STOP PODWYŻKOM ZA ODBIÓR ODPADÓW W GMINIE KOŁOBRZEG

16 listopada podczas Sesji Rady Gminy Kołobrzeg ma być prcedowana uchwała o podwyżce opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W projekcie uchwały pojawia się podwyżka o 280% w stosunku do stanu faktycznego. Przypomnę, że w 2019 roku opłaty zostały podniesione już o 30%. Stawka na tą chwilę wynosi 13,00 zł za osobę a obecna propozycja to 36,38 zł za osobę dla odpadów segregowanych a 72,76 dla odpadów segregrowanych nieodpowiednio. Ta podwyżka uderza bezpośrednio w mieszkańców gminy jak i przedsiębiorców prowadzących działalność na jej terenie.

Jako mieszkańcy Gminy wyrażamy swój sprzeciw przeciwko tymże podwyżkom. W dobie szerzącej się pandemii wielu z nas walczy o przetrwanie i zapewnienie bytu swoim rodzinom. Liczylibyśmy raczej na pomoc i wsparcie ze strony władz samorządowych w tym trudnym czasie a nie na kolejne podwyżki. Po wprowadzeniu zaproponowanych zmian czeroosobowa rodzina zapłaci za odbiór prawidłowo segregowanych odpadów       1 746,24 zł rocznie. BRAK NASZEJ NASZEJ ZGODY NA TĄ PODWYŻKĘ. 

śmieci.jpg

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Krzysztof Chabaj do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...