Wspólnie dla Lipowej

PETYCJA

Wniosek


O ZAWIESZENIE REALIZACJI PRZEBUDOWY ZABYTKOWEJ ALEI LIPOWEJ W PODKOWIE LEŚNEJ I PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA CZĘŚCI NIEUTWARDZONEJ ALEI.

84614244_197011438158316_6681654697964601344_n2.jpg

84499472_229971014688547_6019005376643465216_n1.jpg

Aleja Lipowa, pomnik przyrody i zabytek, wpisująca się wraz z drogą w pejzaż naszego Miasta – Ogrodu, jest cennym dziedzictwem historycznym, posiadającym jednocześnie wysokie walory przyrodnicze, krajobrazowe, historyczne i kulturowe, stanowi cenną i unikalną spuściznę dziedzictwa narodowego i europejskiego. Od samego początku – od założenia pozostaje niezwykłym „świadkiem historii”, a także reprezentacyjnym, ulubionym traktem spacerowym, dla wszystkich mieszkańców Podkowy Leśnej jak również dla gości. Jest to unikatowe, naturalistyczne miejsce, jedno z ostatnich, położone w samym sercu naszego miasta.

Jako mieszkańcy widzimy potrzebę rewitalizacji tego miejsca i doceniamy podjęcie działań przez władze samorządowe w tej sprawie.

Mamy jednak przekonanie, że zaproponowany przez Miasto projekt przebudowy ciągu komunikacyjnego w formie dwóch wąskich i utwardzonych ścieżek, pieszej i rowerowej, poprowadzonych równolegle wzdłuż całej alei, na zawsze odbierze temu miejscu jego wyjątkowy, naturalistyczny charakter.

W tym przypadku mamy do czynienia z naruszeniem dobra kulturowego, historycznego i krajobrazowego. Te wartości są chronione przepisami zarówno polskimi jak i unijnymi.

Zwracamy uwagę, iż sposób przeprowadzenia inwestycji w Alei Lipowej, pomijający głos opinii publicznej, jest nieakceptowany przez nas jako mieszkańców i budzi nasz sprzeciw.
Nie chcemy dzielić przestrzeni między rzędami lip, lecz pozostawić ją, jak dotychczas, jako otwartą, szeroką, jednolitą przestrzeń spacerową, bez ścieżki rowerowej. Przestrzeń ta powinna funkcjonować tak jak została zaplanowana i urządzona przez założycieli miasta, którzy osobiście sadzili wiekowe dziś lipy.

Uważamy, że tak kluczowa inwestycja powinna być szeroko konsultowana z Mieszkańcami Podkowy Leśnej, dla których Aleja Lipowa jest ważna, a często bliska sercu.

Domagamy się, aby dano nam szansę publicznej dyskusji i wspólnego wypracowania koncepcji zagospodarowania Alei Lipowej.


Oczekujemy, że Władze Podkowy Leśnej
z szacunku dla historii, kultury i przyrody, 
oraz dla zasad demokracji,
UWZGLĘDNIĄ GŁOS MIESZKAŃCÓW.

Wnioskujemy o przeprowadzenie konsultacji przewidzianych przez ustawę o samorządzie gminnym (Art. 5a. 1), które pozwolą na uwzględnienie opinii jak najszerszego grona Mieszkańców Podkowy oraz podkowiańskich stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, według procedury określonej w Regulaminie uchwalonym dnia 30 marca 2017 r.

https://dlalipowej.pl/

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Cezary Wrzosek do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...