha (Kraków , 2021-11-25)

#121

Podpisuje się pod słowami petycji i nie chcę rozbiórki wiaduktu.

Mateusz Rozmus (Kraków, 2021-11-25)

#125

Nie zgadzam się na likwidację zabutku!

Piotr Salawa (Kraków, 2021-11-25)

#130

Protestuję przeciw niszczeniu tak unikalnych budowli w Krakowie

Piotr Zborowski (Kraków, pow. Kraków, 2021-11-25)

#140

Nie zgadzam się na dewastowanie dziedzictwa architektonicznego Krakowa.

Franciszek Vetulani (Kraków, 2021-11-25)

#144

Łapy precz od wiaduktu!

Sylwia Rapicka (Kraków, 2021-11-25)

#145

Działania podjęte przez PKP poprzez brak konswerwacji obiektu przez ostatnie 20 lat doprowadziły do jego obecnego stanj j to PKP pownny uratować obiekt zamiast go wyburzać.

Bartosz Burda (Kraków, 2021-11-25)

#149

Nie zgadzam się na takie traktowanie zabytków !!

Maciej Dobrzański (Kraków, 2021-11-25)

#151

oburza mnie sposób rozwiązania problemu czysto technicznego przez Inwestora Czyli PKP jak i wykonawcę inwestycji czyli Stabag !!

Władysław Kusia (Kraków, 2021-11-25)

#158

Podpisuję, ponieważ względy ekonomiczne nigdy nie mogą być argumentem decydującym o istnieniu takiego zabytku.

Michał Grochal (Kraków, 2021-11-25)

#160

Ten most jest imponujący, świadczy o wielkości miasta Krakowa 100 lat temu.
Może jest możliwość wzmocnić go nie burząc.
Może dobudować nowy most obok żeby odciążył ten stary.

Aleksandra Śniadowska (Prądnik Korzkiewski, 2021-11-25)

#167

Podpisuję ponieważ uważam że ten most/wiadukt absolutnie zasługuje na ochronę, a jego budzenie jest niegodnym i ochydnym pójściem na łatwiznę, wyłącznie z celem finansowym w tle. Ten obiekt zasługuje na więcej, a my niszcząc go - wpiszemy się jedynie na listę współczesnych hunwejbinów.

Krzysztof Śliwa (Kraków/Krzeszowice, 2021-11-25)

#175

Jestem członkiem Akademickiego Koła Studentów Ochrony Dóbr Kultury UJ, któremu problem ten wydaje się niezwykle ważny. Wiadukt kolejowy jest świadkiem zmieniającej się topografii miasta poprzez zmianę biegu Wisły, niewątpliwe jest to też jeden z najlepszych przykładów zabytku techniki, niosący ze sobą zarówno wartości historyczne jak i artystyczne, w związku z czym w pełni zasługuje na ochronę i opiekę. Decyzja z dnia 21 września 2021 roku wydaje się być wysoce nieodpowiedzialna i niezrozumiała, a same czynniki przywoływane przy jej podejmowaniu zupełnie pomijały wartość zabytkową obiektu.

Zofia Rokitka (Kraków, 2021-11-25)

#188

Uważam, że ten wiadukt jest pięknym zabytkiem, a zabytki powinny być chronione. Stanowią one dziedzictwo naszej kultury.

Izabela Brytan (Myślenice, 2021-11-25)

#189

Sposób postępowania z zabytkiem godzi w poszanowanie kultury i dziedzictwa.

Dominik Szmerek (Kraków, 2021-11-25)

#193

Wiadukt to wyjątkowy zabytek techniki, który należy chronić.

Michał Wiśniewski (Kraków, 2021-11-25)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...