Stop podwyżce opłat za śmieci w Gminie Długołęka

My, niżej podpisani mieszkańcy zwracamy się do Wójta Gminy Długołęka oraz Rady Gminy Długołęka w sprawie proponowanych podwyżek cen za wywóz odpadów komunalnych.

 

Poniżej przedstawiamy nasze argumenty i postulaty. Przed przystąpieniem do procedowania uchwały określającej stawkę za odbiór odpadów, wzywamy do podjęcia następujących działań:

1. przygotowania i przedstawienia mieszkańcom różnych koncepcji gospodarki odpadami wraz z przewidywanymi kosztami, uwzględniając:

-  przystąpienia do związku międzygminnego odnośnie gospodarki odpadami komunalnymi

- przekazaniem obsługi systemu gospodarki odpadami jednostce gminnej np. Zakładowi Usług Komunalnych

2. przygotowanie debaty publicznej z udziałem mieszkańców w sprawie podwyżki cen za wywóz odpadów komunalnych, oraz uwzględnieniu wniosków z tej debaty w dalszej polityce dotyczącej gospodarki odpadami na terenie gminy

 

Zaproponowana podwyżka stanowi kolejne obciążenie finansowe nałożone przez Gminę na mieszkańców, które nie jest poparte żadnymi argumentami ekonomicznymi i zostało ustalone na podstawie planów wydziału merytorycznego. Dotychczasowe podwyżki podatków zawsze były uchwalane w najwyższej możliwej stawce. Stawki obowiązujące w ościennych gminach, wahające się od 25 zł w Gminie Oleśnica do 41 zł w Gminach Wisznia Mała lub Kobierzyce, mogą wskazywać na brak uzasadnienia ekonomicznego. Dodatkowo, średnia produkcji śmieci na mieszkańca w gminie jest o 150 kg wyższa niż średnia krajowa, co stanowi około 40% więcej odpadów.  

 

Nasza petycja ma na celu wypracowanie optymalnego rozwiązania dotyczącego gospodarki odpadami na terenie naszej gminy, w którym głos mieszkańców będzie nie tylko wysłuchany, ale przede wszystkim wzięty pod uwagę.

 

Wzywamy zatem Wójta oraz Radę Gminy do nawiązania dialogu z mieszkańcami.

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Anna Romek będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...