PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Skontaktuj się z autorem petycji

KONTAKT DO INICJATYWY OBYWATELSKIEJ DORZECZA BZURY I SŁUDWI

2012-03-15 10:48:30

Kontakt:

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie"

www.lowiczanie.prv.pl

tel. 501 149 020        46  837 78 53

lowiczanie@wp.pl, lowobywatel2@googlemail.com

 


Teresa Wojda

Teatralne pozy K. Puzyny okazały się społecznie szkodliwe.

2012-03-15 00:57:39
Łowicz 14.03.2012r.
Poniższe oświadczenia widniały na blogu INICJATYWY OBYWATELSKIEJ DORZECZA BZURY I SŁUDWI (bejda.idddd.de) do dnia 14.03.2012 r.

Z przykrością informujemy, że autorem kłamliwych, obrażliwych i pomawiających nas komentarzy pod petycją, na blogu Inicjatywy oraz na innych forach internetowych okazał się pan Krzysztof Puzyna z Hamburga.
Łowicz, 05.03.2012r.

Szanowni Państwo,
Drodzy goście odwiedzający naszego bloga,

W związku z groźbą pana K. Puzyny, usunięcia wszystkich naszych postów z tego bloga, będących naszym dorobkiem intelektualnym oraz groźbą zablokowania nam dostępu do bloga Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury, bejda.iddd.de, oświadczamy, że nie ugniemy się pod presją i nie mamy najmniejszego zamiaru zakładać nowego bloga.
Oświadczamy, że ten blog zrodził się z konieczności ostrzegania Polaków przed zagrożeniami o których społeczeństwo polskie nie jest należycie informowane a wręcz oszukiwane.
Nasze wielkie społeczne zaangażowanie i szerokie spojrzenie na problemy zagrożeń legło u postaw podarowania nam tego bloga przez pana K.Puzynę.
Przyjęłyśmy to w dobrej wierze, z najgłębszym przekonaniem, że Pan Puzyna ma szczere intencje ratowania Polaków w Polsce.
Nasza społeczna praca udokumentowana na tym blogu jest naszym wkładem dla dobra Polski i Polaków.
Oświadczamy, że pan Puzyna nie ma najmniejszych podstaw do likwidacji tego bloga czy zabierania nam dostępu do niego.
Zlikwidowanie naszego bloga będzie przede wszystkim wielką stratą dla społeczeństwa polskiego.
Tym samym pan Puzyna da o sobie najgorsze świadectwo.

Z poważaniem

Teresa Wojda, Maria Bejda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
_____________________________________________________________________________________________
Szanowni Państwo,

 


Jako autorki bloga bejda.iddd.de, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, w związku z bezpodstawnymi, fałszywymi oskarżeniami ze strony K.Puzyna oświadczamy, że wypowiadamy współpracę i równocześnie zastrzegamy prawa autorskie dla nazwy i naszych treści a także prawa do tego bloga na google pod dotychczasową nazwą i adresem.W związku z tym prosimy Pana K.Puzynę o opuszczenie podarowanego nam bloga i ewentualne, według życzenia, zabranie jego własnych treści.
Dziękujemy za podarowanie nam bloga i za współpracę.
Ubolewamy, że ze względu na nasze poglądy, bezkompromisowej obrony Polski i Polaków, dotychczasowa dobra współpraca z Panem K.Puzyną nie może być kontynuowana.
Nasze poglądy na sprawy Polski i Polaków były od początku dobrze znane Panu Puzynie.
Podkreślałyśmy wielkokrotnie, że jesteśmy Polkami i mamy obowiązki polskie.
Oświadczamy, że Pan K.Puzyna z własnej inicjatywy podarował nam bloga, bez żadnych obwarowań a tym bardziej nie stawiał żadnych warunków.
Blog bejda.iddd.de dokumentuje naszą społeczną działalność i nasz dorobek intelektualny w ramach Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi.
Nazwa powołanej przez nas inicjatywy stanowi integralną część naszego dorobku intelektualnego i podlega ochronie prawnej.
Oświadczamy, że dotychczas Pan K.Puzyna nie miał żadnych uwag co do treści publikowanych przez nas na blogu.
Oświadczamy, że petycja przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu jest wyłącznie naszego autorstwa.


Maria Bejda, Teresa Wojda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORUTeresa Wojda

OŚWIADCZENIE AUTOREK PETYCJI

2012-02-21 11:00:25

Teresa Wojda, Maria Bejda

OŚWIADCZAMY, że jako autorki petycji przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu zastrzegamy sobie wszelkie prawa do zawartości tej petycji. Zabraniamy dysponowania jakimikolwiek materiałami z tej petycji  a szczególnie przekazywania ich w obce, niepowołane ręce.

niniejsze oświadczenie stało się konieczne wobec nasilonych działań służb specjalnych.

Teresa Wojda, Maria Bejda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza bzury i Słudwi
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie"
OBYWATELSKI RUCH OPORU

Teresa Wojda

SOS DLA GINĄCEJ ROLNICZEJ KRAINY MIĘDZY KUTNEM A ŁOWICZEM !

2012-02-21 10:43:35

Teresa Wojda, Maria Bejda

Poraz kolejny agenci rządowi spełniają przyrzeczenie dane przez rząd D.Tuska prezydentowi B. Obamie, że rząd polski nie dopuści do sprzeciwu społecznego przy wydobywaniu bogactw naturalnych w Polsce przez amerykańskie koncerny.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nxO8lfWerU0

Oświadczamy, że nie byłyśmy i nie jesteśmy powiązane z żadnymi układami, partiami, koncernami, agentami, ani żadymi siłami wrogimi Narodowi Polskiemu.

Kontynujemy bogate, rodzinne tradycje narodowo-wyzwoleńcze i z tego powodu doświadczamy dręczenia i prześladowań m.in. za autorstwo petycji:

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

oraz powołanie Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, w ramach dodatkowych statutowych celów Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie" www.lowiczanie.prv.pl,.

Nasza Inicjatywa jako pierwsza, w lutym 2011r. zapoczątkowała opór przeciw zagrożeniom zsyłanym przez rządzących Polską w interesie globalizacji.

Dla zniechęcenia nas do prowadzenia podjętej misji stosuje się następujące działania:

- pomawiające, poniżające wpisy atakujące nas i nasze rodziny w komentarzach pod petycją przeciwko nowemu prawu geologicznemu i górniczemu, czy pod wersją polską francuskiej petycji, oraz na: bejda.iddd.de, guzka.blog.spot.com, na lowicz24.,

- bezpodstawne wezwania na policję,

- odrzucone wnioski do prokuratury o ściganie winnych łamania praw i własności Narodu Polskiego,

- pomijanie naszego wkładu w obronę Polski i Polaków w wypowiedziach różnych osób, zapewne będących pod wpływem służb specjalnych i obawiających się o swoje życie.

W ostatnich dniach nasiliły się ataki na nas i nasze rodziny w komentarzach na forum petycji w związku z publikacją na bejda.iddd.de, naszego listu do starosty łowickiego w artykule "Śmiercionośny, ogromny magazyn CO2 między Kutnem a Łowiczem oraz posta K. Puzyny "Teatr, nowa sztuka Sonika pt; "Gaz łapówkowy".

W obliczu skazania naszego terenu dorzecza Bzury i Słudwi na największe niebezpieczeństwo skumulowania działań szczelinowania hydraulicznego z użyciem środków toksycznych i wybuchowych oraz deponowania pod ziemią skroplonego dwutlenku węgla, oczekujemy masowego poparcia i pomocy naszej Inicjatywie.

Punktem honoru wszystkich Polaków, z wszystkich zakątków kraju i świata powinna być powszechna mobilizacja w obronie Polski a szczególnie terenu między Kutnem a Łowiczem.

Tak jak nasza Inicjatywa upomina się z troską o cały teren Polski tak teraz wszyscy Polacy z kraju i zagranicy powinni upomnieć się o ten teren.

Mieszkańcy Łowicza, Kutna i okolic są zniewoleni, zmanipulowani przez media i polityków a także urzędników.

Nie potrafią dostrzeć i przeciwstawić się zagrożeniom tym bardziej, że w tej okolicy nasilone jest rozpylanie chmur (chemtrails) oraz wysyłanie fal elektromagnetycznych(telefonia bezprzewodowa), powodujących powszechną apatię społeczną i utratę instynktu samozachowczego do obrony swojego miejsca na ziemi.

Wielką szansę w pobudzeniu społeczeństwa tego terenu do walki o prawo do życia, upatrujemy w zorganizowaniu akcji na tym terenie, z udziałem przedstawicieli z innych regionów Polski czy świata.

Pod znakiem zapytania staje celowość naszej dalszej działalności, gdy innym, których bronimy, którym torujemy drogi, nie starcza odwagi by nas, w tym wyjątkowo trudnym momencie wesprzeć i obronić, abyśmy mogły dalej kontynuować naszą działalność.

Wołamy SOS dla ratowania ginącej rolniczej krainy między Kutnem a Łowiczem!

Teresa Wojda

Prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie" (od 1992r.) Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Obywatelski Ruch Oporu ( zainicjowany 19.01.2012r. w Żurawlowie)

Forum Organizacji Pozarządowych na rzecz Obrony Praw i Własności Narodu

Mgr Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Forum Organizacji Pozarządowych na rzecz Obrony Praw i Własności Narodu

Obywatelski Ruch Oporu


Teresa Wojda

Francuska petycja do PE została usunięta

2012-02-15 03:44:09

Mdła petycja Francuzów nie znalazła uznania wśród radykalniejszych Polaków walczącym o nie wpuszczanie na swoją ziemię firm poszukujących gaz łupkowy. Mendy Internetowe chyba ze służb specjalnych narobiły na forum wpisy, zawierające obelgi i kłamstwa dotyczące osób podpisanych pod tą francuską petycją.

http://www.petitions24.net/appel_a_un_consensus_europeen_pol

Moje prośby do autorki petycji pani Daniele Favari < daniele.favari_2 @ yahoo.fr > spowodowały usunięcie całej petycji. Pani Favari nie potrafiła usunąć pojedynczych wpisów z Forum, jednocześnie nie chciała dać mi swojego loginu. Dlatego jedyną sensowną akcją było zlikwidowanie petycji. To potrafiła! Nowa petycja o tej samej treści, którą założyła pani Favari nie jest przeze mnie ani popierana ani rozpowszechniana. Osobiście zaproponowałem jej ostrzejszy tekst, którego jej sponsor nie zaakceptował.


Krzysztof Puzyna

Petycja do Parlamentu Europejskiego. Proszę podpisywać i rozpowszechniać

2012-02-09 18:17:47

Gaz łupkowy w Polsce

Tu chodzi o REALNE MATERIALNE STRATY i SZKODY, a nie tylko o jakieś przepisy!

Europejski Komisarz do spraw Energii Günther Oettinger (członek CDU - rządzącej partii Kanclerza Niemiec Angeli Merkel) przedstawił 23 stycznia 2012 roku zleconą przez Komisję Europejską 5 stycznia 2011 roku pracę badawczą (.pdf), mającą sprawdzić, czy istniejące ramy przepisów europejskich, narodowych i regionalnych są wystarczające dla zachowania europejskich standardów ochrony środowiska przy poszukiwaniu i wydobywaniu gazu ziemnego metodą Hydraulic Fracturing.


Jak zauważyli Zieloni z Parlamentu Europejskiego, jego interpretacja ekspertyzy, że warunki ramowe wyznaczane przez przepisy krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) są wystarczające, jest fałszywa.

Otóż w pracy kancelarii prawnej "Phillips & Partners", której Oettinger zlecił przegląd przepisów krajowych i unijnych jest napisane o ocenie "wczesnej fazy rozpoznawania złóż gazu" i oczekiwanej zwiększenia intensywności tych zabiegów.  "Phillips & Partners" piszą wyraźnie, że na podstawie doświadczeń z USA faza komercjalnego wydobycia różni się znacznie intensywnością i sumującymi się oddziaływaniami, tak, że ocena aktualnych przepisów ramowych krajów UE nie dotyczy fazy komercjalnego wydobycia i powinna być nowo oszacowana.


Dlatego 9 Europosłów z europejskiej partii Zielonych żąda w liście otwartym od Oettingera dopasowania prawodawstwa UE do komercjalnego wydobycia gazu ze źródeł niekonwencjonalnych na podstawie doświadczeń z USA, jeszcze zanim ono się komercjalnie zacznie.

“We call on you to learn from the experience in the United States  and improve European legislation in this field before, not after, any further  development of Europe’s shale gas resources in order to give citizens the best  possible guarantee of preventing or minimising possible adverse effects.”


Wczoraj 8 lutego napisał niemiecki Spiegel:

"Eine organisierte Gegnerschaft zum Schiefergas gibt es in Polen bislang nicht."
"Jak dotychczas w Polsce nie ma zorganizowanego oporu przeciwko poszukiwaniu gazu łupkowego."

To prawda, ale opór niezorganizowany, też może być skuteczny.
Pokażmy to!

We Francji sprzedano nowe licencje na odwierty próbne badawcze.
Dlatego Francja się znowu buntuje.
Został przygotowany tekst petycji we francuskim, angielskim, polskim, bułgarskim, rumuńskim, hiszpańskim.

Pokażmy Parlamentowi Europejskiemu, że w Polsce opór przeciwko niszczycielskiej technologii hydraulicznego szczelinowania też istnieje!

Korzystajcie z szansy zrobienia skutecznego oporu przeciwko skorumpowanym lobbystom gazowym. To wy decydujecie jako SUWERENI !
Podpisujcie proszę petycję do PE, w innym wypadku kłamstwa polskich Europosłów nie mogą być poprawione.

Tu chodzi o REALNE MATERIALNE STRATY iSZKODY, a nie o jakieś przepisy!

Podpisujcie proszę petycję do PE, w innym wypadku kłamstwa polskich skorumpowanych Europosłów nie mogą być poprawione. Potrzebujemy zakazu i wyrzucenia firm zagranicznych z Polski kradnących pod pretekstem poszukiwań gazu łupkowego, gaz konwencjonalny.

Polska to nie Nigeria!

Potrzebujemy europejskiego konsensusu!

Pokażcie, że istniejecie i kolportujcie adres tej petycji w Internecie

Proszę
Krzysztof Puzyna
Inicjatywa Demokracji Bezpośredniej iddd.de
http://iddd.de/Frac.htm

Czysta woda pitna dla Europy

APPEL A UN CONSENSUS EUROPEEN_POL

Podpisz Petycję

http://www.petitions24.net/appel_a_un_consensus_europeen_pol

http://www.petitions24.net/appel_a_un_consensus_europeen_fr

http://www.petitions24.net/appel_a_un_consensus_europeen_all

http://www.petitions24.net/appel_a_un_consensus_europeen_en

http://www.petitions24.net/appel_a_un_consensus_europeen_esp

http://www.petitions24.net/appel_a_un_consensus_europeen_bulg


Krzysztof Puzyna

Potwierdzenie odbioru skargi do Trybunału Konstytucyjnego

2012-01-10 16:46:27


Teresa Wojda

TRZĘSIENIE ZIEMI W WIELKOPOLSCE

2012-01-07 14:53:34

Odezwał się największy, najsprawiedliwszy z wszystkich trybunałów - Trybunał Natury.

Czy trzęsienie ziemi na terenie wydobywania gazu ziemnego w Polsce potrząśnie umysłami decydentów oraz umysłami Polaków zmanipulowanych propagandą rzekomych korzyści z rabowania polskich bogactw naturalnych?
Zapowiadano nam same korzyści a zaczęło się od trzęsienia ziemi. Czy tym samym potrząśnie sceną polityczną?
To natura sama się upomina o poszanowanie jej praw a także naszych praw, mieszkańców Polskiej Ziemi .
W taki sposób natura burzy się na brutalne ingerowanie w jej przestrzenie przez m.in. FX Energy Poland, Energia Zachód.
Jest to odpowiedź natury na bandyckie prawo geologiczne, które zaskarżyliśmy do Trybunału Konstytucyjnego.
http://bejda.blogspot.com/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50

NATURA Z TAKIM OSTRZEŻENIEM STAJE, ZAMIAST NAS, PRZED TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM I DOPOMINA SIĘ RESPEKTOWANIA JEJ I NASZYCH PRAW.
CZY POTRZEBA BARDZIEJ PRZEKONYWUJĄCYCH ARGUMENTÓW?

Domagamy się natychmiastowego unieważnienia wszystkich koncesji wydobywczych, unieważnienia nowego prawa geologicznego i górniczego jak również odrzucenia strategii "Polska 2030.Trzecia fala nowoczesności" oraz zweryfikowania wszystkich przepisów prawnych i umów ustanowionych wbrew interesom narodowym.

Klękamy w pokorze oddając cześć Stwórcy Nieba i Ziemi, Bogu Miłosiernemu i Wszechmogącemu i nie ustajemy w modlitwie:

Boże, którego ramię sprawiedliwe.
Żelazne berła władców świata kruszy,
Skarć naszych wrogów zamiary szkodliwe
Obudź nadzieją w każdej polskiej duszy.
Przed Twe ołtarze zanosimy błaganie
Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie.
Maria Bejda,Teresa Wojda
Incjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Teresa Wojda

W imię obrony praw i własności narodu polskiego

2012-01-03 15:16:27

3 sty 2012

ODEZWA - STAŃCIE W OBRONIE PRAW I WŁASNOŚCI NARODU POLSKIEGO!

ODEZWA

Do wszystkich Polaków,
Sędziów, Prokuratorów, Adwokatów,
Dowódców Wojska, Policji, Wszelkich Służb,
Żołnierzy, Policjantów, Urzędników dla których
Polska nie jest pustym słowem lecz domem ojczystym,

Stańcie po stronie udręczonego, zmanipulowanego, okradanego narodu.
Stańcie w obronie praw i własności Narodu Polskiego !
To Wasza powinność wobec Narodu, Waszych żon, Waszych mężów, Waszych dzieci, matek, ojców, braci i sióstr.
Nie pozwólcie by Wami wysługiwały się obce, wrogie narodowi siły, które Waszymi rękoma już dokonują zamachu na Polskość, na suwerenność Naszej Ojczyzny.
Nie pozwólcie, by rugowano Polaków z ich Ojczystej Ziemi.
Nie pozwólcie na unicestwienie Narodu Polskiego w ramach zaplanowanej strategii "Polska 2030.Trzecia fala nowoczesności", którą proponuje rząd wyłoniony w wyniku sfałszowanych wyborów parlamentarnych.

BŁAGAMY, BROŃCIE NARODU POLSKIEGO.
BROŃCIE NASZEJ OJCZYZNY PRZED ZAGŁADĄ !
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie"
Przedstawiciele Forum Organizacji Pozarządowych
Na Rzecz Obrony Praw i Własności Narodu.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Łowicz, 2 stycznia 2012r.
Żaden naród nie może zrezygnować
ze swoich praw do wolności i z własnych zadań.
Nie wolno tych praw nikomu oddawać, ich obrona jest
obowiązkiem moralnym, a rezygnacja z nich - zdradą!"

- Prymas Tysiąclecia - Kardynał Stefan Wyszyński
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Łowicz 02. 01.2012 r.


Prokuratura Rejonowa
w Łowiczu

W związku z kolejnymi bezprawnymi wezwaniami na policję ( bez numeru
sprawy ) 23.12.2011r. na godz. 9.00 i 10.00 o przestępstwa z art. 212
k.k. które podlega wniesieniu do sądu z oskarżenia prywatnego
stanowczo
domagamy się zaprzestania wszelkich działań prowokacyjnych, nękania i
dręczenia Marii Bejda i Teresy Wojda za aktywną działalność w
obronie społeczeństwa przed zagrożeniami sprowadzanymi przez wszelkie
szczeble władzy,
której powinnością jest informowanie o zagrożeniach a nade
wszystko zapewnienie bezpieczeństwa ogółowi obywateli.
Uznajemy to za dyskryminację, antypolonizm, pogwałcenie naszych praw
konstytucyjnie zagwarantowanych między innymi :
art. 54. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz
pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.Cenzura prewencyjna środków
społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na
prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.
art. 32. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego
traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w
życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
art. 82 .Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej
Polskiej oraz troska o dobro wspólne
art. 12. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania
związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników,
stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz
fundacji.
Czy jest to swego rodzaju odwet za złożone wnioski ( wszystkie
odrzucone za wyjątkiem wysypiska śmieci w Niedżwiadzie i „Natury 2000” )
do Prokuratury w Łowiczu i Prokuratury w Kutnie w obronie interesu
publicznego obywateli w niżej wymienionych sprawach?
1/Przeciwko dyrekcji ZGM o niedopełnienie obowiązku należytej dbałości o
mienie bloku mieszkalnego os. Kostka 10 w Łowiczu a tym samym
stwarzanie zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców.
2/ Przeciwko Burmistrzowi Łowicza i Dyrektorce ZGM niedopełnienia
obowiązku poinformowania o szkodliwości dla zdrowia i życia
podzielników ciepła narzucanych tysiącom mieszkańców.
Sąd odmawia wszczęcia śledztwa pod szyldem rozpoznawania listu żelaznego.
3/ Wniosek o zbadanie i ukaranie winnych:
- naruszenia prawa własności około 200 rolników posiadających grunty przylegające
do rzeki Bzury poprzez wywłaszczenie bez ich wiedzy i zgody.
- niedopełnienia obowiązków należytego informowania i równego traktowania
stron w związku z wprowadzeniem programu „Natura 2000”
( brak do tej pory informacji o wszczęciu śledztwa ).
- niedopełnienia obowiązków należytego informowania o zagrożeniach związanych z :
a/ z objęciem terenu działaniem koncesji Ministerstwa Środowiska na poszukiwania i
wydobycie ropy i gazu gazu ziemnego
b/ przeprowadzeniem odwiertów geologicznych pod kątem składowania skroplonego CO2
c/ budową elektrowni wodnych w Klewkowie i w Strugienicach na rzece Bzurze.
4/ W sprawie wysypiska śmieci i uciążliwego przetwarzania toksycznych
dla ludzi, zwierząt i środowiska odpadów w prywatnej posesji w
Niedżwiadzie w bliskim sąsiedztwie gospodarstw rolnych.
Prokuratura po upływie pół roku, 06.12.2011 r. wszczęła śledztwo a
zbada ( o zgrozo!) tylko szkodliwość dla roślin.
5/ W sprawie udokumentowanego poświadczenia nieprawdy przez Wójta Gminy
Zduny w piśmie związanym z budową małej elektrowni wodnej w Strugienicach o
terminie złożenia naszego odwołania do Kolegium Odwoławczego.
6/ Do Prokuratury w Kutnie o wstrzymanie odwiertu w Gołębiewie Nowym i
spowodowanie zaprzestania praktyk okłamywania społeczeństwa terenów
objętych koncesjami na wydobywanie gazu ziemnego konwencjonalnego i gazu
ziemnego niekonwencjonalnego-łupkowego.
To policja i prokuratura, jako służby zaufania publicznego powołane do
obrony i ochrony obywateli z troską i wdzięcznością powinny
postrzegać osoby informujące społeczeństwo o zagrożeniach a nie dręczyć,
dyskryminować czy nękać.
Maria Bejda i Teresa Wojda w czynie społecznym, z poczucia moralnego i
obywatelskiego obowiązku informują społeczeństwo polskie oraz Polaków z
całego świata o zagrożeniach a tym samym wyręczają władze publiczne z
ich konstytucyjnego i ustawowego obowiązku.
Marnotrawienie środków publicznych przez policję i prokuraturę na
prywatne działania w interesie prywatnym np. starosty, dyrektorki
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu z tytułu art. 212 kk.
budzi stanowczy społeczny sprzeciw.
Jest to rażącym nadużyciem prawa i zasługuje na surowy osąd
Trybunału Obywatelskiego.
W związku z nasilającą się w naszym kraju falą prowokacji i terroru ze
strony grup interesów wrogich narodowi polskiemu, z obawy o swoje
bezpieczeństwo wycofujemy wniosek złożony 7 grudnia 2011r. o ściganie
winnych pomawiania i poniżania nas w internecie.


Maria Bejda, Teresa Wojda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”

Otrzymują:
Prokurator Generalny
Prokuratura Okręgowa w Łodzi
Do wiadomości :
Rzecznik Praw Obywatelskich

Teresa Wojda

Prosimy o dalsze rozpowszechnianie petycji i informacji o losie tej petycji.

2012-01-01 21:44:59

2012-01-01 21:00


Szanowni Państwo,

Dziękujemy za poparcie i rozpowszechnianie petycji: PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Uprzejmie informujemy, że 30.12.2011r. wysłaliśmy skargę do Trybunału Konstytucyjnego na nowe Prawo Geologiczne i Górnicze. Zdajemy sobie w pełni sprawę, że prawo nie przewiduje by garstka desperatów ośmieliła się stawać przed Trybunałem Konstytucyjnym w obronie praw obywateli  i własności Narodu Polskiego, gdy zawodzi nawet Rzecznik Praw Obywatelskich.

W poczuciu troski i odpowiedzialności by nie pozostać w bezczynności i by dać nadzieję w tej beznadziei, bezprawiu, ośmieliliśmy się na ten desperacki krok.

Niechaj asysta aniołów w stajence betlejemskiej
roztoczy orędownicze moce nad Naszą Ojczyzną,
a trąby anielskie niechaj budzą uśpionych i zagubionych.

Szczęśliwego Nowego Roku !

Z wyrazami szacunku i poważania

Maria Bejda, Teresa Wojda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie"

Krzysztof Puzyna
Inicjatywa Demokracji Bezpośredniej


Teresa WojdaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook