Wniosek o podanie się do dymisji pani Z. Małas oraz K. Ptok

2_logo_pbnmuykzezroczyste_(1)_(4)1.png

Pani

Zofia Małas 

Prezes

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Krystyna Ptok 

Przewodnicząca

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

Ja niżej podpisana/y składam wniosek o podanie się do dymisji Prezesa Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Swój wniosek motywuję brakiem SKUTECZNYCH działań na rzecz poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych.

Podpisywane przez Panie porozumienia z ministrem zdrowia nie są realizowane w całości a ze strony Pań nie widzę skutecznej determinacji w celu ich wypełnienia.

Jest rzeczą niedopuszczalną, że porozumieniem z lipca 2018 roku nie zlikwidowano jednoosobowych obsad pielęgniarskich. A to było sprawą priorytetową dla Państwa organizacji! 

Nie zgadzam się na zrównanie zawodu pielęgniarki i położnej z zawodem opiekuna medycznego, w regulacjach płacowych dotyczących wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych. 

Niepokojącym zjawiskiem jest działalność Pań na rzecz firmowania kontrowersyjnych działań ministerstwa zdrowia poprzez wspólne konferencje prasowe z wiceministrem zdrowia panią Józefą Szczurek-Żelazko. Takie działania poddają w wątpliwość NIEZALEŻNOŚĆ organizacji, którymi kierujecie. Zwłaszcza w okresie kampanii wyborczej. 

Nie wyrażam także zgody na podwyżkę ściąganych przez izbę pielęgniarską obowiązkowych składek członkowskich do 500 zł rocznie.  

Stale postępująca deprecjacja zawodu pielęgniarki i położnej wymaga zdecydowanego przywództwa osób stojących na czele Samorządu Zawodowego oraz Związku.

2_logo_pbnmuykzezroczyste_(1)_(4)2.png


Mariusz Mielcarek    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Mariusz Mielcarek do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook