Utrzymanie terenów zielonych na Winiarach

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) składany do: Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU), ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań, mpu@poznan.mpu.pl.

Projekt Mpzp "W rejonie ulic Piątkowskiej, Szydłowskiej, Sokoła i Koronnej" w Poznaniu

Składam wniosek dotyczący: działka nr 65, arkusz 30, obręb Golęcin (teren ogródków ROD)
Treść wniosku: wnoszę o pozostawienie terenu tej działki bez zmian.

 

Wnioski będą zbierane do 11.01.2021 (lub 14.01.2021, MPU podało mylnie(?) dwie daty). Proszę w miarę możliwości o składanie wniosków w pierwszym terminie do 11.01.2021. Lista Waszych imion i nazwisk zostanie przekazana do MPU jako głos w konsultacji społecznej. 

Uzasadnienie

  1. Utrzymanie terenu zielonego z różnorodną roślinnością wysoką ma istotne znaczenie dla mieszkańców miasta podlegającego coraz gęstszej zabudowie, a zwłaszcza dla Winiar, które powierzchnia posiadanych terenów zielonych stawia dopiero na 32. (na 42) miejscu w rankingu "zielonych" obszarów Poznaniu według opracowania pracowni Heksagon (http://heksagon.org/poznan-ranking/).
  2. W ostatnich latach na terenie Winiar nie przybyło terenów zielonych. Wiele zielonych przestrzeni zostało zajętych pod budownictwo wielorodzinne co zwiększa gęstość zaludnienia i zmniejsza szanse na zorganizowanie chociażby mniejszych terenów zielonych. Mniejsza powierzchnia terenów zielonych obniża jakość życia mieszkańców i zmniejsza bioróżnorodność.
  3. Zachowanie i poprawa jakości istniejących i tworzenie nowych terenów zieleni jest również istotnym kierunkiem interwencji i celem założonym w Programie Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 (przyjęty uchwałą nr LIV/978/VII/2017). 
  4. Obszar ROD stanowi siedlisko ptaków, jeży, ślimaków, wiewiórek i posiada bogatą roślinność dla pszczół.
  5. Zwarty obszar zieleni stanowi istotny element oczyszczania powietrza oraz obniżania temperatury powietrza latem dla tak zurbanizowanej okolicy, jaką stanowi dzielnica Winiary.
  6. Ogrody ROD im. Dąbrowskiego są jednymi z najstarszych w Polsce. Ogrody działkowe funkcjonują na tym terenie od 1910 roku i stanowią trwały element dzielnicy, zwłaszcza dla działkowców użytkujących te tereny niejednokrotnie od dziesięcioleci, sprzyjając jednocześnie ich rekreacji i integracji (spotkania, festyny). Ponadto obszar ten jest wykorzystywany również dla dobra pozostałych mieszkańców Poznania, w ramach np. tzw. Białych Sobót. 

Miasto Poznań ogłosiło I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Piątkowskiej, Szydłowskiej, Sokoła i Koronnej" w Poznaniu.

W ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzanego na wniosek ZUS (właściciel terenu, na którym znajdują się ogrody ROD), proponowane jest zmniejszenie obszaru ROD o ok. 30% i przeznaczenie tego terenu na budownictwo wielorodzinne i usługowe. 

Serwis petycjeonline jest stworzony przez organizcję z Finlandii, serwery przechwujące dane znajdują się we Francji.

map_2.PNG

map_3.PNG


Mateusz Słupiński, mieszkaniec Winiar, ul. Koronna    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Mateusz Słupiński, mieszkaniec Winiar, ul. Koronna do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...