Rodzice przeciwko decyzji parlamentu RP o zmniejszeniu wydatków na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w budżecie na rok 2022

Komentarze

#9622

Jestem.matką 2 dzieci!!! Chce by język nadal funkcjonował w szkole

Anna Litner (kluczbork, )

#9638

Podpisuję, ponieważ zależy mi, aby moje dzieci znały język niemiecki. Członkowie mojej rodziny mieszkają w Niemczech i chce ułatwić dzieciom porozumiewanie sie z nimi.

Sabina Szirch (Jasienie, )

#9640

Nie zgadzam się z ograniczaniem dostępu dzieci do zdobywania wiedzy w zakresie języka niemieckiego.

Aleksandra Bobrowska (Kluczbork, )

#9666

To zwykła dyskryminacja, nieuzasadniona decyzja ludzi kierujących się własnymi upodobaniami niezależnie od obowiązującego prawa. Tak nie można, to jest wbrew prawu!

Elżbieta Wydra (KLUCZBORK, )

#9668

Podpisuję, ponieważ języki są w życiu bardzo potrzebne.

Weronik Czogała (Grzegorzowice, )

#9671

Nie zgadzam się z ustawą.

Justyna Wieczorek (Olesno, )

#9672

Podpisuję ponieważ chcę żeby moje dzieci uczyły się języka niemieckiego.

Izabela Ledwoch (Stradunia, )

#9689

Podpisuję, ponieważ zgadzam się z tym co powyżej napisane.

Ewa Krol (46-050 Nakło , )

#9729

Ponieważ decyzja o zmniejszeniu finansowania jest oparta na kłamstwie i służy dalszemu dzieleni ludzi w apolsce

Robert Kwoczała (Żyrowa, )

#9732

Nauczanie języka mniejszościowego w szkole uważam że może być potrzebne w przyszłości.

Piotr Klinger (Borkowice, )

#9737

Podpisuję ponieważ chcę aby moje dzieci miały tyle samo godzin j.niemieckiego co do tej pory

Karolina Winter (Turze, )

#9760

Podpisuję

Justyna Wieczorek (Popielów, )

#9784

Uważam zmniejszenie godzin na naukę języka, jako polityczną zemstę na mniejszości

Magdalena Kierońska (Wawelno , )

#9796

Podpisuje petycję żeby dzieci dalej kontynuował naukę niemieckiego

Bogusława Matuszek (Zimna wódka , )

#9798

„Iloma językami mówisz, tylekroć jesteś człowiekiem” - JWG

Przemysław Kosik (Opole, )