Skatepark Mielec

Prezydent Miasta Mielca                                                                                                                                            25 września 2013 r.
Pan Janusz Chodorowski
Urząd Miejski
ul. Żeromskiego 26
39-300 Mielec


W minionych latach w Polsce obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój sportów ekstremalnych takich jak jazda na deskorolce, rolkach i rowerach BMX. Sporty te przyciągają coraz szersze rzesze dzieci i młodzieży. Rośnie także liczba i poprawia się jakość organizowanych zawodów i pokazów. Polscy zawodnicy odnoszą  sukcesy na międzynarodowych konkursach. Niestety do uprawiania tych sportów niezbędne są specjalnie przygotowane miejsca którymi są skateparki. Miejsc tych jest wciąż mało, co uniemożliwia wielu młodym ludziom aktywnie spędzać wolny czas. U nas w mieście są dwa tego typu obiekty, lecz są one w złym stanie technicznym, co wpływa na bezpieczeństwo jazdy. Oba obiekty nie spełniają ogólno przyjętych norm, jakie powinny zostać zachowane podczas powstawania takich obiektów.

W związku ze złym stanem technicznym jak i źle dobranymi elementami tych obiektów  zwracamy się z uprzejmą prośbą o zbudowanie nowego, bezpiecznego i nowoczesnego betonowego skateparku w Mielcu. Stworzenie takiego miejsca będzie niezwykle korzystne dla całego miasta, biorąc pod uwagę choćby zawody rowerowe, które mogłyby być organizowane przez nas z jeszcze większym rozmachem i przedstawiałyby jeszcze większy poziom z racji uczestniczenia w nich czołowych polskich riderów. Dotąd, z braku odpowiedniego i jak wyżej wspomnianego bezpiecznego miejsca, osoby jeżdżące na deskorolkach, rolkach i BMX-ach jeżdżą po publicznych placach i ulicach, na których uprawianie takich sportów jest surowo zabronione. Dodatkowo osoby te uprawiając swoje ulubione sporty w miejscach do tego nie przeznaczonych narażają zarówno siebie jak i przechodniów na nieprzyjemności, a nawet niebezpieczeństwo, np.: jeżdżąc w pobliżu ulic ryzykują potrącenie przez przejeżdżające samochody. Skatepark byłby idealnym miejscem do rozwijania swoich umiejętności, oderwania się od nauki czy pracy. Młodzież spotykałaby się w jednym, specjalnie do tego przeznaczonym miejscu i nie niszczyłaby elementów użyteczności publicznej oraz nie przeszkadzałaby mieszkańcom, a także przechodniom.

Skatepark byłby jednocześnie świetną wizytówką miasta, ponieważ na terenie tego obiektu można by organizować zawody, w których braliby udział znani sportowcy. Takie zawody z pewnością pomogłyby promować miasto, ściągając rzesze kibiców i zawodników, min. tak jest w Rzeszowie, gdzie wydane 1,3 mln złotych na skatepark  zwraca się w postaci dobrych cyklicznie organizowanych imprez, czy przyjazdów sportowców z całej polski. Na daną chwilę osoby uprawiające sporty ekstremalne w Mielcu, jeżdżą do innych miast aby rozwijać swoje umiejętności.

Przestronny skatepark to szansa na promocję dla miasta. Miejsca tego typu w Polsce już gromadzą rzesze entuzjastów oraz zwykłych obywateli chcących się dowiedzieć na czym takie sporty polegają i pooglądać występy na wysokim poziomie. Przykładem tego może być wyżej wymieniony obiekt w Rzeszowie jak i w Oświęcimiu, Piasecznie, skateplaza w Lesznie, kryte skateparki w Warszawie czy Wrocławiu. Czas, aby i Mielec dołączył do miast mogących pochwalić się nowoczesnym, dużym i bezpiecznym obiektem.

Jesteśmy głęboko przekonani iż Rada Miasta oraz Prezydent Miasta Pan Janusz Chodorowski, przychylą się do naszej inicjatywy. Mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszego pomysłu i jesteśmy otwarci na spotkanie w sprawie omówienia tej jakże ważnej dla nas inwestycji, jaką jest skatepark.

Do listu dołączamy podpisy osób, które wyraziły swoje poparcie dla powyższej petycji i budowy skateparku w Mielcu.

Z wyrazami szacunku,
Członkowie nieformalnego Mieleckiego Stowarzyszenia Sportów Ekstremalnych