AED_w_NaSygnale

Skontaktuj się z autorem petycji

Odpowiedź z TVP

2016-10-13 07:37:17

Szanowni Państwo,

w dniu wczorajszym na moje ręce wpłynęła odpowiedź Prezesa Zarządu TVP Jacka Kurskiego w związku z naszą petycją. Odpowiedź prezentuję poniżej.

Wydaje się, że Pan Prezes stoi raczej po stronie producenta serialu niż naszej. Jest to przykre z uwagi na deklarowany obiektywizm TVP. Poniższą odpowiedź przesyłam również do współdziałających z nami mediów.

Pozdrawiam
Adam J. Stępka


rat.med. Adam J. Stępka

Petycja zostaje wysłana

2016-09-18 20:31:39

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym petycja została wydrukowana i przygotowana do wysłania. W dniu jutrzejszym zostanie ona wysłana poleconym priorytetem na adres Zarządu Telewizji Polskiej S.A.

O dalszych losach petycji, szczególnie uzyskanych odpowiedziach, pozwolę sobie poinformować Państwa tak szybko jak to tylko mozliwe.


rat.med. Adam J. Stępka

Stanowisko w spraiwe oświadczenia redakcji serialu "Na ratunek"

2016-09-01 16:23:52

Drodzy sygnatariusze,

w dniu 30 sierpnia 2016 roku redakcja serialu „Na sygnale” opublikowała na facebookowej tablicy oświadczenie, które zamieszczam poniżej. Rzecz jasna jest ono spowodowane podjętymi przez nas działaniami. W oświadczeniu czytamy cyt.:  

Szanowni Państwo,

w związku z komentarzem dot. odcinka 100 "Na sygnale" informujemy, że w odcinku tym pokazaliśmy, jak powinno się korzystać z Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego oraz czego podczas korzystania z AED robić nie wolno. A nie wolno, o czym informują instrukcje dołączone do AED, dotykać pacjenta w momencie wyładowania. To jedna z podstawowych zasad zachowania bezpieczeństwa przy defibrylacji, o czym wiedzą ratownicy medyczni - odsuwanie się od ciała defibrylowanego pacjenta jest ich odruchem. Co innego osoba, która z defibrylatorem nigdy do czynienia nie miała i podczas takiej akcji może przypadkowo dotknąć ciała pacjenta przy wyładowaniu.
Chcemy wyczulić na to potencjalnego użytkownika AED, a także pokazać, jak AED używać prawidłowo, z troską o zdrowie swoje i pacjenta. Zdaniem autora komentarza pokazanie skutków bezpośredniego kontaktu z ciałem defibrylowanego pacjenta jest straszeniem widza. Czy zatem powinniśmy pomijać tę kwestię, zakładając że każdy, przypadkowy użytkownik AED zna zasady bezpieczeństwa, zachowa zimną krew i bezwiednie nie dotknie poszkodowanego podczas wyładowania? Że każdy w takiej sytuacji zachowa się spokojnie i racjonalnie, nawet jeżeli będzie ratować życie bliskiej osobie?
AED ratuje życie wówczas, jeżeli używa się go zgodnie z instrukcją obsługi. Jeden z bohaterów odcinka podczas akcji z AED zignorował zasady bezpieczeństwa - nacisnął przycisk "wyładowanie" w momencie, w którym drugi bohater, Piotr, przygotowywał pacjenta do defibrylacji. Piotr stracił przytomność, nastąpiło zatrzymanie akcji serca, ale dzięki ponownemu użyciu AED zgodnie z instrukcją i zasadami bezpieczeństwa, akcję serca przywrócono.
Naszą misją jest popularyzowanie ratownictwa medycznego i zachowań ratujących życie. Zachowania takie nieustannie będziemy promować, tak samo, jak będziemy promować prawidłowe stosowanie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego.

Z poważaniem
redakcja serialu "Na sygnale"

W związku z powyższym stanowiskiem redakcji pragnę zwrócić uwagę, że serial skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, którymi są głównie osoby bez wykształcenia medycznego. Tym samym nie mają one częstej styczności z osobami znajdującymi się w stanie zagrożenia zdrowia i/lub życia a udzielenie pierwszej pomocy wiąże się dla nich z przezwyciężeniem pewnych barier psychologicznych. Są one wzmagane przez szereg stereotypów dotyczących podstawowych czynności ratujących życie jak np. możliwość uszkodzenia kręgosłupa podczas udrażniania dróg oddechowych, czy szkodliwość okołoresuscytacyjnych urazów klatki piersiowej. Rozpoczynanie prezentacji działania automatycznego defibrylatora zewnętrznego od porażenia prądem elektrycznym użytkownika urządzenia doprowadza do wdrukowania w pamięć odbiorców serialu kolejnego stereotypu dotyczącego udzielania pierwszej pomocy.

Doskonałym przykładem prawidłowego nauczania podstawowych zabiegów ratujących życie są kursy towarzystw naukowych takich jak European Resuscitation Council, czy American Heart Association. Stosowana tamże metoda nauczania charakteryzuje się pozytywnością a pokazy czynności ratujących życie pozbawione są prezentacji jakichkolwiek błędów. Efektem tego, jest wysoka jakość kształcenia oraz motywowanie uczestników do udzielania pomocy. Słowa redakcji „Na sygnale” oświadczające, że celem twórców było nauczenie jak poprawnie używać AED, zważywszy na prezentowanie nierealnego funkcjonowania urządzenia oraz efektów błędnej jego obsługi, uważam za brak elementarnej wiedzy z zakresu dydaktyki pierwszej pomocy. Jednocześnie warto podkreślić, że istnieje szereg publikacji dowodzących bezpieczeństwa stosowania AED. Cummins i wsp. (źródło) po przeanalizowaniu 39 przypadków użycia tego urządzenia zwracają uwagę, że jego zastosowanie nie spowodowało jakichkolwiek obrażeń dla ratownika i poszkodowanego. Peberdy i wsp. (źródło) w badaniach oceniających funkcjonoanie 30 396 uznali, że AED cechuje się wysokim profilem bezpieczeństwa. Natomiast Wisfeldt i wsp. (źródło) podkreślają, że implementacja automatycznego defibrylatora zewnętrznego do społeczeństwa wiąże się z niemal podwojeniem przeżywalności w nagłym zatrzymaniu krążenia.  

Kończąc informuję, że zwróciłem się do firmy ZOLL – producenta używanego w filmie AED – o opinię, czy prezentowane w serialu funkcjonowanie urządzenia AED ZOLL Plus jest prawidłowe i realne. Korzystając z okazji pragnę zwrócić się do Państwa z ponowną prośba o rozpropagowanie petycji poprzez udostępnianie jej na własnych facebookowych tablicach.


rat.med. Adam J. StępkaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.