Uwolnić Poczobuta - polscy dziennikarze żądają natychmiastowego uwolnienie z więzienia na Białorusi Andrzeja Poczobuta i wszystkich innych więzionych tam dziennikarzy.

Poczobutok.jpgPolscy dziennikarze dziennikarzom białoruskim

UWOLNIĆ POCZOBUTA i WSZYSTKICH WIĘZIONYCH NA BIAŁORUSI DZIENNIKARZY

My wydawcy i polscy dziennikarze wzywamy władze Białorusi do natychmiastowego zwolnienia z więzienia dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Wzywamy też do zwolnienia z więzień i aresztów wszystkich zatrzymanych dziennikarzy białoruskich. Nie będziemy przymykać oczu na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Domagamy się uwolnienia więźniów politycznych, umęczonych za kratami reżimu Łukaszenki. Dziś, przy pełnej izolacji,  zamkniętych granicach, czujemy się bezsilni. Ponieważ nie jesteśmy w stanie w żaden inny sposób upomnieć się o prześladowanych na Białorusi, 28 maja 2021 roku o godz. 14.00 organizujemy pikietę pod Ambasadą Białorusi w Warszawie. Tę petycję, wręczymy wówczas przedstawicielowi ambasady. To jedyny sposób, w jaki możemy domagać się uwolnienia uwięzionych dziennikarzy. Żądamy też stanowczej reakcji Europy i świata wobec działań władz Białorusi skierowanych przeciwko dziennikarzom.   

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych   


Stowarzyszenie Gazet Lokalnych. Kontakt Jurek    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Gazet Lokalnych. Kontakt Jurek do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...