Do Ministra Edukacji o uszanowanie konsensusu legislacyjnego z 2021 roku dotyczącego edukacji domowej (homeschoolingu).

Komentarze

#24549

świetna inicjatywa

Bartłomiej Włodarczyk (Płock, 2023-02-01)