Zero kartkówek w szkołach

W ostatnich miesiącach, w dobie pandemii, uczniowie, nauczyciele i rodzice zmuszeni zostali do odnalezienia się w nowej edukacyjnej rzeczywistości. Rzeczywistości, która od wszystkich wymagała dużej elastyczności, aby się do niej przystosować. Rzeczywistości zdominowanej przez kontakt online, w miejsce osobistych spotkań w szkole. Nikt z nas nigdy wcześniej w taki sposób nie pracował, a już na pewno nie prowadził edukacji na taką skalę i przez tak długi okres czasu. Na uczniów spadło wiele nowych zadań, wymuszających uruchomienie zupełnie innych kompetencji niż dotychczas. Po stronie nauczycieli przygotowanie e-lekcji wymagało poświęcenia na to dużo więcej czasu niż w normalnych warunkach. Rodzice, postawieni z dnia na dzień w roli edukatorów, zderzyli się z dotychczas niespotykanymi sytuacjami społecznymi i psychologicznymi. Chociaż było ciężko daliśmy radę.   

Teraz nadchodzi czas na powrót do funkcjonowania sprzed czasów pandemii. Sytuacja ta powoduje wiele nadziei, ale i obaw, chyba u każdej ze stron. W wychodzeniu z każdej trudnej sytuacji wymagany jest rozsądek. Pamiętajmy, że są osoby (zarówno uczniowie jak i nauczyciele), dla których powrót do szkoły będzie wydarzeniem pozytywnym, ale będzie też grupa, dla których wyjście ze strefy bezpieczeństwa, jaką był dom, będzie sytuacją niezwykle trudną. 

Mając powyższe na względzie, zwracamy się z apelem zarówno do dyrektorów szkół, jak i nauczycieli, aby mając na uwadze wszystkie te okoliczności, skupili się na działaniach mających na celu ponowną integrację grupy. W naszej ocenie jedno wspólne wyjście na spacer może zdziałać więcej, niż kilka kartkówek, czy sprawdzianów. Na realizację podstawy programowej przyjdzie czas później. W dwa tygodnie i tak nie nadrobimy całego roku szkolnego. To jest moment na wspólne przełamanie strachu, obaw i pokazanie szkoły na nowo.


Krzysztof Makowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Krzysztof Makowski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...