PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Skontaktuj się z autorem petycji

Teatralne pozy K. Puzyny okazały się społecznie szkodliwe.

2012-03-15 00:57:39
Łowicz 14.03.2012r.
Poniższe oświadczenia widniały na blogu INICJATYWY OBYWATELSKIEJ DORZECZA BZURY I SŁUDWI (bejda.idddd.de) do dnia 14.03.2012 r.

Z przykrością informujemy, że autorem kłamliwych, obrażliwych i pomawiających nas komentarzy pod petycją, na blogu Inicjatywy oraz na innych forach internetowych okazał się pan Krzysztof Puzyna z Hamburga.
Łowicz, 05.03.2012r.

Szanowni Państwo,
Drodzy goście odwiedzający naszego bloga,

W związku z groźbą pana K. Puzyny, usunięcia wszystkich naszych postów z tego bloga, będących naszym dorobkiem intelektualnym oraz groźbą zablokowania nam dostępu do bloga Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury, bejda.iddd.de, oświadczamy, że nie ugniemy się pod presją i nie mamy najmniejszego zamiaru zakładać nowego bloga.
Oświadczamy, że ten blog zrodził się z konieczności ostrzegania Polaków przed zagrożeniami o których społeczeństwo polskie nie jest należycie informowane a wręcz oszukiwane.
Nasze wielkie społeczne zaangażowanie i szerokie spojrzenie na problemy zagrożeń legło u postaw podarowania nam tego bloga przez pana K.Puzynę.
Przyjęłyśmy to w dobrej wierze, z najgłębszym przekonaniem, że Pan Puzyna ma szczere intencje ratowania Polaków w Polsce.
Nasza społeczna praca udokumentowana na tym blogu jest naszym wkładem dla dobra Polski i Polaków.
Oświadczamy, że pan Puzyna nie ma najmniejszych podstaw do likwidacji tego bloga czy zabierania nam dostępu do niego.
Zlikwidowanie naszego bloga będzie przede wszystkim wielką stratą dla społeczeństwa polskiego.
Tym samym pan Puzyna da o sobie najgorsze świadectwo.

Z poważaniem

Teresa Wojda, Maria Bejda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
_____________________________________________________________________________________________
Szanowni Państwo,

 


Jako autorki bloga bejda.iddd.de, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, w związku z bezpodstawnymi, fałszywymi oskarżeniami ze strony K.Puzyna oświadczamy, że wypowiadamy współpracę i równocześnie zastrzegamy prawa autorskie dla nazwy i naszych treści a także prawa do tego bloga na google pod dotychczasową nazwą i adresem.W związku z tym prosimy Pana K.Puzynę o opuszczenie podarowanego nam bloga i ewentualne, według życzenia, zabranie jego własnych treści.
Dziękujemy za podarowanie nam bloga i za współpracę.
Ubolewamy, że ze względu na nasze poglądy, bezkompromisowej obrony Polski i Polaków, dotychczasowa dobra współpraca z Panem K.Puzyną nie może być kontynuowana.
Nasze poglądy na sprawy Polski i Polaków były od początku dobrze znane Panu Puzynie.
Podkreślałyśmy wielkokrotnie, że jesteśmy Polkami i mamy obowiązki polskie.
Oświadczamy, że Pan K.Puzyna z własnej inicjatywy podarował nam bloga, bez żadnych obwarowań a tym bardziej nie stawiał żadnych warunków.
Blog bejda.iddd.de dokumentuje naszą społeczną działalność i nasz dorobek intelektualny w ramach Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi.
Nazwa powołanej przez nas inicjatywy stanowi integralną część naszego dorobku intelektualnego i podlega ochronie prawnej.
Oświadczamy, że dotychczas Pan K.Puzyna nie miał żadnych uwag co do treści publikowanych przez nas na blogu.
Oświadczamy, że petycja przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu jest wyłącznie naszego autorstwa.


Maria Bejda, Teresa Wojda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORUTeresa Wojda

OŚWIADCZENIE AUTOREK PETYCJI

2012-02-21 11:00:25

Teresa Wojda, Maria Bejda

OŚWIADCZAMY, że jako autorki petycji przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu zastrzegamy sobie wszelkie prawa do zawartości tej petycji. Zabraniamy dysponowania jakimikolwiek materiałami z tej petycji  a szczególnie przekazywania ich w obce, niepowołane ręce.

niniejsze oświadczenie stało się konieczne wobec nasilonych działań służb specjalnych.

Teresa Wojda, Maria Bejda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza bzury i Słudwi
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie"
OBYWATELSKI RUCH OPORU

Teresa Wojda

SOS DLA GINĄCEJ ROLNICZEJ KRAINY MIĘDZY KUTNEM A ŁOWICZEM !

2012-02-21 10:43:35

Teresa Wojda, Maria Bejda

Poraz kolejny agenci rządowi spełniają przyrzeczenie dane przez rząd D.Tuska prezydentowi B. Obamie, że rząd polski nie dopuści do sprzeciwu społecznego przy wydobywaniu bogactw naturalnych w Polsce przez amerykańskie koncerny.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nxO8lfWerU0

Oświadczamy, że nie byłyśmy i nie jesteśmy powiązane z żadnymi układami, partiami, koncernami, agentami, ani żadymi siłami wrogimi Narodowi Polskiemu.

Kontynujemy bogate, rodzinne tradycje narodowo-wyzwoleńcze i z tego powodu doświadczamy dręczenia i prześladowań m.in. za autorstwo petycji:

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

oraz powołanie Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, w ramach dodatkowych statutowych celów Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie" www.lowiczanie.prv.pl,.

Nasza Inicjatywa jako pierwsza, w lutym 2011r. zapoczątkowała opór przeciw zagrożeniom zsyłanym przez rządzących Polską w interesie globalizacji.

Dla zniechęcenia nas do prowadzenia podjętej misji stosuje się następujące działania:

- pomawiające, poniżające wpisy atakujące nas i nasze rodziny w komentarzach pod petycją przeciwko nowemu prawu geologicznemu i górniczemu, czy pod wersją polską francuskiej petycji, oraz na: bejda.iddd.de, guzka.blog.spot.com, na lowicz24.,

- bezpodstawne wezwania na policję,

- odrzucone wnioski do prokuratury o ściganie winnych łamania praw i własności Narodu Polskiego,

- pomijanie naszego wkładu w obronę Polski i Polaków w wypowiedziach różnych osób, zapewne będących pod wpływem służb specjalnych i obawiających się o swoje życie.

W ostatnich dniach nasiliły się ataki na nas i nasze rodziny w komentarzach na forum petycji w związku z publikacją na bejda.iddd.de, naszego listu do starosty łowickiego w artykule "Śmiercionośny, ogromny magazyn CO2 między Kutnem a Łowiczem oraz posta K. Puzyny "Teatr, nowa sztuka Sonika pt; "Gaz łapówkowy".

W obliczu skazania naszego terenu dorzecza Bzury i Słudwi na największe niebezpieczeństwo skumulowania działań szczelinowania hydraulicznego z użyciem środków toksycznych i wybuchowych oraz deponowania pod ziemią skroplonego dwutlenku węgla, oczekujemy masowego poparcia i pomocy naszej Inicjatywie.

Punktem honoru wszystkich Polaków, z wszystkich zakątków kraju i świata powinna być powszechna mobilizacja w obronie Polski a szczególnie terenu między Kutnem a Łowiczem.

Tak jak nasza Inicjatywa upomina się z troską o cały teren Polski tak teraz wszyscy Polacy z kraju i zagranicy powinni upomnieć się o ten teren.

Mieszkańcy Łowicza, Kutna i okolic są zniewoleni, zmanipulowani przez media i polityków a także urzędników.

Nie potrafią dostrzeć i przeciwstawić się zagrożeniom tym bardziej, że w tej okolicy nasilone jest rozpylanie chmur (chemtrails) oraz wysyłanie fal elektromagnetycznych(telefonia bezprzewodowa), powodujących powszechną apatię społeczną i utratę instynktu samozachowczego do obrony swojego miejsca na ziemi.

Wielką szansę w pobudzeniu społeczeństwa tego terenu do walki o prawo do życia, upatrujemy w zorganizowaniu akcji na tym terenie, z udziałem przedstawicieli z innych regionów Polski czy świata.

Pod znakiem zapytania staje celowość naszej dalszej działalności, gdy innym, których bronimy, którym torujemy drogi, nie starcza odwagi by nas, w tym wyjątkowo trudnym momencie wesprzeć i obronić, abyśmy mogły dalej kontynuować naszą działalność.

Wołamy SOS dla ratowania ginącej rolniczej krainy między Kutnem a Łowiczem!

Teresa Wojda

Prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie" (od 1992r.) Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Obywatelski Ruch Oporu ( zainicjowany 19.01.2012r. w Żurawlowie)

Forum Organizacji Pozarządowych na rzecz Obrony Praw i Własności Narodu

Mgr Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Forum Organizacji Pozarządowych na rzecz Obrony Praw i Własności Narodu

Obywatelski Ruch Oporu


Teresa Wojda

Francuska petycja do PE została usunięta

2012-02-15 03:44:09

Mdła petycja Francuzów nie znalazła uznania wśród radykalniejszych Polaków walczącym o nie wpuszczanie na swoją ziemię firm poszukujących gaz łupkowy. Mendy Internetowe chyba ze służb specjalnych narobiły na forum wpisy, zawierające obelgi i kłamstwa dotyczące osób podpisanych pod tą francuską petycją.

http://www.petitions24.net/appel_a_un_consensus_europeen_pol

Moje prośby do autorki petycji pani Daniele Favari < daniele.favari_2 @ yahoo.fr > spowodowały usunięcie całej petycji. Pani Favari nie potrafiła usunąć pojedynczych wpisów z Forum, jednocześnie nie chciała dać mi swojego loginu. Dlatego jedyną sensowną akcją było zlikwidowanie petycji. To potrafiła! Nowa petycja o tej samej treści, którą założyła pani Favari nie jest przeze mnie ani popierana ani rozpowszechniana. Osobiście zaproponowałem jej ostrzejszy tekst, którego jej sponsor nie zaakceptował.


Krzysztof Puzyna

Petycja do Parlamentu Europejskiego. Proszę podpisywać i rozpowszechniać

2012-02-09 18:17:47

Gaz łupkowy w Polsce

Tu chodzi o REALNE MATERIALNE STRATY i SZKODY, a nie tylko o jakieś przepisy!

Europejski Komisarz do spraw Energii Günther Oettinger (członek CDU - rządzącej partii Kanclerza Niemiec Angeli Merkel) przedstawił 23 stycznia 2012 roku zleconą przez Komisję Europejską 5 stycznia 2011 roku pracę badawczą (.pdf), mającą sprawdzić, czy istniejące ramy przepisów europejskich, narodowych i regionalnych są wystarczające dla zachowania europejskich standardów ochrony środowiska przy poszukiwaniu i wydobywaniu gazu ziemnego metodą Hydraulic Fracturing.


Jak zauważyli Zieloni z Parlamentu Europejskiego, jego interpretacja ekspertyzy, że warunki ramowe wyznaczane przez przepisy krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) są wystarczające, jest fałszywa.

Otóż w pracy kancelarii prawnej "Phillips & Partners", której Oettinger zlecił przegląd przepisów krajowych i unijnych jest napisane o ocenie "wczesnej fazy rozpoznawania złóż gazu" i oczekiwanej zwiększenia intensywności tych zabiegów.  "Phillips & Partners" piszą wyraźnie, że na podstawie doświadczeń z USA faza komercjalnego wydobycia różni się znacznie intensywnością i sumującymi się oddziaływaniami, tak, że ocena aktualnych przepisów ramowych krajów UE nie dotyczy fazy komercjalnego wydobycia i powinna być nowo oszacowana.


Dlatego 9 Europosłów z europejskiej partii Zielonych żąda w liście otwartym od Oettingera dopasowania prawodawstwa UE do komercjalnego wydobycia gazu ze źródeł niekonwencjonalnych na podstawie doświadczeń z USA, jeszcze zanim ono się komercjalnie zacznie.

“We call on you to learn from the experience in the United States  and improve European legislation in this field before, not after, any further  development of Europe’s shale gas resources in order to give citizens the best  possible guarantee of preventing or minimising possible adverse effects.”


Wczoraj 8 lutego napisał niemiecki Spiegel:

"Eine organisierte Gegnerschaft zum Schiefergas gibt es in Polen bislang nicht."
"Jak dotychczas w Polsce nie ma zorganizowanego oporu przeciwko poszukiwaniu gazu łupkowego."

To prawda, ale opór niezorganizowany, też może być skuteczny.
Pokażmy to!

We Francji sprzedano nowe licencje na odwierty próbne badawcze.
Dlatego Francja się znowu buntuje.
Został przygotowany tekst petycji we francuskim, angielskim, polskim, bułgarskim, rumuńskim, hiszpańskim.

Pokażmy Parlamentowi Europejskiemu, że w Polsce opór przeciwko niszczycielskiej technologii hydraulicznego szczelinowania też istnieje!

Korzystajcie z szansy zrobienia skutecznego oporu przeciwko skorumpowanym lobbystom gazowym. To wy decydujecie jako SUWERENI !
Podpisujcie proszę petycję do PE, w innym wypadku kłamstwa polskich Europosłów nie mogą być poprawione.

Tu chodzi o REALNE MATERIALNE STRATY iSZKODY, a nie o jakieś przepisy!

Podpisujcie proszę petycję do PE, w innym wypadku kłamstwa polskich skorumpowanych Europosłów nie mogą być poprawione. Potrzebujemy zakazu i wyrzucenia firm zagranicznych z Polski kradnących pod pretekstem poszukiwań gazu łupkowego, gaz konwencjonalny.

Polska to nie Nigeria!

Potrzebujemy europejskiego konsensusu!

Pokażcie, że istniejecie i kolportujcie adres tej petycji w Internecie

Proszę
Krzysztof Puzyna
Inicjatywa Demokracji Bezpośredniej iddd.de
http://iddd.de/Frac.htm

Czysta woda pitna dla Europy

APPEL A UN CONSENSUS EUROPEEN_POL

Podpisz Petycję

http://www.petitions24.net/appel_a_un_consensus_europeen_pol

http://www.petitions24.net/appel_a_un_consensus_europeen_fr

http://www.petitions24.net/appel_a_un_consensus_europeen_all

http://www.petitions24.net/appel_a_un_consensus_europeen_en

http://www.petitions24.net/appel_a_un_consensus_europeen_esp

http://www.petitions24.net/appel_a_un_consensus_europeen_bulg


Krzysztof Puzyna

Potwierdzenie odbioru skargi do Trybunału Konstytucyjnego

2012-01-10 16:46:27


Teresa Wojda

TRZĘSIENIE ZIEMI W WIELKOPOLSCE

2012-01-07 14:53:34

Odezwał się największy, najsprawiedliwszy z wszystkich trybunałów - Trybunał Natury.

Czy trzęsienie ziemi na terenie wydobywania gazu ziemnego w Polsce potrząśnie umysłami decydentów oraz umysłami Polaków zmanipulowanych propagandą rzekomych korzyści z rabowania polskich bogactw naturalnych?
Zapowiadano nam same korzyści a zaczęło się od trzęsienia ziemi. Czy tym samym potrząśnie sceną polityczną?
To natura sama się upomina o poszanowanie jej praw a także naszych praw, mieszkańców Polskiej Ziemi .
W taki sposób natura burzy się na brutalne ingerowanie w jej przestrzenie przez m.in. FX Energy Poland, Energia Zachód.
Jest to odpowiedź natury na bandyckie prawo geologiczne, które zaskarżyliśmy do Trybunału Konstytucyjnego.
http://bejda.blogspot.com/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50

NATURA Z TAKIM OSTRZEŻENIEM STAJE, ZAMIAST NAS, PRZED TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM I DOPOMINA SIĘ RESPEKTOWANIA JEJ I NASZYCH PRAW.
CZY POTRZEBA BARDZIEJ PRZEKONYWUJĄCYCH ARGUMENTÓW?

Domagamy się natychmiastowego unieważnienia wszystkich koncesji wydobywczych, unieważnienia nowego prawa geologicznego i górniczego jak również odrzucenia strategii "Polska 2030.Trzecia fala nowoczesności" oraz zweryfikowania wszystkich przepisów prawnych i umów ustanowionych wbrew interesom narodowym.

Klękamy w pokorze oddając cześć Stwórcy Nieba i Ziemi, Bogu Miłosiernemu i Wszechmogącemu i nie ustajemy w modlitwie:

Boże, którego ramię sprawiedliwe.
Żelazne berła władców świata kruszy,
Skarć naszych wrogów zamiary szkodliwe
Obudź nadzieją w każdej polskiej duszy.
Przed Twe ołtarze zanosimy błaganie
Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie.
Maria Bejda,Teresa Wojda
Incjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Teresa Wojda

W imię obrony praw i własności narodu polskiego

2012-01-03 15:16:27

3 sty 2012

ODEZWA - STAŃCIE W OBRONIE PRAW I WŁASNOŚCI NARODU POLSKIEGO!

ODEZWA

Do wszystkich Polaków,
Sędziów, Prokuratorów, Adwokatów,
Dowódców Wojska, Policji, Wszelkich Służb,
Żołnierzy, Policjantów, Urzędników dla których
Polska nie jest pustym słowem lecz domem ojczystym,

Stańcie po stronie udręczonego, zmanipulowanego, okradanego narodu.
Stańcie w obronie praw i własności Narodu Polskiego !
To Wasza powinność wobec Narodu, Waszych żon, Waszych mężów, Waszych dzieci, matek, ojców, braci i sióstr.
Nie pozwólcie by Wami wysługiwały się obce, wrogie narodowi siły, które Waszymi rękoma już dokonują zamachu na Polskość, na suwerenność Naszej Ojczyzny.
Nie pozwólcie, by rugowano Polaków z ich Ojczystej Ziemi.
Nie pozwólcie na unicestwienie Narodu Polskiego w ramach zaplanowanej strategii "Polska 2030.Trzecia fala nowoczesności", którą proponuje rząd wyłoniony w wyniku sfałszowanych wyborów parlamentarnych.

BŁAGAMY, BROŃCIE NARODU POLSKIEGO.
BROŃCIE NASZEJ OJCZYZNY PRZED ZAGŁADĄ !
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie"
Przedstawiciele Forum Organizacji Pozarządowych
Na Rzecz Obrony Praw i Własności Narodu.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Łowicz, 2 stycznia 2012r.
Żaden naród nie może zrezygnować
ze swoich praw do wolności i z własnych zadań.
Nie wolno tych praw nikomu oddawać, ich obrona jest
obowiązkiem moralnym, a rezygnacja z nich - zdradą!"

- Prymas Tysiąclecia - Kardynał Stefan Wyszyński
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Łowicz 02. 01.2012 r.


Prokuratura Rejonowa
w Łowiczu

W związku z kolejnymi bezprawnymi wezwaniami na policję ( bez numeru
sprawy ) 23.12.2011r. na godz. 9.00 i 10.00 o przestępstwa z art. 212
k.k. które podlega wniesieniu do sądu z oskarżenia prywatnego
stanowczo
domagamy się zaprzestania wszelkich działań prowokacyjnych, nękania i
dręczenia Marii Bejda i Teresy Wojda za aktywną działalność w
obronie społeczeństwa przed zagrożeniami sprowadzanymi przez wszelkie
szczeble władzy,
której powinnością jest informowanie o zagrożeniach a nade
wszystko zapewnienie bezpieczeństwa ogółowi obywateli.
Uznajemy to za dyskryminację, antypolonizm, pogwałcenie naszych praw
konstytucyjnie zagwarantowanych między innymi :
art. 54. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz
pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.Cenzura prewencyjna środków
społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na
prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.
art. 32. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego
traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w
życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
art. 82 .Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej
Polskiej oraz troska o dobro wspólne
art. 12. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania
związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników,
stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz
fundacji.
Czy jest to swego rodzaju odwet za złożone wnioski ( wszystkie
odrzucone za wyjątkiem wysypiska śmieci w Niedżwiadzie i „Natury 2000” )
do Prokuratury w Łowiczu i Prokuratury w Kutnie w obronie interesu
publicznego obywateli w niżej wymienionych sprawach?
1/Przeciwko dyrekcji ZGM o niedopełnienie obowiązku należytej dbałości o
mienie bloku mieszkalnego os. Kostka 10 w Łowiczu a tym samym
stwarzanie zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców.
2/ Przeciwko Burmistrzowi Łowicza i Dyrektorce ZGM niedopełnienia
obowiązku poinformowania o szkodliwości dla zdrowia i życia
podzielników ciepła narzucanych tysiącom mieszkańców.
Sąd odmawia wszczęcia śledztwa pod szyldem rozpoznawania listu żelaznego.
3/ Wniosek o zbadanie i ukaranie winnych:
- naruszenia prawa własności około 200 rolników posiadających grunty przylegające
do rzeki Bzury poprzez wywłaszczenie bez ich wiedzy i zgody.
- niedopełnienia obowiązków należytego informowania i równego traktowania
stron w związku z wprowadzeniem programu „Natura 2000”
( brak do tej pory informacji o wszczęciu śledztwa ).
- niedopełnienia obowiązków należytego informowania o zagrożeniach związanych z :
a/ z objęciem terenu działaniem koncesji Ministerstwa Środowiska na poszukiwania i
wydobycie ropy i gazu gazu ziemnego
b/ przeprowadzeniem odwiertów geologicznych pod kątem składowania skroplonego CO2
c/ budową elektrowni wodnych w Klewkowie i w Strugienicach na rzece Bzurze.
4/ W sprawie wysypiska śmieci i uciążliwego przetwarzania toksycznych
dla ludzi, zwierząt i środowiska odpadów w prywatnej posesji w
Niedżwiadzie w bliskim sąsiedztwie gospodarstw rolnych.
Prokuratura po upływie pół roku, 06.12.2011 r. wszczęła śledztwo a
zbada ( o zgrozo!) tylko szkodliwość dla roślin.
5/ W sprawie udokumentowanego poświadczenia nieprawdy przez Wójta Gminy
Zduny w piśmie związanym z budową małej elektrowni wodnej w Strugienicach o
terminie złożenia naszego odwołania do Kolegium Odwoławczego.
6/ Do Prokuratury w Kutnie o wstrzymanie odwiertu w Gołębiewie Nowym i
spowodowanie zaprzestania praktyk okłamywania społeczeństwa terenów
objętych koncesjami na wydobywanie gazu ziemnego konwencjonalnego i gazu
ziemnego niekonwencjonalnego-łupkowego.
To policja i prokuratura, jako służby zaufania publicznego powołane do
obrony i ochrony obywateli z troską i wdzięcznością powinny
postrzegać osoby informujące społeczeństwo o zagrożeniach a nie dręczyć,
dyskryminować czy nękać.
Maria Bejda i Teresa Wojda w czynie społecznym, z poczucia moralnego i
obywatelskiego obowiązku informują społeczeństwo polskie oraz Polaków z
całego świata o zagrożeniach a tym samym wyręczają władze publiczne z
ich konstytucyjnego i ustawowego obowiązku.
Marnotrawienie środków publicznych przez policję i prokuraturę na
prywatne działania w interesie prywatnym np. starosty, dyrektorki
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu z tytułu art. 212 kk.
budzi stanowczy społeczny sprzeciw.
Jest to rażącym nadużyciem prawa i zasługuje na surowy osąd
Trybunału Obywatelskiego.
W związku z nasilającą się w naszym kraju falą prowokacji i terroru ze
strony grup interesów wrogich narodowi polskiemu, z obawy o swoje
bezpieczeństwo wycofujemy wniosek złożony 7 grudnia 2011r. o ściganie
winnych pomawiania i poniżania nas w internecie.


Maria Bejda, Teresa Wojda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”

Otrzymują:
Prokurator Generalny
Prokuratura Okręgowa w Łodzi
Do wiadomości :
Rzecznik Praw Obywatelskich

Teresa Wojda

Prosimy o dalsze rozpowszechnianie petycji i informacji o losie tej petycji.

2012-01-01 21:44:59

2012-01-01 21:00


Szanowni Państwo,

Dziękujemy za poparcie i rozpowszechnianie petycji: PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Uprzejmie informujemy, że 30.12.2011r. wysłaliśmy skargę do Trybunału Konstytucyjnego na nowe Prawo Geologiczne i Górnicze. Zdajemy sobie w pełni sprawę, że prawo nie przewiduje by garstka desperatów ośmieliła się stawać przed Trybunałem Konstytucyjnym w obronie praw obywateli  i własności Narodu Polskiego, gdy zawodzi nawet Rzecznik Praw Obywatelskich.

W poczuciu troski i odpowiedzialności by nie pozostać w bezczynności i by dać nadzieję w tej beznadziei, bezprawiu, ośmieliliśmy się na ten desperacki krok.

Niechaj asysta aniołów w stajence betlejemskiej
roztoczy orędownicze moce nad Naszą Ojczyzną,
a trąby anielskie niechaj budzą uśpionych i zagubionych.

Szczęśliwego Nowego Roku !

Z wyrazami szacunku i poważania

Maria Bejda, Teresa Wojda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie"

Krzysztof Puzyna
Inicjatywa Demokracji Bezpośredniej


Teresa Wojda

Skarga na "Prawo geologiczne i górnicze"(GiG)

2012-01-01 21:32:40

Teresa Wojda, Maria Bejda

99-400 Łowicz os. Kostka 12/9

Inicjatywa Obywatelska

Dorzecza Bzury i Słudwi

Tel. 501 149 020

 

Andrzej Rzepliński, Prezes

Trybunału Konstytucyjnego

Warszawa

 

Łowicz 28.12.2011 r.

 

Skarga na "Prawo geologiczne i górnicze"(GiG)

 

Działając na podstawie:

art. 85."Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny"

oraz

art. 82."Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne."

 

Zwracamy się do Szanownego Trybunału Konstytucyjnego w imieniu sygnatariuszy petycji:

 

i

 

oraz wszystkich obywateli RP, których prawa będą naruszone z chwilą wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy prawo geologiczne i górnicze z 9 czerwca 2011r. (Dz.U. 2011 Nr 163 poz. 981) o:

 

zablokowanie ustawy GiG: "Prawo geologiczne i górnicze" z 9 czerwca 2011r. (Dz.U. 2011 Nr 163 poz. 981) i podjęcie wszelkich działań zapobiegających tragedii Narodu Polskiego. Ustawa GiG ma wejść w życie od 1 stycznia 2012 r., ale jest ona niezgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Prawem Międzynarodowym.

 

Stoimy w obliczu braku reakcji Rzecznika Praw Obywatelskich na nasz wniosek z 7 października 2011r. o zaskarżenie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Wyczerpaliśmy możliwe, przysługujące nam środki odwołania. Nasze starania o zaskarżenie tej ustawy przez instytucje i organizacje o zasięgu ogólnokrajowym nie odniosły skutku.

 

Działania władz publicznych wszelkich szczebli w Polsce na podstawie przepisów prawnych stanowionych przez władze centralne godzą w konstytucyjne prawa i interes Narodu Polskiego.

 

Samorządy w Polsce zostały przekształcone w agendy rządowe, które są zmuszone do akceptowania posunięć władzy centralnej nawet wbrew interesom społeczności lokalnych.

( w załączeniu nr 1 odpowiedź Starosty Łowickiego na wniosek o zaskarżenie ustawy Prawo geologiczne i górnicze.)

 

Na potwierdzenie, ( w załączeniu nr 2) pismo Wójta Gminy Kutno, dnia 20-06-2011r.

Cytat:

W odpowiedzi na Pani pismo skierowane do tutejszego urzędu drogą elektroniczną w dniu 14.06.2011r. w sprawie udostępnienia informacji dotyczącej wydobycia gazu ziemnego, podaję jak niżej:

Wójt Gminy Kutno w przedmiotowej sprawie nie był organem wydającym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również pozwolenia na eksploatację złóż. Tutejszy urząd nie ma wiedzy, czy takie decyzje zostały wydane wskazanemu przez Panią podmiotowi. W części dot. Pani prośby w zakresie kopii pism pochodzących z Ministerstwa Środowiska, a dotyczących wydobycia gazu na naszym terenie niniejszym podaję, iż takie pisma nie były do nas kierowane, natomiast Ministerstwo występowało o zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze Kutno-Żychlin.”

 

Budzi przerażenie wszystkich Polaków zarówno w kraju jak i za granicą, (proszę zobaczyć komentarze do petycji pod adresem ) przekazanie naszych wszystkich bogactw naturalnych, a wraz z tym oddanie we władanie prawie całego terytorium Polski w ręce obcych koncernów wydobywczych.

Ustanowienie prawa geologicznego i górniczego pod dyktando obcych koncernów wbrew prawom i interesom narodu polskiego jest zdradą stanu i zasługuje na najwyższy wymiar kary. Nasze wnioski do prokuratury i sądu o ściganie winnych sprowadzanych zagrożeń w tym m.in. wydania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie ropy i gazu ziemnego w ręce międzynarodowych korporacji zostały odrzucone.

 

Z naszego doświadczenia wynika, że wymiar sprawiedliwości w Polsce nie ma na względzie bezpieczeństwa ogółu obywateli, lecz reprezentuje jedynie interesy grupy rządzącej działającej pod dyktando obcych sił. Natomiast sprawy wnoszone przez biednych obywateli do rozpoznania przez organy sprawiedliwości są załatwiane negatywnie według niepisanej, powszechnie znanej, instrukcji ministerstwa sprawiedliwości o negatywnym załatwianiu spraw biednych obywateli. ( publikacja, „Co każdy obywatel wiedzieć powinien przed udaniem się o pomoc do polskiego sądu”- w załączeniu)

Wobec powyższego w okolicznościach wejścia w życie nowego prawa geologicznego, które nam pozostawia jedynie drogę sądową na wypadek katastrofy ekologicznej i humanitarnej pozbawia nas jakichkolwiek szans dochodzenia odszkodowań a tym samym skazuje nas na unicestwienie.

Właścicielom koncesji, GiG daje bezwzględne prawo decydowania o naszym losie. Intensywna eksploatacja wszelkich bogactw naturalnych zniszczy rolnictwo, co jest równoznaczne z likwidacją polskiej wsi, która jest gwarantem istnienia narodu polskiego.

 

Nam pozostanie jedynie życie w biedzie, w zatrutym środowisku bez żadnych zabezpieczeń humanitarnych.

Dążenie do "bezpieczeństwa energetycznego" kosztem bezpieczeństwa żywnościowego jest zaplanowanym LUDOBÓJSTWEM - WOJNĄ Z NARODEM.

 

Od 1 stycznia 2012 r. w Polsce ma wejść nielegalnie w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz.981) w skrócie GiG.

 

 

 

 

Dowody:

 

Ustawa GiG z 09.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze narusza następujące artykuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

 

Art. 5. Rzeczypospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Art.20. Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 32. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego

traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu

politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 64. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo

dziedziczenia. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia

podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. Własność może być

ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza

ona istoty prawa własności."

Art. 66. Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.

Art. 68. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

Art. 74. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo

ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Ochrona środowiska jest

obowiązkiem władz publicznych. Każdy ma prawo do informacji o stanie i

ochronie środowiska. Władze publiczne wspierają działania obywateli na

rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Art. 76. Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców

przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu

oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

 

Z analizy zapisów tej ustawy wynikają następujące fakty niezgodne z Polską Konstytucją, polskimi ustawami, niezgodne z Traktatem z Lizbony i z regulacjami Unii Europejskiej jak poniżej podane:

 

 1. Eliminacja instytucji państwowych i samorządów z prawa wyboru i decyzji o

sposobie zagospodarowania przestrzennego terenów, wg powiązanych art.: 7,

23, 95 (z poprawkami Senatu) 104, 189, 190, 205 (z poprawkami Senatu).

 1. Koncesja jest celem publicznym, a obszar górniczy terenem wyłączonym z innej działalności bez ustalania potrzeby, celowości, opłacalności i zgodności ze

strategią rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST).

 1. Pozbawienie praw do własności obecnych właścicieli nieruchomości lub ich ograniczenie wg powiązanych art.: 16,18, 19, 24, 36.2,188,189,191.

 2. Ustanowienie koncesji, jako nadrzędnego i ostatecznego aktu prawnego, ponad

Konstytucją RP i innymi prawami wg w/w artykułów i art. 42.

 1. Preferencje dla kopalni węgla brunatnego wg art. 36.2 i wyżej wymienionych

(możliwość prowadzenia poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji, bez

konieczności wykazania się prawem do dysponowania terenem - zakłada się z

góry wywłaszczenia obecnych właścicieli gruntów, właściciele gruntów

bezpośrednio sąsiadujących ze złożem nie są stroną w postępowaniu).

 1. Zablokowanie prawa udziału społeczeństwa i samorządów w dostępie do

informacji i do ochrony środowiska, wg art. 33 i art. 99 o dostępie

do informacji geologicznej. Ogranicza to możliwości budowania strategii rozwoju JST.

 1. Zgodnie z rozdziałem 4 wg art. 125, 126, 127 i wyżej przytoczonymi urzędnik ma otrzymać kompetencje do samowolnego wydawania pozwoleń na deponowanie pod ziemią gazu O2 i odpadów radioaktywnych (poprawka Senatu nr 23) bez konsultacji społecznych i samorządowych. Szerokie zastosowanie technologii CSS Carbon Dioxide Capture and Storage) zablokuje rozwój ekologicznie czystej geotermii w Polsce i ograniczy dostęp do wody pitnej.

 2. Możliwość bezkarnego i bezpłatnego dla koncesjonariusza zanieczyszczania wód podziemnych i ich agresywnej eksploatacji w procesie szczelinowania przy poszukiwaniu gazu łupkowego, zgodnie z art.20, który mówi:

"Korzystanie z wód kopalnianych dla zaspokojenia potrzeb zakładu górniczego jest bezpłatne (dla potrzeb jednego odwiertu próbnego potrzeba 2 milionów litrów wody - za darmo - oraz 9,5 ton Ethoxylated Octyphenol Petroleum, 19 ton tetramethylammonium cloride, 680 kilo biocidów" - źródło:

Wg oświadczenia Komisji Europejskiej z 23.09.2011 r. dotyczącej stanu rejestracji chemikaliów do hydroszczelinowania, zgodnie z pakietem REACH: chemikalia używane do hydroszczelinowania nie zostały zarejestrowane zgodnie z regulacją Unii Europejskiej w pakiecie REACH i są w Unii nielegalne.

 

Ustawa z 09.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze (GiG) narusza m.in.:

 

- Konwencję z Aarhus z 25 czerwca 1998 roku o dostępie do informacji,

udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do

sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska oraz przedstawienie

stosunku instytucji europejskich do tej międzynarodowej umowy.

 

- Zasady Zrównoważonego Rozwoju zawarte w Deklaracji z Rio w sprawie

Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro z 14 czerwca1992 r.

 

- Rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 37/7 z 28.10. 1982 r. w sprawie

Światowej Karty Przyrody i nr 45/94 z 14 grudnia 1990 r. o potrzebie

zapewnienia zdrowego środowiska dla pomyślności jednostek.

 

- Europejską Kartę Środowiska i Zdrowia uchwaloną na Pierwszej Europejskiej

Konferencji na temat Środowiska i Zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia we

Frankfurcie nad Menem, Niemcy, 8 grudnia 1989 r.

 

- Dyrektywy unijne dotyczące obszarów "Natury 2000"

 1. Dyrektywę 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków (Council Directive 79/409/EEC on Wild Birds), zwana w skrócie Dyrektywą Ptasią, uchwalona 2 kwietnia 1979 roku, a następnie zmodyfikowaną dyrektywami 81/854/EWG,

 

85/411/EWG, 86/122/ EWG,

91/244/ EWG i 94/24/EWG

2) Dyrektywę Rady 92/43/EWG o ochronie siedlisk ptasich oraz dzikiej fauny i flory, zwaną Dyrektywą Siedliskową, uchwaloną 21 maja 1992 roku i zmienioną dyrektywą 97/62EWG.

3) Dyrektywę 96/61/WE- strategia ochrony środowiska przed oddziaływaniem przemysłu.

4)Dyrektywę w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (IIPC) 96/61/EET.

Dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie składowania odpadów 99/31. Nie może mieć statusu celu publicznego zatłaczanie w ziemię substancji chemicznych niebezpiecznych dla życia i zdrowia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej jak przy szczelinowaniu hydraulicznym podczas wydobywania gazu ziemnego. Wg pracy badawczej "New York State Department of Environmental Conservation Preliminary Revised Draft "Supplemental Generic Environmental Impact Statement" On The Oil, Gas and Solution Mining Regulatory Program -Well Permit Issuance for Horizontal Drilling And High-Volume Hydraulic Fracturing to "Develop the Marcellus Shale and Other Low-Permeability Gas Reservoirs", z 08.07.2011 roku (29,28 MB) nie ma i nie można skonstruować regulacji prawnych, które byłyby w stanie zabezpieczyć zbiorniki wodne przed skażeniem chemikaliami w procesie wydobywania gazu z łupków metodą szczelinowania hydraulicznego.

Nie może mieć statusu celu publicznego zatłaczanie w ziemię, CO2 w technologii CCS bez dyskusji ze społeczeństwem i zgody mieszkańców.

Celem nadrzędnego interesu publicznego nie może być składowanie odpadów radioaktywnych w górotworze. Polski Naród nie zgodzi się być śmietnikiem dla Europy, a szczególnie dla francuskich i niemieckich odpadów atomowych!

Celem nadrzędnego interesu publicznego nie może być przymusowe wywłaszczanie z obszarów, na których mają się odbywać zabiegi geologiczne jak poszukiwanie i wydobycie węgla brunatnego. Podkreślenia wymaga fakt, że koncesje na wydobywanie ropy i gazu ziemnego, wydane przez Rząd RP obejmują również tereny objęte Programem Natura 2000.

Na terenach Natury 2000 planowane są również doświadczenia ze składowaniem skroplonego, CO2. Wykonano już pierwsze badania geofizyczne pod tym kątem na Strukturze Geologicznej Wojszyce np. w gminie Zduny k. Łowicza, (woj. łódzkie), terenie objętym programem Natura 2000: (PLB100003 Doliny Przysowy i Słudwi, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru, PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska.)

 

Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka S.A. w ramach realizacji jednego z 6 europejskich projektów demonstracyjnych już uruchomiła nowy blok energetyczny 858 MW w Elektrowni Bełchatów dostosowany do technologii CCS (wychwytywania, skraplania i podziemnego przechowywania, CO2) i w najbliższym czasie może dojść do zatłaczania skroplonego, CO2 również na tym terenie.

 

Duże zaludnienie, ale małe zasoby wody pitnej i średnio niski poziom wód gruntowych, przy wysokiej produkcji rolnej oraz atrakcyjność turystyczna Polski, jako szczególnych regionów Unii Europejskiej dodatkowo przemawiają za koniecznością wprowadzenia:

- Zakazu poszukiwania i wydobywania gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych.

- Zakazu podziemnego składowania skroplonego, CO2 na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Dodatkowym argumentem do wprowadzenia zakazu stosowania technologii szczelinowania hydraulicznego i technologii CCS jest fakt, że znaczne obszary Polski jak też EU są w strefie zagrożeń powodziowych.

Nowe prawo geologiczne i górnicze GiG dyskryminuje Polaków przekazując terytorium Polski we władanie obcych koncernów wydobywczych z prawem rugowania nas z naszej OJCZYSTEJ ZIEMI. Nie może taki wyzysk, gwałt i bezprawie w stosunku do milionów Obywateli Polskich skończyć się dobrze. Polska się budzi!

 

Ustawa GiG narusza suwerenność państwa. Pozbawia Obywateli elementarnego prawa do samostanowienia o losie własnym i przyszłych pokoleń Polski. W swych skutkach i w perspektywie sprowadzi katastrofę ekologiczną i humanitarną w wymiarze kontynentalnym.

 

Nie ma zgody i nigdy być nie może na ustawę, która likwiduje konstytucyjne prawa wszystkich Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i skazuje na zagładę teren Unii Europejskiej.

 

NIE MOŻE BYĆ ŻADNEGO INNEGO NADRZĘDNEGO INTERESU PUBLICZNEGO POLSKI PONAD PRAWO DO BEZPIECZNEGO ŻYCIA JEJ OBYWATELI.

 

Z poważaniem

Teresa Wojda, Maria Bejda

99-400 Łowicz os. Kostka 12/9

Inicjatywa Obywatelska

Dorzecza Bzury i Słudwi

Tel. 501 149 020

 

Andrzej Rzepliński, Prezes

Trybunału Konstytucyjnego

Warszawa

 

Łowicz 28.12.2011 r.

 

Skarga na "Prawo geologiczne i górnicze"(GiG)

 

Działając na podstawie:

art. 85."Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny"

oraz

art. 82."Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne."

 

Zwracamy się do Szanownego Trybunału Konstytucyjnego w imieniu sygnatariuszy petycji:

 

i

 

oraz wszystkich obywateli RP, których prawa będą naruszone z chwilą wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy prawo geologiczne i górnicze z 9 czerwca 2011r. (Dz.U. 2011 Nr 163 poz. 981) o:

 

zablokowanie ustawy GiG: "Prawo geologiczne i górnicze" z 9 czerwca 2011r. (Dz.U. 2011 Nr 163 poz. 981) i podjęcie wszelkich działań zapobiegających tragedii Narodu Polskiego. Ustawa GiG ma wejść w życie od 1 stycznia 2012 r., ale jest ona niezgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Prawem Międzynarodowym.

 

Stoimy w obliczu braku reakcji Rzecznika Praw Obywatelskich na nasz wniosek z 7 października 2011r. o zaskarżenie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Wyczerpaliśmy możliwe, przysługujące nam środki odwołania. Nasze starania o zaskarżenie tej ustawy przez instytucje i organizacje o zasięgu ogólnokrajowym nie odniosły skutku.

 

Działania władz publicznych wszelkich szczebli w Polsce na podstawie przepisów prawnych stanowionych przez władze centralne godzą w konstytucyjne prawa i interes Narodu Polskiego.

 

Samorządy w Polsce zostały przekształcone w agendy rządowe, które są zmuszone do akceptowania posunięć władzy centralnej nawet wbrew interesom społeczności lokalnych.

( w załączeniu nr 1 odpowiedź Starosty Łowickiego na wniosek o zaskarżenie ustawy Prawo geologiczne i górnicze.)

 

Na potwierdzenie, ( w załączeniu nr 2) pismo Wójta Gminy Kutno, dnia 20-06-2011r.

Cytat:

W odpowiedzi na Pani pismo skierowane do tutejszego urzędu drogą elektroniczną w dniu 14.06.2011r. w sprawie udostępnienia informacji dotyczącej wydobycia gazu ziemnego, podaję jak niżej:

Wójt Gminy Kutno w przedmiotowej sprawie nie był organem wydającym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również pozwolenia na eksploatację złóż. Tutejszy urząd nie ma wiedzy, czy takie decyzje zostały wydane wskazanemu przez Panią podmiotowi. W części dot. Pani prośby w zakresie kopii pism pochodzących z Ministerstwa Środowiska, a dotyczących wydobycia gazu na naszym terenie niniejszym podaję, iż takie pisma nie były do nas kierowane, natomiast Ministerstwo występowało o zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze Kutno-Żychlin.”

 

Budzi przerażenie wszystkich Polaków zarówno w kraju jak i za granicą, (proszę zobaczyć komentarze do petycji pod adresem ) przekazanie naszych wszystkich bogactw naturalnych, a wraz z tym oddanie we władanie prawie całego terytorium Polski w ręce obcych koncernów wydobywczych.

Ustanowienie prawa geologicznego i górniczego pod dyktando obcych koncernów wbrew prawom i interesom narodu polskiego jest zdradą stanu i zasługuje na najwyższy wymiar kary. Nasze wnioski do prokuratury i sądu o ściganie winnych sprowadzanych zagrożeń w tym m.in. wydania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie ropy i gazu ziemnego w ręce międzynarodowych korporacji zostały odrzucone.

 

Z naszego doświadczenia wynika, że wymiar sprawiedliwości w Polsce nie ma na względzie bezpieczeństwa ogółu obywateli, lecz reprezentuje jedynie interesy grupy rządzącej działającej pod dyktando obcych sił. Natomiast sprawy wnoszone przez biednych obywateli do rozpoznania przez organy sprawiedliwości są załatwiane negatywnie według niepisanej, powszechnie znanej, instrukcji ministerstwa sprawiedliwości o negatywnym załatwianiu spraw biednych obywateli. ( publikacja, „Co każdy obywatel wiedzieć powinien przed udaniem się o pomoc do polskiego sądu”- w załączeniu)

Wobec powyższego w okolicznościach wejścia w życie nowego prawa geologicznego, które nam pozostawia jedynie drogę sądową na wypadek katastrofy ekologicznej i humanitarnej pozbawia nas jakichkolwiek szans dochodzenia odszkodowań a tym samym skazuje nas na unicestwienie.

Właścicielom koncesji, GiG daje bezwzględne prawo decydowania o naszym losie. Intensywna eksploatacja wszelkich bogactw naturalnych zniszczy rolnictwo, co jest równoznaczne z likwidacją polskiej wsi, która jest gwarantem istnienia narodu polskiego.

 

Nam pozostanie jedynie życie w biedzie, w zatrutym środowisku bez żadnych zabezpieczeń humanitarnych.

Dążenie do "bezpieczeństwa energetycznego" kosztem bezpieczeństwa żywnościowego jest zaplanowanym LUDOBÓJSTWEM - WOJNĄ Z NARODEM.

 

Od 1 stycznia 2012 r. w Polsce ma wejść nielegalnie w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz.981) w skrócie GiG.

 

 

 

 

Dowody:

 

Ustawa GiG z 09.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze narusza następujące artykuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

 

Art. 5. Rzeczypospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Art.20. Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 32. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego

traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu

politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 64. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo

dziedziczenia. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia

podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. Własność może być

ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza

ona istoty prawa własności."

Art. 66. Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.

Art. 68. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

Art. 74. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo

ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Ochrona środowiska jest

obowiązkiem władz publicznych. Każdy ma prawo do informacji o stanie i

ochronie środowiska. Władze publiczne wspierają działania obywateli na

rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Art. 76. Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców

przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu

oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

 

Z analizy zapisów tej ustawy wynikają następujące fakty niezgodne z Polską Konstytucją, polskimi ustawami, niezgodne z Traktatem z Lizbony i z regulacjami Unii Europejskiej jak poniżej podane:

 

 1. Eliminacja instytucji państwowych i samorządów z prawa wyboru i decyzji o

sposobie zagospodarowania przestrzennego terenów, wg powiązanych art.: 7,

23, 95 (z poprawkami Senatu) 104, 189, 190, 205 (z poprawkami Senatu).

 1. Koncesja jest celem publicznym, a obszar górniczy terenem wyłączonym z innej działalności bez ustalania potrzeby, celowości, opłacalności i zgodności ze

strategią rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST).

 1. Pozbawienie praw do własności obecnych właścicieli nieruchomości lub ich ograniczenie wg powiązanych art.: 16,18, 19, 24, 36.2,188,189,191.

 2. Ustanowienie koncesji, jako nadrzędnego i ostatecznego aktu prawnego, ponad

Konstytucją RP i innymi prawami wg w/w artykułów i art. 42.

 1. Preferencje dla kopalni węgla brunatnego wg art. 36.2 i wyżej wymienionych

(możliwość prowadzenia poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji, bez

konieczności wykazania się prawem do dysponowania terenem - zakłada się z

góry wywłaszczenia obecnych właścicieli gruntów, właściciele gruntów

bezpośrednio sąsiadujących ze złożem nie są stroną w postępowaniu).

 1. Zablokowanie prawa udziału społeczeństwa i samorządów w dostępie do

informacji i do ochrony środowiska, wg art. 33 i art. 99 o dostępie

do informacji geologicznej. Ogranicza to możliwości budowania strategii rozwoju JST.

 1. Zgodnie z rozdziałem 4 wg art. 125, 126, 127 i wyżej przytoczonymi urzędnik ma otrzymać kompetencje do samowolnego wydawania pozwoleń na deponowanie pod ziemią gazu O2 i odpadów radioaktywnych (poprawka Senatu nr 23) bez konsultacji społecznych i samorządowych. Szerokie zastosowanie technologii CSS Carbon Dioxide Capture and Storage) zablokuje rozwój ekologicznie czystej geotermii w Polsce i ograniczy dostęp do wody pitnej.

 2. Możliwość bezkarnego i bezpłatnego dla koncesjonariusza zanieczyszczania wód podziemnych i ich agresywnej eksploatacji w procesie szczelinowania przy poszukiwaniu gazu łupkowego, zgodnie z art.20, który mówi:

"Korzystanie z wód kopalnianych dla zaspokojenia potrzeb zakładu górniczego jest bezpłatne (dla potrzeb jednego odwiertu próbnego potrzeba 2 milionów litrów wody - za darmo - oraz 9,5 ton Ethoxylated Octyphenol Petroleum, 19 ton tetramethylammonium cloride, 680 kilo biocidów" - źródło:

Wg oświadczenia Komisji Europejskiej z 23.09.2011 r. dotyczącej stanu rejestracji chemikaliów do hydroszczelinowania, zgodnie z pakietem REACH: chemikalia używane do hydroszczelinowania nie zostały zarejestrowane zgodnie z regulacją Unii Europejskiej w pakiecie REACH i są w Unii nielegalne.

 

Ustawa z 09.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze (GiG) narusza m.in.:

 

- Konwencję z Aarhus z 25 czerwca 1998 roku o dostępie do informacji,

udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do

sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska oraz przedstawienie

stosunku instytucji europejskich do tej międzynarodowej umowy.

 

- Zasady Zrównoważonego Rozwoju zawarte w Deklaracji z Rio w sprawie

Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro z 14 czerwca1992 r.

 

- Rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 37/7 z 28.10. 1982 r. w sprawie

Światowej Karty Przyrody i nr 45/94 z 14 grudnia 1990 r. o potrzebie

zapewnienia zdrowego środowiska dla pomyślności jednostek.

 

- Europejską Kartę Środowiska i Zdrowia uchwaloną na Pierwszej Europejskiej

Konferencji na temat Środowiska i Zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia we

Frankfurcie nad Menem, Niemcy, 8 grudnia 1989 r.

 

- Dyrektywy unijne dotyczące obszarów "Natury 2000"

 1. Dyrektywę 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków (Council Directive 79/409/EEC on Wild Birds), zwana w skrócie Dyrektywą Ptasią, uchwalona 2 kwietnia 1979 roku, a następnie zmodyfikowaną dyrektywami 81/854/EWG,

 

85/411/EWG, 86/122/ EWG,

91/244/ EWG i 94/24/EWG

2) Dyrektywę Rady 92/43/EWG o ochronie siedlisk ptasich oraz dzikiej fauny i flory, zwaną Dyrektywą Siedliskową, uchwaloną 21 maja 1992 roku i zmienioną dyrektywą 97/62EWG.

3) Dyrektywę 96/61/WE- strategia ochrony środowiska przed oddziaływaniem przemysłu.

4)Dyrektywę w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (IIPC) 96/61/EET.

Dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie składowania odpadów 99/31. Nie może mieć statusu celu publicznego zatłaczanie w ziemię substancji chemicznych niebezpiecznych dla życia i zdrowia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej jak przy szczelinowaniu hydraulicznym podczas wydobywania gazu ziemnego. Wg pracy badawczej "New York State Department of Environmental Conservation Preliminary Revised Draft "Supplemental Generic Environmental Impact Statement" On The Oil, Gas and Solution Mining Regulatory Program -Well Permit Issuance for Horizontal Drilling And High-Volume Hydraulic Fracturing to "Develop the Marcellus Shale and Other Low-Permeability Gas Reservoirs", z 08.07.2011 roku (29,28 MB) nie ma i nie można skonstruować regulacji prawnych, które byłyby w stanie zabezpieczyć zbiorniki wodne przed skażeniem chemikaliami w procesie wydobywania gazu z łupków metodą szczelinowania hydraulicznego.

Nie może mieć statusu celu publicznego zatłaczanie w ziemię, CO2 w technologii CCS bez dyskusji ze społeczeństwem i zgody mieszkańców.

Celem nadrzędnego interesu publicznego nie może być składowanie odpadów radioaktywnych w górotworze. Polski Naród nie zgodzi się być śmietnikiem dla Europy, a szczególnie dla francuskich i niemieckich odpadów atomowych!

Celem nadrzędnego interesu publicznego nie może być przymusowe wywłaszczanie z obszarów, na których mają się odbywać zabiegi geologiczne jak poszukiwanie i wydobycie węgla brunatnego. Podkreślenia wymaga fakt, że koncesje na wydobywanie ropy i gazu ziemnego, wydane przez Rząd RP obejmują również tereny objęte Programem Natura 2000.

Na terenach Natury 2000 planowane są również doświadczenia ze składowaniem skroplonego, CO2. Wykonano już pierwsze badania geofizyczne pod tym kątem na Strukturze Geologicznej Wojszyce np. w gminie Zduny k. Łowicza, (woj. łódzkie), terenie objętym programem Natura 2000: (PLB100003 Doliny Przysowy i Słudwi, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru, PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska.)

 

Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka S.A. w ramach realizacji jednego z 6 europejskich projektów demonstracyjnych już uruchomiła nowy blok energetyczny 858 MW w Elektrowni Bełchatów dostosowany do technologii CCS (wychwytywania, skraplania i podziemnego przechowywania, CO2) i w najbliższym czasie może dojść do zatłaczania skroplonego, CO2 również na tym terenie.

 

Duże zaludnienie, ale małe zasoby wody pitnej i średnio niski poziom wód gruntowych, przy wysokiej produkcji rolnej oraz atrakcyjność turystyczna Polski, jako szczególnych regionów Unii Europejskiej dodatkowo przemawiają za koniecznością wprowadzenia:

- Zakazu poszukiwania i wydobywania gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych.

- Zakazu podziemnego składowania skroplonego, CO2 na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Dodatkowym argumentem do wprowadzenia zakazu stosowania technologii szczelinowania hydraulicznego i technologii CCS jest fakt, że znaczne obszary Polski jak też EU są w strefie zagrożeń powodziowych.

Nowe prawo geologiczne i górnicze GiG dyskryminuje Polaków przekazując terytorium Polski we władanie obcych koncernów wydobywczych z prawem rugowania nas z naszej OJCZYSTEJ ZIEMI. Nie może taki wyzysk, gwałt i bezprawie w stosunku do milionów Obywateli Polskich skończyć się dobrze. Polska się budzi!

 

Ustawa GiG narusza suwerenność państwa. Pozbawia Obywateli elementarnego prawa do samostanowienia o losie własnym i przyszłych pokoleń Polski. W swych skutkach i w perspektywie sprowadzi katastrofę ekologiczną i humanitarną w wymiarze kontynentalnym.

 

Nie ma zgody i nigdy być nie może na ustawę, która likwiduje konstytucyjne prawa wszystkich Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i skazuje na zagładę teren Unii Europejskiej.

 

NIE MOŻE BYĆ ŻADNEGO INNEGO NADRZĘDNEGO INTERESU PUBLICZNEGO POLSKI PONAD PRAWO DO BEZPIECZNEGO ŻYCIA JEJ OBYWATELI.

 

Z poważaniem

Teresa Wojda i Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

 

Krzysztof Puzyna

Inicjatywa Demokracji Bezpośredniej

 

Odręczny podpis : " Teresa Wojda"

Pieczęć: Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie" i parafka z pieczątką treści " Prezes Teresa Wojda"

 

Załączniki:

1/ Pismo Starosty Łowickiego z 25.11.2011 r.

2/ Apel do ministrów Rządu R.P. Forum Organizacji na Rzecz Obrony Praw i Włsaności Narodu.

3/Postanowienie Sądu Rejonowego w Łowiczu z 19.09.2011 r.

4/publikacja pt: "Co każdy Obywatel wiedziec powinien przed udaniem się o pomoc do polskiego sądu."

 


Teresa WojdaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook