SPRZECIW WOBEC DZIAŁAŃ POLICJI NA TERENIE KOŚCIOŁA W CZATACHOWEJ

  • 20201025_123148.jpg
       Jako katolicy - ludzie wierzący - wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań policji, które miały miejsce w ubiegłą niedzielę na terenie kościoła w miejscowości Czatachowa.
    Zgromadzeni na Mszy Świętej wierni, zgromadzeni byli na placu przed kościołem.


  Modlitwy zostały zakłócone pojawieniem się kordonu policji w ilości: 7 radiowozów policyjnych oznakowanych i nieoznakowanych oraz co najmniej 15 funkcjonariuszy policji kryminalnej i cywilnej. To siły, jakimi został osaczony kościół z powodu obecności ludzi, którzy chcieli zwyczajnie uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii.


  Po zakończeniu nabożeństwa policja wylegitymowała wiele osób bez powodu oraz pomimo tego, że wierni nie złamali przepisów i mieli nałożone maseczki na twarzy.
Działania te miały na celu zastraszenie wiernych i zniechęcenie do uczestniczenia w nabożeństwach w przyszłości.
Samochody policyjne były rozstawione dookoła kościoła, jeden radiowóz stał naprzeciwko bramy głównej tak, że utrudniał swobodne wychodzenie z pustelni.


   Jako Polacy mamy konstytucyjnie zapewnioną wolność wyznaniową (art 53 Konstytucji):
• Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.
• Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.


   Wierni byli zastraszani i filmowani przez cały czas manifestacji sił policji na terenie pustelni.
Policja nie miała prawa bez zgody wiernych utrwalać na żadnych nośnikach na terenie kościoła ich obecności i modlitw. Ponadto policja nie posiadała zgody kustosza miejsca do nagrywania kamerą Eucharystii (piktogramy z zakazem filmowania są umieszczone w wielu miejscach na terenie kościoła).


   Dlatego zachowanie policji jest dla nas osób wierzących - obecnych na Mszy niedzielnej, jak również modlących się w tym świętym miejscu w innych terminach - oburzające i przypominające nam czasy komuny, kiedy to ówczesna Milicja Obywatelska aresztowała i prześladowała wiernych uczestniczących w nabożeństwach.
    Szczególnie niezrozumiały jest dla nas fakt, że byliśmy prześladowani za wiarę w niewspółmiernych siłach policji, która nas legitymowała bez powodu, celem zastraszenia, kiedy to w ostatnich dniach dziesiątki tysięcy ludzi strajkują przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego - nie zachowując kompletnie żadnych zasad sanitarnych. Obserwując te protesty trudno nam zrozumieć, dlaczego tam aktywność służb jest prawie niewidoczna.
A my, ludzie pragnący wyłącznie modlić się w spokoju m.in. za naród, jesteśmy nękani, zastraszani i prześladowani.
W przypadku kolejnych prób zastraszania będziemy protestować, gdyż pragniemy jedynie mieć dostęp do swobodnej niezakłóconej modlitwy.

 

 Wierni Kościoła Katolickiego, 

uczestniczący w niedzielnych nabożeństwach 

w Pustelni w Czatachowej

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Katolicy do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...