PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

 Twierdzą – Lechickim Centrum Bezpieczeństwa każdy dom, każde gospodarstwo ! Naszą Boską Lechicką Energią uzdrawiamy siebie i świat !

Łowicz, 14.08.2018 r.

Kochani Rodacy, Kochani Rolnicy !

Po raz kolejny, ponownie zwracamy się do wszystkich sióstr i braci, Polaków Suwerenów z Polski i całego świata, zarówno z miast jak i ze wsi, do wszystkich młodych i starszych, aby przyjęli wreszcie do świadomości i odczuwali niepodważalny doniosły fakt uwolnienia 25.12.2012 r. z jarzma niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony z satanistycznym Watykanem na czele jak też obowiązywania najwyższego prawa: Proklamacji Suwerena z 02.11.2014r. oraz Dekretu z 02.04.2015 r.   www.tcichocki.pl 

https://wojdabejda.wordpress.com/2018/01/30/list-grzecznosciowy-do-szefow-i-pomocnikow-korporacji-uznanych-przez-oppt-za-nieistniejace/

Zamiast marnotrawienia Energii na interesowanie się żydowskim teatrem fałszu i obłudy, talmudycznym tańcem wychowanków szkół tory i talmudu, odgrywających przed nami fałszywe role “współbraci” “obrońców wolności, niepodległości”, “patriotów polskich” skupiajmy  uwagę na odczuwaniu radości z obowiązywania słowiańskich praw, praw Suwerena na naszej Słowiańskiej Ojczystej Ziemi !

 

 

Proklamacja przywódcy Narodu Polskiego Tadeusza Cichockiego  obowiązującym prawem w Polsce !

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie"

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

 

Łowicz, 03.03.2015r.

 

Szanowni Państwo !

 

Teresa Wojda, współautorka niniejszej petycji i petycji Parlamentu Europejskiego PE 0578/12, prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie", Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU, doświadcza prześladowania, dyskryminacji, szykanowania i gróźb karalnych ze strony łowickiej grupy przestępczej z M.Piwowarczyk, "prezes sądu" w Łowiczu na czele.

Prezes T.Wojda jest nękana wezwaniami  na rozprawy z kodeksu wykroczeń za rzekome naruszenie porządku publicznego na sali obrad Rady Miejskiej w Łowiczu w ramach słusznego protestu, przeciwko łamaniu prawa przez okupacyjne władze, poprzez  rozbicie pojemnika z zawartością 1 łyżeczki wody z czosnkiem. Ponadto grozi jej po raz trzeci siłowe doprowadzenie na “dobrowolne” badania psychiatryczne, 05.03.2015r. oraz siłowe doprowadzenie na trzeci termin rozprawy, 16.03.2015r.

  Nagranie wystąpienia prezes T.Wojda na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r.:

  www.youtube.com/watch?v=GKH6GKVHlfs#t=13

Sąd Rejonowy w Łowiczu jest sprawcą zamachu na siedzibę naszych organizacji poprzez wydanie drugiego wyroku z 15.01.2015r., pomimo odstąpienia komornika od egzekucji pierwszego wyroku, nakazującego siłowe wtargnięcie do siedziby naszych organizacji, którą jest mieszkanie własnościowe prezes T.Wojda o pow. 26 .

Prezes T.Wojda nie może wypełniać swoich obowiązków jako szefowa  organizacji pozarządowej w dziedzinie krzewienia kultury narodowej polskiej jak też w obronie Narodu Polskiego. Z obawy o swoje bezpieczeństwo nie przebywa w swoim własnościowym mieszkaniu, które jest równocześnie siedzibą naszych organizacji.

Prezes T.Wojda nie podlega jurysdykcji talmudycznej  stosowanej przez wymiar sprawiedliwości w Polsce pod presją światowych elit żydowskich, ponieważ obowiązujacym Naród Polski  prawem jest Proklamacja Tadeusza Cichockiego z 02.11.2014r. o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Rzeczypospolitej  Polskiej przez Suwerena tj. Naród Polski wraz z nakazem aresztowania władz wszelkich szczebli, które do władzy doszły drogą oszustw i fałszerstw wyborczych. www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf

iddd.salon24.pl/614360,alarm-stan-najwyzszego-zagrozenia-rzeczypospolitej-polskiej

Uzasadnione jest niestawiennictwo prezes T.Wojda w łowickim sądzie militarnym, kapturowym, zarejestrowanym w Waszyngtonie pod nr.424285439, SIC 9211 w UCC-Uniform Comercial Code, rejestrze opracowanym przez niezależnych ekspertów, którzy opublikowali "Report Paradygmat" o korupcji w bankach, sądownictwie i sferach rządowych, co oznacza uwolnienie Świata od prywatnego, niewolniczego systemu z dniem 25.12.2012r..

“Wszystkie tytuły, prawa własności oraz inne prawa wymienionych korporacji wraz z ich aktywami są odpowiednio zabezpieczone i utrzymywane jako depozyt do równego podziału dla wszystkich ludzi zamieszkujących tę planetę.

Kontrolowane przez korporacje rządy zachowują się tak, jakby nic się nie stało… oni wiedzą co się stało.  Zdają sobie sprawę, że zostali wykluczeni i że gra jest skończona. ... widzialne rządy są kukiełkami korporacji i nigdy nie miały nic do powiedzenia. ...Posiadamy wolność, aby pokojowo nie współpracować ze starym systemem.

„Kontrolowane przez korporacje Rządy oraz Media odmawiają ogłoszenia swojego własnego zgonu z oczywistych powodów. Naszym zadaniem jest zrozumienie tego co i jak się wydarzyło tak, abyśmy mogli powiadamiać innych i w końcu rozpocząć proces zmian na skalę światową na które wszyscy czekaliśmy. A. Whiteley. ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/

UWAGA !

Google bezpodstawnie i bezprawnie zablokowało konta : 1)mariakonstancja2@gmail.com , 17.01.2015r. po wysłaniu emaila pt.: " Naród Polski przejął 02.11.2014r. bezpośrednie sprawowanie władzy zwierzchniej a dezinformatorzy w natarciu."

2) lowobywatel@gmail.com  , 10.02.2015r., po wysłaniu emaila pt.: “Będziemy silni, bez zmartwień, smutków i łez, tylko uwierzmy że wolność już dana nam jest !”

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Szanowni Państwo,

Petycja z 06.10.2011r. skierowana do Rzecznika Praw Obywatelskich o zaskarżenie ustawy nowe prawo geologiczne i górnicze z 9.04.2011r., (Dz.U. 2011 nr. 163 poz. 981), która weszła w życie 1 stycznia 2012 r., na którą  nie ma żadnej odpowiedzi ani żadnej reakcji, jest forum rejestrującym wszystkie działania podejmowane w obronie Narodu Polskiego i Polski przez Inicjatywę Obywatelską Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU, działające w ramach prawnych Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” www.lowiczanie.prv.pl 

 

Teresa Wojda i Maria Bejda były stronami w sprawie o sfałszowanie wyników wyborów parlamentarnych z dnia 09.10.2011r. a Teresa Wojda  dodatkowo pełnomocnikiem, ustanowionym przez Sąd Najwyższy dla Krzysztofa Puzyny, który udowodnił włamanie do centralnej urny wyborczej, którą stanowił Server Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Sąd Najwyższy pozbawił nas prawa uczestnictwa w rozprawie jako strony.

Skarga K.Puzyny do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu została odrzucona bez rozpatrzenia.

link :” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011r.”umtsno.blogspot.com/2011/12/postanowienie-sadu-najwyzszego-z-dnia_4261.html

link:“Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.”

umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html

link: “Skarga do Strassburga” iddd.de/StrasbourgOnline.pdf

Nasz List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z 18.04.2012r.

link: ”List otwarty do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego”

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf,

wysłany przez M.Bejda emailem w dniu 24.04.2012r. do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, z krótkim wstępem w języku niemieckim, stał się petycją Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012, zarejstrowaną 15.05.2012r. a zatwierdzoną na  posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w dniu 21.05.2012r. www.petycjeonline.com/forum/80019#14

 

Na zaproszenie Komisji Petycji, T.Wojda i M.Bejda uczestniczyły w dniu 09.10.2012r. w warsztatach na temat gazu łupkowego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie T.Wojda zaapelowała o wprowadzenie zakazu wydobywania węglowodorów na terenie Unii Europejskiej, o podjęcie niezwłocznych działań w celu ratowania całej planety. link: “Committee on Petitions@Workshop on the exploration and exploitatio..

/www.youtube.com/watch?v=FYjLMNvTmjk ( 1.48 do 1.55 min. oraz 3.16 do 3,19 min.)

 

Opierając się na sprawie odrzucenia naszych zasadnych skarg na sfałszowanie wyborów parlamentarych w 2011r. ,Tadeusz Cichocki wystosował w 2013r. wnioski do naczelnych organów władz państwowych w Polsce  o przedstawienie Suwerenowi tj. Narodowi Polskiemu dowodów na prawo do sprawowania  władzy. Jednak takimi dowodami obecnie sprawujący władzę w Polsce nie mogą się okazać, ponieważ wszytkie protokóły wyborcze zostały zniszczone, by nie było śladów  manipulacji wynikami wyborów. Wnioski i skargi T. Cichockiego pozostajawione bez odpowiedzi stały się podstawą wystąpienia Tadusza Cichockiego z wezwaniem Narodu Polskiego do tworzenia konspiracyjnych oddziałów obrony koniecznej.

www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

 

O fakcie udowodnienia z naszym udziałem przez K.Puzyna sfałszowania wyników wyborów parlamentarnych w 2011r. oraz udowodnienia  w 2013r. przez T.Cichockiego dokonania zamachu stanu w Polsce, powiadomiliśmy instytucje unijne w Brukseli oraz Sekretarza Generalnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Instytucje te nie odpowiedziały na nasze prośby o pomoc w odsunięciu uzurpatorskich władz a sprawę przed opinią publiczną utajniono. Władze unijne jak też OBWE sprzyjają  uzurpatorom w Polsce i razem z polskimi władzami  mieszają się w sprawy wewnętrzne suwerennej Ukrainy w celu poszerzania strefy wpływów i zniewalania kolejnego narodu.

 

W dniu 30 maja 2013r w Święto Bożego Ciała, M.Bejda i T.Wojda uczestniczyły w 2 godzinnym spotkaniu z delegacją Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego na czele z europosłem z Rumunii, Victorem Bostinaru, w sprawie wydobywania gazu tzw. łupkowego w Polsce, które odbyło się w siedzibie Instytutu Europejskiego we Wrocławiu. Żadne media w Polsce, za wyjątkiem TV Niezależna Janusza Zagórskiego, nie podały do publicznej wiadomości faktu odbycia takiego spotkania, pomimo obecności dziennikarza PAP. www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0&lc=mA2ySvZcO_uqQH629Kx4-UNB7O6tKM4gqUa5EOkL6nI&lch=email_reply&feature=em-comment_reply_received&noredirect=1

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

06.10.2011r.

Pani

Irena Lipowicz

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Korzystając z art.80. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. " Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej"

działając na podstawie:

art.85. "Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny."

oraz art.82. "Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne."

zwracamy się do Pani Rzecznik Praw Obywatelskich o niezwłoczne zaskarżenie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr. 163 poz. 981), która wchodzi w życie od 1 stycznia 2012 r. jako niezgodnej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Prawem Międzynarodowym.

 

Ustawa z 09.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze narusza następujące artykuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

 • art.5."Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju."
 • art.20."Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej."
 • art.32."Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny."
 • art.64."Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności."
 • art.66."Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa."
 • art.68."Każdy ma prawo do ochrony zdrowia."
 • art.74."Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska."
 • art.76."Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi."


Z analizy zapisów tej ustawy wynika:

 • Eliminacja samorządów z prawa wyboru i decyzji o sposobie zagospodarowania przestrzennego terenów, wg powiązanych art.: 7, 23, 95, 104, 189, 190, 205.
 • Pozbawienie praw do własności obecnych właścicieli nieruchomości, lub ich ograniczenie wg powiązanych art.: 16, 18, 19, 24, 36.2, 188, 189, 191.
 • Ustanowienie koncesji jako nadrzędnego i ostatecznego aktu prawnego, ponad Konstytucją RP i innymi prawami wg w/w artykułów i art.42.ust.1. pkt.1 cyt:" Rozpoczęcie działalności objętej koncesją uważa się za zaistnienie nieodwracalnych skutków prawnych."
 • Preferencje dla kopalni węgla brunatnego wg art.36.2 cyt:" wymagania w zakresie wykazania się prawem do korzystania z nieruchomości gruntowej albo przyrzeczeniem uzyskania tego prawa nie dotyczy koncesji na wydobywanie węgla brunatnego." Zakłada z góry wywłaszczenia obecnych właścicieli gruntów.
 • Zablokowanie prawa udziału społeczeństwa i samorządów w dostępie do informacji geologicznej i o ochronie środowiska według art.33 i art.98.
 • Przyznanie urzędnikom  kompetencji  do samowolnego wydawania pozwoleń na deponowanie pod ziemią skroplonego CO2 i odpadów radioaktywnych bez konsultacji społecznych i samorządowych zgodnie z rozdziałem 4 wg art.125, 126, 127. Szerokie zastosowanie technologii CCS, wychwytywania, skraplania, wtłaczania od ziemię CO2 zatruje wszelkie zasoby wody i zniszczy środowisko.
 • Możliwość bezkarnego i bezpłatnego dla koncesjonariusza zanieczyszczania wód podziemnych i ich agresywnej eksploatacji w procesie hydroszczelinowania przy poszukiwaniu i wydobywaniu węglowodorów, zgodnie z art.20, który mówi:"Korzystanie z wód kopalnianych dla zaspokojenia potrzeb zakładu górniczego jest bezpłatne." Dla potrzeb odwiertów zużywa się miliony litrów wody – za darmo!

Według ekspertyzy Parlamentu Europejskiego z czerwca 2011 r. pt:" Wpływ wydobycia gazu  łupkowego i ropy łupkowej na środowisko naturalne i zdrowie ludzi" cyt:" płyn szczelinujący  zazwyczaj składa się z około 98 procent wody i piasku oraz 2% dodatków chemicznych. Dodatki chemiczne zawierają substancje toksyczne, alergenne, mutagenne i rakotwórcze."  http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/studiesdownload.html?languageDocument=PL&file=44392

Ustawa nie przewiduje rekultywacji terenów, kontroli zużycia wody i ilości wyprodukowanych odpadów przy technologiach wydobywczych.

 

Ustawa z 09.06.2011r. Prawo Geologiczne i Górnicze narusza m.in.:

 • Konwencję z Aarhus z 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska oraz przedstawienie stosunku instytucji europejskich do tej umowy międzynarodowej.
 • Zasady Zrównoważonego Rozwoju zawarte w Deklaracji z Rio w sprawie Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro z 14 czerwca 1992 r.
 • Rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 37/7 z 28.10. 1982 r. w sprawie Światowej Karty Przyrody i nr 45/94 z 14 grudnia 1990 r. o potrzebie zapewnienia zdrowego środowiska dla pomyślności jednostek,
 • Europejską Kartę Środowiska i Zdrowia uchwaloną na Pierwszej Europejskiej Konferencji na temat Środowiska i Zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia we Frankfurcie nad Menem, Niemcy, 8 grudnia 1989 r.
 • Dyrektywy unijne dotyczące obszarów „Natury 2000”;
 • 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków (Council Directive 79/409/EEC on Wild Birds), zwana w skrócie Dyrektywą Ptasią, uchwalona 2 kwietnia 1979 roku, a następnie zmodyfikowana dyrektywami 81/854/EWG, 85/411/EWG, 86/122/ EWG, 91/244/EWG i 94/24/EWG.
 • Dyrektywę Rady 92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, zwana Dyrektywą Siedliskową, uchwalona 21 maja 1992 roku i zmieniona dyrektywą 97/62EWG.
 • Dyrektywę 96/61 /WE- strategia ochrony środowiska przed oddziaływaniem przemysłu.
 • Dyrektywę w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (IIPC) 96/61/EET.
 • Dyrektywę w sprawie składowania odpadów 99/31
 • Rozporządzenie 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH.

Nie może mieć statusu nadrzędnego celu publicznego zatłaczanie substancji niebezpiecznych dla życia i zdrowia obywateli R.P. np. przy szczelinowaniu hydraulicznym podczas wydobywania węglowodorów, czy przy podziemnym składowaniu skroplonego C02.

Celem nadrzędnego interesu publicznego nie może być też składowanie odpadów radioaktywnych w górotworze, oraz tworzenie nowych kopalni odkrywkowych.

Nowe prawo geologiczne i górnicze dyskryminuje nas Polaków przekazując 2/3 naszego terytorium we władanie obcym koncernom wydobywczym z prawem rugowania nas z naszej OJCZYSTEJ ZIEMI.

Ustawa narusza suwerenność państwa. Pozbawia nas elementarnego prawa samostanowienia o losie własnym i  przyszłych pokoleń Polski. W swych skutkach i w perspektywie sprowadzi katastrofę ekologiczną i humanitarną w wymiarze kontynentalnym.

Nie ma zgody i nigdy być nie może na ustawę, która likwiduje konstytucyjne prawa wszystkich Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i skazuje na zagładę.

 

Teresa Wojda  Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

 

 

Łowicz, 06.10.2011 r.