Petycja do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej o zmianę zapisów ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023

Komentarze

#1

Państwo polskie ma zobowiązania wobec tych, którzy mu wiernie służyli chroniąc ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, broniąc jego niepodległości i granic oraz strzegąc bezpieczeństwa jego obywateli, niejednokrotnie z narażeniem życia.

Marcin Rusin (Pyrzyce, 2023-03-10)

#2

Podpisuje ponieważ, również jestem funkcjonariuszem i nie zgadzam się na nierówne traktowanie w jakiejkolwiek sferze.

Marcelina Rusin (Pyrzyce, 2023-03-10)

#12

Zgadzam się z założeniami i żądaniami petycji

Monika Dulewicz (Szczecin, 2023-03-12)

#13

Ustawa jest sprzeczna z zasadą sprawiedliwości społecznej.

Joanna Kołodziejczyk (Stargard, 2023-03-12)

#14

Jestem Funkcjonariuszem nie akceptuję dyskryminacji.

Joanna Boczarska (Kraków , 2023-03-12)

#16

Czuje się pokrzywdzony

Jacek Pewca (Pa3, 2023-03-12)

#22

Jest niesprawiedliwa.

Mariusz Wiączek (Ostrowiec Świętokrzyski , 2023-03-12)

#24

Zgadzam się z petycją, jest słuszna.

Natalia Głowacka (Kraków, 2023-03-12)

#30

Wprowadzana zmiana była niesprawiedliwa

Grzegorz Klimczak (Sieradz, 2023-03-12)

#31

Nie zgadzam się na nierówne traktowanie

Tomasz Kurza (Warszawa , 2023-03-12)

#33

Podpisuję ponieważ uważam że waloryzacja wypłat powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami jak do tej pory

Paweł Bartnicki (Białystok, 2023-03-12)

#34

Ustawa budżetowa jest dla mnie dyskryminująca. Musiałem pożegnać się mundurem że względu na stan zdrowia.

Tomasz Frątczak (Sieradz , 2023-03-12)

#36

Jestem emerytowanym funkcjonariuszem Policji z dniem 06.02.2023r. po 30 latach służby.

Mirosław Jakimiak (Siedlce, 2023-03-12)

#41

Zgadzam się z tą petycją. Jestem funkcjonariuszem, który został pozbawiony podwyżki inflacyjnej od 1 stycznia 2023r.

Michał Ryczek (Potulice, 2023-03-12)

#42

Nie zgaysie z ustawą z dnia 1 grudnia 2023r

Piotr Ryk (Szczecinek , 2023-03-12)

#43

Walka o Nasz interes. Oburzenie na zmianę, która nie miała miejsca dotychczas. A myślałem, że to co mówią rządzący o wsparciu służb to prawda.

Włodzimierz Siemiątkowski (Brzeziny, 2023-03-12)

#46

Chce być traktowany jak inne gruby zawodowe a nie dyskryminowany

Lucas Biba (Gorzów Wielkopolski , 2023-03-12)

#51

Jestem nierówno traktowany

Marcin Pikusa (38-230 Nowy Żmigród, 2023-03-12)

#55

Ustawa łamie Konstytucję RP

Grzegorz Dziedzic (Sieradz, 2023-03-12)

#56

Jestem poszkodowana przyjętym w obowiązującej ustawie rozwiązaniem waloryzacji uposażenia od 01.03.2023r.

Anna Malinowska (Brzezówka , 2023-03-12)

#60

Uważam iż każdy z nas powinien być traktowany równo a obecnie zaliczam dir go grupy która została pominięta w podwyżkach

Izabela Michniewska (Białe Błota, 2023-03-12)

#63

Rażąca niesprawiedliwość😕

Wojciech Durak (Bartoszyce, 2023-03-12)

#68

Zapis jest krzywdzący, niesprawiedliwy i skandaliczny. Nie jest zgodny z Konstytucją RP

Przemysław Zacharski (Częstochowa , 2023-03-12)

#71

Widzimy tu rażącą nierówność i dyskryminację tej grupy obywateli wobec prawa. Jak to się ma do art. 32 Konstytucji RP, z którego wynika, że: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Jarosław Wira (Szczecin , 2023-03-12)

#82

Niezgodne z konstytucją RP

Magdalena Kubisiewicz (Częstochowa , 2023-03-12)

#83

Czuję się dyskryminowany

Daniel Francuz (Proszowice , 2023-03-12)

#86

Utożsamiam się merytoryczną treścią.

Adam Ozimek (Warszawa , 2023-03-12)

#91

Wprowadzone przepisy art. 41 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 w mojej ocenie są niezgodne z Konstytucją RP oraz niesprawiedliwe

Marek Ciupek (Opole, 2023-03-12)

#94

Niechcenia być dyskryminowany

Piotr Łuka (Szc, ytno, 2023-03-12)

#95

Jestem jedna z wielu osób pokrzywdzonych

Mariusz Banyś (Kielce, 2023-03-12)

#96

Jestem osobą zainteresowaną- od 03.02 .2023 przeszłam na emeryturę

Ewa Witkowska (Radom, 2023-03-12)

#97

Nie chce być dyskryminowany..I uważam że każdy obywatel powinien mieć równe prawa

Łukasz Biłda (Gorzów Wielkopolski , 2023-03-12)

#98

Oczekuję równości traktowania wszystkich obywateli

Joanna Ociepa (Częstochowa , 2023-03-12)

#99

Stworzony twór prawny jest niezgodny z Konstytucją i narusza moją równość wobec prawa.

Emilia Tomczak (Ostrołęka, 2023-03-12)

#103

Jest to krzywdzące . Nie zmienia się warunków służby z dnia na dzień.

Marcin Grzesiak (Świdwin , 2023-03-12)

#105

Czuję się oczukany przez państwo, które zmieniło zasady tylko po to aby zatrzymać części funkcjonariuszy. Wszystkie poprzednie lata były liczone w taki sposób że waloryzacja była przyznawana od początku roku. W tym w celu oszukania części policjantów zapis został zmieniony

Jacek Prokop (Koprzywnica, 2023-03-12)

#107

Bo zgadzam się z petycją

ADAM MASALSKI (Osowicze, 2023-03-12)

#108

artrec@wp.pl

Artur Ŕęcławowicz (Przecław, 2023-03-12)

#114

Zostałem nierówno i dyskryminacyjne potraktowany.

Witold Mazur (Sierskośce, 2023-03-12)

#115

Nie zgadzam się z nierównym traktowaniem obywateli Naszego Kraju.

Daria WOSIK (Myszków, 2023-03-12)

#116

Służąc Ojczyźnie w Straży Granicznej przez wszystkie lata realizowałem swoje zadania na jak najwyższym poziomie, mając dobro służby na pierwszym miejscu. Nie godzę się na takie traktowanie w chwili gdy chce skorzystać z przysługującego mu prawa do odejścia na zasłużoną emeryturę.

Marcin Rocki (Suszno, 2023-03-12)

#120

Uważam, że funkcjonariusze zostali potraktowani gorzej niż inne grupy zawodowe, co narusza konstytucyjną zasadę równości. Pozbawienie emerytów styczniowej waloryzacji powoduje podważenie zaufania, jakim funkcjonariusze mogli dotychczas darzyć państwo, któremu służyli. Od tej pory każdy funkcjonariusz będzie miał na uwadze, że państwo polski może go wykiwać bez mrugnięcia okiem.
Składałam raport o zwolnienie ze służby w innej sytuacji prawnej niż ta, w której odchodziłam że służby, a pomiędzy tymi zdarzeniami minęły raptem 3 miesiące. Poważne państwo prawa tworzy prawo z wyprzedzeniem pozwalającym obywatelom zaplanować najbliższą przyszłość , bez obaw o nieoczekiwana niekorzystną zmianę przepisów prawa. Gdybym wiedziała jak państwo polskie potraktuje emerytów odchodzących ze służby w 2023 roku, odeszlabym z policji w roku 2022.

Jolanta Stapińska-Zamiara (Brzeg Dolny , 2023-03-12)

#122

Podpisuję

Łukasz Styrcz (Chmielnik , 2023-03-12)

#123

W pełni zgadzam się z treścią petycji.

Rafał Rak (Suszno, 2023-03-12)

#125

Uważam za nie sprawiedliwe potraktowanie funkcjonariuszy którzy odeszli na emerytury pomiędzy 1 stycznia 2023 a 28 luty 2023. Pierwszy raz w historii ustaw budżetowych zdarza się aby pominięto funkcjonariuszy którzy odeszli w,/w okresie. Co jest niezgodne z zasadami waloryzacji uposażeń w sferze budżetowej

Przemysław Strzegowski (Zaborze, 2023-03-12)

#126

W pełni zgadzam się z załozeniami petycji. Uważam, że to uczynił Rząd przesuwając termin waloryzacji jest nie zgodne z Konstytucją.

Maciej Wesołowski (Włocławek, 2023-03-12)

#127

Na skutek niesprawiedliwych i dyskryminujących regulacji w ustawie budżetowej zostałem pozbawiony waloryzacji uposażenia

Marcin Zjawiony (Szczecin, 2023-03-12)

#128

Podposuje ponieważ jestem emerytem policyjnym i nie została mi naliczona podwyżka mojej emerytury od stycznia 2023 a do dnia 15 lutego 2023 roku byłem jeszcze czynny Funkcjonariuszem Policji.

Marek Dukat (Budziejowice 11, 2023-03-12)

#133

Uważam, że waloryzacja uposażeń od marca, a nie od stycznia jak dla innych grup zawodowych, narusza konstytucyjną zasadę równości. Jej jedynym celem było pozbawienie odchodzących funkcjonariuszy należnej im styczniowej waloryzacji uposażenia, co podważa zasadę działania organów państwa w sposób budzący u obywateli zaufanie . Po tym jak rząd oszukał odchodzących funkcjonariuszy utraciłem zaufanie do państwa, którego jestem funkcjonariuszem.

Bartosz Zamiara (BRZEG DOLNY, 2023-03-12)

#134

Czuje się oszukany przez Państwo Polskie .

Bogusław Rusin (Ropczyce, 2023-03-12)

#137

Wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą istotną powinny być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących.

Rafał Lewandowski (Legionowo, 2023-03-12)

#138

Jestem pokrzywdzona nierównym potraktowaniem, emerytką od 21.02.2023r.

Hanna Goździk (Koronowo , 2023-03-12)

#139

Jestem emerytowanym funkcjonariuszem i czuję się oszukany!!!

Tomaszek Bary (Rzeszów, 2023-03-12)

#141

Zmiana systemu waloryzacji uposażenia, działająca na niekorzyść w momencie jeszcze czynnej służby by nie zachęcić a zmusić do pozostania. Poniżenie i dyskryminacja wszystkich służących odchodzących na emeryturę przez zastosowanie przepisów zawieszonego na 3 miesiące prawa. Idą wybory najpierw parlamentarne a później samorządowe ? Bóg, Honor, Ojczyzna jednak z poszanowaniem emerytów wszelkich śłużb, tradycji i prawa.

Robert Wróbel (Wręczyca Wielka, 2023-03-12)

#142

Oczekuje sprawiedliwego traktowania wszystkich .

Beata Jagiełło-Szumlewicz (Zieleniewo, 2023-03-12)

#145

Były Funkcjonariusz, to niesprawiedliwe wobec Emerytów, czuję się oszukany,wobec tej nie sprawiedliwej zmiany przepisów,

Marcel Niewiadomy (Czechowice- Dziedzice, 2023-03-12)

#148

Popieram gdyż nie powinno być dyskryminacji

Tomasz Tomczak (Turowo, 2023-03-12)

#151

Jestem głęboko oburzony postawą partii rządzącej, czyli Prawa i Sprawiedliwości, która dopuściła się bezprawia i niesprawiedliwości wobec funkcjonariuszy będących zbrojnym ramieniem Państwa oraz kierującego nim Rządu. Jak to możliwe, że ci, którzy tworzą prawo, sami łamią je bezkarnie i bezczelnie?

To pokazuje, że żaden obywatel nie może czuć się bezpiecznie w kraju rządzonym przez tę partię. Jak możemy ufać władzom, które nie szanują nawet swoich własnych funkcjonariuszy? To świadczy o bezradności rządu i braku ochrony dla tych, którzy służą naszemu krajowi.

Jeśli ci, którzy mają egzekwować przestrzeganie prawa, są ignorowani i łamani są ich prawa, to co mamy powiedzieć o zwykłych obywatelach? Jak mogą oni czuć się pewnie, skoro partia rządząca może tak bezprawnie i podle zachowywać się wobec tych, którzy służą Narodowi?

To wstyd dla Polski i obraza dla tych, którzy poświęcają swoje życie dla naszego kraju. Powinniśmy wziąć to na poważnie i przeciwstawić się temu bezprawiu. Potrzebujemy rządu, który będzie szanował swoich obywateli i zapewni im bezpieczeństwo.

Z pewnością odwdzięczymy się Wam za to przy urnach wyborczych !!!

Krzysztof Mrozek (Ruda Śląska, 2023-03-12)

#153

Jestem jednym z byłych funkcjonariuszy Policji, którzy odeszli na emeryturę w w okresie pomiędzy 1. 01. 2023 r. a 28. 02. 2023 r.

Arkadiusz Mierzejewski (Kołobrzeg, 2023-03-12)

#154

Zostałem oszukany

Paweł Głogowski (Skierniewice, 2023-03-12)

#157

Nie zgadzam sie na dyskryminacje

Sylwester Skrobała (Sieradz , 2023-03-13)

#159

Czuję się dyskryminowany

Tomasz Opar (Resko, 2023-03-13)

#165

Nie zgadzam się z taką manipulacja prawa, oszukiwaniem ludzi

Artur Materac (Praszka, 2023-03-13)

#169

Popieram petycję.

Wojciech Wojciech (Łosice, 2023-03-13)

#170

Zgadzam się z podjetą incjatywą.

Teresa Głowacka (Kraków , 2023-03-13)

#172

Działania rządu są niezgodne z konstytucją.

Leszek Siedlecki (Warszawa, 2023-03-13)

#174

zgadam się z pismem, niesprawiedliwie potraktowano funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę, każdy ma prawo odejść kiedy chce i nie można go za to karać

bartłomiej jankowski (urad, 2023-03-13)

#177

Nie zgadzam się z działaniami podjętymi przez kierownictwo MSWiA, które w rażący sposób zaniżyło moje uposażenie, a tym samym naliczenie emerytury. Uważam, że podjęte przez rząd działania są nie zgodne z Konstytucją i godzą w moje niezbywalne prawa. Wprowadzenie zmian było celowe i służy jedynie ukaraniu odchodzących z formacji funkcjonariuszy.

Michał Murawski (Wrocław, 2023-03-13)

#179

Zgadzam się z większościom funkcjonariuszy.

Sebastian Forstner (Deszczno, 2023-03-13)

#181

Jestem osobą bezpośrednio zainteresowaną wprowadzonymi zmianami, gdyż dotyczą również mojej osoby

Dariusz Łuszczewski (Zamość, 2023-03-13)

#182

Jestem byłym funkćjonariuszem

Katarzyna Moszczyńska (Grzymek, 2023-03-13)

#183

Wprowadzony przepis jest niesprawiedliwy, niekonstytucyjny i ma tylko na celu "ukaranie" żołnierzy i funkcjonariuszy, które zdecydowali odejść się na emeryturę akurat w tym roku. Dlatego powinien zostać zmieniony.

Michał Binek (Poznań, 2023-03-13)

#188

Każdy obywatel powinien być traktowany na równi wobec prawa i Konstytucji.

Mariusz Morawiecki (Częstochowa, 2023-03-13)

#189

Jestem emerytowanym funkcjonariuszem i czuje się pokrzywdzony przesunięciem waloryzacji płac na 01.03.2023 r.

Piotr Rzepkowski (Łobez, 2023-03-13)

#191

Podpisuję, ponieważ zgadzam się z treścią petycji.

Michał Niemczyk (Bielsko-Biała, 2023-03-13)

#193

Uważam, że podjęte kroki są niesprawiedliwe .

Daria Stanejko-Nelle (Wałcz, 2023-03-13)

#195

Rozwiązania przyjęte w ustawie z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 są niezgodne z prawem

Marcin Fudalski (Bezrzecze, 2023-03-13)

#196

Podpisuje petycję ponieważ nie zgadzam się na naruszanie moich praw przez rządzących jako emerytowanego funkcjonariusza względem innych emerytowanych mundurowych z lat poprzednich oraz względem tych, którzy nadal pełnią służbę w związku z brakiem naliczenia mi przysługującej waloryzacji plac.

Bartosz Sadłoń (Opole, 2023-03-13)

#197

Zgadzam się w pełni z treścią petycji.

Mariusz Kubacki (Otmuchów , 2023-03-13)

#200

Jestem głęboko oburzony postawą partii rządzącej, czyli Prawa i Sprawiedliwości, która dopuściła się bezprawia i niesprawiedliwości wobec funkcjonariuszy będących zbrojnym ramieniem Państwa oraz kierującego nim Rządu. Jak to możliwe, że ci, którzy tworzą prawo, sami łamią je bezkarnie i bezczelnie?

To pokazuje, że żaden obywatel nie może czuć się bezpiecznie w kraju rządzonym przez tę partię. Jak możemy ufać władzom, które nie szanują nawet swoich własnych funkcjonariuszy? To świadczy o bezradności rządu i braku ochrony dla tych, którzy służą naszemu krajowi.

Jeśli ci, którzy mają egzekwować przestrzeganie prawa, są ignorowani i łamani są ich prawa, to co mamy powiedzieć o zwykłych obywatelach? Jak mogą oni czuć się pewnie, skoro partia rządząca może tak bezprawnie i podle zachowywać się wobec tych, którzy służą Narodowi?

To wstyd dla Polski i obraza dla tych, którzy poświęcają swoje życie dla naszego kraju. Powinniśmy wziąć to na poważnie i przeciwstawić się temu bezprawiu. Potrzebujemy rządu, który będzie szanował swoich obywateli i zapewni im bezpieczeństwo.

Z pewnością odwdzięczymy się Wam za to przy urnach wyborczych !!!

Radosław Nita (Łódź, 2023-03-13)