List Otwarty -- Trzy pytania naukowców i lekarzy do Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i skuteczności szczepień na SARS-CoV-2.

Skontaktuj się z autorem petycji

O wolności słowa

2023-03-29 10:39:28

Szanowni Państwo,

 
Kilka dni temu nasz premier Mateusz Morawiecki wystąpił na Uniwersytecie w Heidelbergu, w którym mówił o Europie jako katedrze dobra i uniwersytecie prawdy. Ta płomienny wykład został dobrze odebrany. Lubimy piękne słowa.
 
Jednoczśnie, także niedawno bowiem w dniu 17 marca br., a nie zaś w odległej epoce, rozpoczął się w Poznaniu proces kilkunastu profesorów i doktorów nauk medycznych oraz lekarzy, sygnatariuszy naszych słynnych apeli. Dlaczego? Bowiem te osoby, wierne przysiędze Hipokratesa, który jest także częścią naszej cywilizacji etycznej, miały odwagę, aby jesienią 2020 r. wyrazić swoją opinię co do eksperymentalnego charakteru szczepień na COVID-19 i związanych z tym zagrożeń.  
 
Z kolei, również niedawno, swą pracę wykładowcy na uczelni wyższej utracił dr Leszek Sykulski, jeden z najbardziej wykwalifikowanych w Polsce specjalistów od geopolityki i polityki zagranicznej. Z jakiego powodu? Założył bowiem ruch pokojowy i nawoływał do zakończenia wojny na Ukrainie. W jego opinii Polska powinna prowadzić politykę wielowektorową, dążąc do przyjaznych stosunków ze wszystkimi sąsiadami. Ten pogląd został uznany jako sprzeczny z polską racją stanu. Wcześniej z podobnych powodów stracił pracę inny wybitny uczony, prof. Stanisław Bieleń. Obecnie zaś atakuje się wybitną polską filozofkę, prof. Marię Szyszkowską.  
 
Czy pan premier Morawiecki o tych przypadkach nie słyszał? Uniwersytet prawdy to miejsce, gdzie możemy prawdy szukać, nawet gdyby to była gorzka prawda, a katedra dobra to miejsce, w którym nie krzywdzi się ludzi i nie wyrządza się im zła niszcząc ich kariery zawodowe jedynie za to, że próbują prawdę odnaleźć.  
 
W Polsce nie mamy wśród profesorów i doktorów rosyjskich onuc. Mamy za to wybitne osoby, znające dobrze swoje dziedziny naukowe, które w trosce o los Polski mają odwagę wyrażać swoje opinie na temat istotnych zagadnień dotyczących opieki zdrowotnej oraz naszego bezpieczeństwa i prowadzonej przez nas polityki zagranicznej. Te osoby, obecnie uciszane, są solą naszego narodu.
 
Jak długo, my Polacy, nie będziemy ze sobą ściśle współpracować, wzajemnie wspierać i jednoczyć wokół ludzi mądrych (dobrze wykształconych), a nie wokół oszołomów i agentów, karmiących nas jedynie zgrabnymi hasłami -- tak długo, nie odzyskamy w Polsce prawdziwej wolności, a nasi politycy mówić będą jedynie piękne słowa, bez pokrycia w rzeczywistości. 
 
Stańmy za dobrem, wolnością i pokojem oraz brońmy odważnych, którzy nie boją się mówić prawdy. Świat fałszu przegra. Zasilmy szeregi ruchu Wolne Wybory. Wspieraj nas.
 
WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y   
 
Pozdrawiam,  
 
Włodzimierz Korab-Karpowicz
Profesor Uniwersytetu Opolskiego
Przewodniczący Wolne Wybory
www.wolnewybory.org  
 
 
Ps. Polecam uświadamiające filmy na Wolne Wybory TV:
 

Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Apel o pokój i dobro

2022-12-30 14:36:24
 
 

Szanowni Państwo,

Wołanie o pokój, dobro i wolność coraz bardziej przypomina dziś wołanie na puszczy. Są środki na drony, czołgi i inne instrumenty wojenne, ale odważnych głosów by doprowadzić do pokoju nie ma wiele. Ale tak często jest w historii, że za wielką sprawą stoi małe stado. "Nie bój się małe stado -- albowiem się upodobało Ojcu waszemu, dać wam Królestwo". A więc, nie bójmy się, wygramy! A jak to nie będzie Królestwo z tego świata, będzie to Królestwo wieczne. Pokój, dobro, miłość i wolność, to są prawdziwe wartości za jakimi warto stać!

Pan dr Gabriel Janowski i Pan prof. Witold Modzelewski proszą nas o poparcie Apelu o pokój i dobro. Dajmy nasze popracie słusznej sprawie! Tu jest link do petycji: https://www.petycjeonline.com/apel_-_woanie_o_pokoj_i_dobro?utm_source=gmail

Stańmy też w obronie dra nauk medycznych Zbigniewa Martyki, kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej, sygnatariusza naszych Apeli naukowców i lekarzy w sprawie pandemii koronawirusa, który tak jak wielu uczciwych lekarzy i naukowców jest dzisiaj prześladowany za to, że miał odwagę skrytykować fałsz COVID-19.  

Stańmy za pokojem, dobrem i wolnością oraz brońmy odważnych, którzy nie boją się mówić prawdy. Świat fałszu przegra. Zasilmy szeregi ruchu Wolne Wybory, aby było nas więciej niż małe stado. Wspierajcie nas.
 
WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y   
 
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
 
Pozdrawiam,  
 
Włodzimierz Korab-Karpowicz
Profesor Uniwersytetu Opolskiego
Przewodniczący Wolne Wybory
www.wolnewybory.org  

 

 
 

Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

W obronie dra Zbigniewa Martyki

2022-12-10 17:43:51

Szanowni Państwo,

Stańmy w obronie dra nauk medycznych Zbigniewa Martyki, kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej, sygnatariusza naszych Apeli naukowców i lekarzy w sprawie pandemii koronawirusa.

Dr Martyka wcześnie zauważył nieprawidłowości związane z pandemią. W wywiadzie z czerwca 2020 mówi: To że WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, ogłosiła stan pandemii, wynika z tego, że „WHO zmieniło kryterium rozpoznania pandemii, za co zresztą była krytykowana. 4 czerwca 2010 r. na łamach brytyjskiego czasopisma medycznego „BMJ” oraz na posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE) niemal równocześnie opublikowano bardzo krytyczne, względem WHO, raporty związane z ogłoszeniem pandemii grypy H1N1, zwanej świńską. Głównym oskarżeniem, jakie znaleźć możemy w raportach na www.nature.com, jest informacja o tym, że pandemii grypy nie było wcale i została ona ogłoszona na potrzeby koncernów farmaceutycznych. W raportach można też wyczytać o tym, że w grupie, która w 2004 r. przygotowywała dokument w sprawie stosowania szczepionek i środków przeciwwirusowych pracowało trzech naukowców, którzy otrzymywali wypłaty od firm farmaceutycznych”.

Podobnie jak wobec innych lekarze, którzy w Apelach naukowców i lekarzy przestrzegali przed niebezpieczeństwem szczepień, a także katastrofalnym skutkiem lockdownu dla gospodarki, edukacji i innych dziedzin życia społecznego, wobec dr Maryki toczy się obecne postępowanie dyscyplinarne. Za kilka dni odbędzie się rozprawa. Stańmy w jego obronie.

Podpiszmy petycję "Stop Cenzurze Lekarzy", która zostanie skierowana do Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie:

https://stopcenzurzelekarzy.pl

W petycji wzywamy do umorzenia postępowania wszczętego przeciw doktorowi nauk medycznych Zbigniewowi Martyce, a także do rezygnacji z wszelkich postępowań dyscyplinarnych wobec lekarzy, których jedyną winą jest kwestionowanie panującej w czasie walki z pandemią COVID-19 narracji.

Bardzo ważne jest też wsparcie finansowe dla naszych działań. WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y   

 
Brońcie wolności i ludzi odważnych, którzy nie boją się mówić prawdy. Zasilcie szeregi ruchu Wolne Wybory. Wspierajcie nas.
 
Wesolych Świąt!
 
Pozdrawiam,  
 
Włodzimierz Korab-Karpowicz
Profesor Uniwersytetu Opolskiego
Przewodniczący Wolne Wybory
www.wolnewybory.org    
 

 

 

Dr-Zbigniew-Martyka.jpg


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

WIARA OJCZYZNA WOLNOŚĆ

2022-11-27 15:03:39
 

Szanowni Państwo,
 
Wolne Wybory są nadal aktywne i szukają nowych możliwości działania. Obecna sytuacja wojenna jest trudniejsza i bardziej niebezpieczna niż pandemia, która nagle "cudem" zniknęła. 

Bardzo ważne jest wsparcie finansowe dla naszych działań, gdyż trudno cokolwiek zrobić mimo największych chęci, bez żadnego kapitału. WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y   

Mam pomysł, który przekazuję wszystkim osobom aktywnym. Zbudujmy wspólnie jedną, silną organizację wolnościową i za jedyne kryterium dla jej liderów ustanówmy "POLSKI MÓZG". A wiec muszą to być osoby myślące po polsku i dla Polski oraz mające odpowiedni autorytet wynikający z wiedzy, umiejętności i dorobku życiowego. 
 
Jeżeli taką organizację będziemy tworzyć w formie Wolne Wybory, należałoby rozszerzyć przywództwo (nie chcę być pojedynczym liderem, ale podzielić się władzą i aktywnością) oraz zwiększyć siłę lokalnie (należy wymienić część obecnych koordynatorów, gdyż są za mało aktywni).

Najważniejszą rzeczą w Polsce nie jest tworzenie demokracji bezpośredniej, czy e-demokracji, albo inny projekt utopijny, ale wymiana elit władzy na osoby prawdziwie wartościowe i patriotyczne. Należy stworzyć jeden komitet wyborczy dla ugrupowań poza systemowych, dla którego nazwą roboczą mogłaby być WIARA OJCZYZNA WOLNOŚĆ (WOW). Są to bowiem główne wartości dla wygrania i przyszłości. Ale może ktoś wymyśli lepszą nazwę. Poza tym w tej inicjatywnie nie powinno być żadnego negatywizmu w formie jakiegokolwiek "anty", ale program wyłącznie pozytywny, precyzujący to co chcemy osiągnąć: wolność osobistą i wolność Polski, a z wolności wynika też bezpieczeństwo i dobrobyt. 

To jest mój pomysł. Zachęcam osoby i organizacje do jego realizacji i do współdziałania. A to, że umiem realizować pomysły, wynika z życiorysu. Np. ostatnio odbył się kolejny Kongres Filozofii Polskiej, który zorganizowałem (wbrew tym, którzy nie lubią polskiej myśli filozoficznej). Tylko łącząc nasze wysiłki, myśli i czyny, oraz tworząc silną organizację, osiągniemy sukces. 

Zasilcie szeregi ruchu Wolne Wybory i wspierajcie nas.
 
Pozdrawiam serdecznie,  
 
Włodzimierz Korab-Karpowicz
Profesor Uniwersytetu Opolskiego
Przewodniczący Wolne Wybory
www.wolnewybory.org    
 
Ps. To wywiad, gdzie mówię o WOW: https://www.youtube.com/watch?v=9GX-LEJHV9U
 994356_640416369312936_1942182978_n.jpg

 


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

JAK ODZYSKAĆ WOLNOŚĆ?

2022-08-20 16:50:36
 
Szanowni Państwo,
 
Jak odzyskać wolność? Co należy zrobić? 
 
Należy doprowadzić do wymiany elit politycznych: na przedstawicieli patriotycznej inteligencji służących Polsce -- na ludzi wartościowych: uczciwych, odważnych, niezłomnych (nieprzekupnych), mądrych (odpowiednio wykształconych do wykonywanych funkcji) broniących polskiej racji stanu. To jest klucz do zmiany pozytywnej w Polsce.
 
W tym celu należy stworzyć silny ruch społeczny oraz utworzyć komitett wyborczy Wiara, Ojczyzna, Wolność, który byłby komitetem wspólnym dla wszystkich chętnych dla współdziałania ugrupowań wolnościowych, oraz stanowiłby alternatywę dla komitetów partii politycznych. Jako kandydatów do sejmu należy zaproponować przedstawicieli patriotycznej polskiej inteligencji. Tych trzeba między nami znaleźć i ich wypromować.  
 
Mówię o tym w wywiadzie dla tv wRealu24 -- spotkanie w studio na żywo: 9 sierpnia br. To jest email do zgłoszenia. Zapraszam do współdziałania: wiaraojczyzna*gmail.com  
 
Proszę o poparcie petycji w obronie posła Grzegorza Brauna: https://www.petycjeonline.com/wobroniebrauna
 
Przy okazji. Zagadka znikania nagrań wideo. Z TV wRealu24 znikają filmy z nagraniami wywiadów ze mną. Było ich około dziesięciu, a zostały dwa. Zniknęły ostatnie filmy na temat "Filozofowie zniszczenia" (wykład na UO -- 43 tys. odsłon) i "Jak odzyskać wolność" (wystąpienie na żywo z dnia 9.08.2022 -- 32 tys. odsłon). Obydwa filmy miały bardzo dużo pozytywnych komentarzy. Ich kopie są nadal dostępne na Wolne Wybory TV:   https://www.youtube.com/channel/UCqHZHP2tybtUsMCblWvz8VA/videos  
 
Pozdrawiam serdecznie,  
 
Włodzimierz Korab-Karpowicz
Profesor Uniwersytetu Opolskiego
Przewodniczący Wolne Wybory
www.wolnewybory.org    
 
Ps. Zasilcie Państwo szeregi ruchu Wolne Wybory i wspierajcie nas. WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y   
Inną zagadką jest, że trudno jest odszukać przez wyszukiwarkę "zrzutka na ruch wolnościowy Wolne Wybory". Proszę sprawdzić sami.  

 


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

O instrumencie do działania dla wolności jakim są Wolne Wybory

2022-07-24 10:09:42
Szanowni Państwo,
 
Piszę do koordynatorów i członków Wolne Wybory oraz naszych przyjaciół. 

Wakacje, upały nie sprzyjają aktywności. Chciałbym jednak przypomnieć o podejmowanych przez nas działaniach.   

Wolne Wybory daje każdemu instrument do działania na rzecz wolności. Jak ten instrument wykorzystamy, zależy wyłączenie od nas samych i naszej aktywności. Każdy koordynator i każdy członek może z tego instrumentu skorzystać. Co trzeba zrobić? 

 1. Zwiększyć liczebność i siłę ruchu – musimy mieć koordynatorów i członków w całej Polsce – po to by móc w całej Polsce stworzyć komitety wyborcze i działać lokalnie. 

2. Szukać w środowisku lokalnym i ogólnopolskim ludzi wartościowych, których warto poprzeć w wyborach i ich promować przez organizację spotkań itd.   

3. Nawiązać współpracę z innymi organizacjami o charakterze wolnościowym i przeprowadzać z nimi wspólne akcje.  

4. Podejmować inicjatywy jakie są w danym momencie słuszne (wcześniej sprzeciwialiśmy się sztucznie nadmuchanej pandemii i przymusowi szczepionkowemu, dzisiaj wciąganiem nas do wojny na Ukrainie i ukrainizacji Polski – to nie chodzi o pomoc dla uchodźców, ale o podporządkowywanie polityki naszego kraju polityce ukraińskiej i banderyzacji). 

Zachęcam wszystkich do tych działań i o informowanie o nich.  

Ruch Wolne Wybory powstał dla obrony wolności Polski i wolności osobistej. Jesteśmy w pełni otwarci na współpracę z innymi organizacjami, które mają podobne cele. Problem polega na tym, że jak zauważyłem, często te organizacje powstają po to by nas podzielić i są prowadzone przez osoby anonimowe, często bez żadnych osiągnięć życiowych i z wielkim ego. Jeżeli jednak nie pokonamy tych słabości związanych ze współpracą i nie stworzymy wspólnie silnego ruchu wolnościowego, wówczas wygrają: pandemia, wojna, depolonizacja, zniewolenie i kompletne podporządkowanie nas interesom obcym.  

Inicjatywy Grzegorza Brauna – jego opór przeciw wojnie i ukrainizacji oraz działanie dla pokoju są bardzo cenne. Dlatego wystąpiliśmy wspólnie i wydaliśmy Oświadczenie na temat pokoju. Patrz wideo poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=8svqK5KnOw8&t=19s

Pokój wam, nie bójcie się. Pokój łączy ludzi; wojna dzieli. Nic nie jest stracone przez pokój; wszystko może być stracone przez wojnę. Konferencja pokojowa w...
www.youtube.com

O mojej działalności można się dowiedzieć na stronie www i z Wolne Wybory TV. Mamy wiele cennych filmów.  

Brakuje nam: dobrej komórki medialnej, dobrej komórki organizacyjnej, wystarczających funduszy. Jeżeli ktoś może w tych obszarach pomóc i włączyć się do działań, proszę i zapraszam. Jeżeli wejdziemy na zrzutka.pl, ludzie zrzucają się na drony dla Ukrainy, a nie dla wolności w Polsce -- to świadczy do jakiej niskiej świadomości społecznej doszliśmy i jaka bolesna lekcja czeka nas w przyszłości.  

Każdy koordynator powinien pod koniec miesiąca wysłać krótkie (max jedna strona) sprawozdanie ze swojej działalności. Ciekawsze wydarzenia dajemy na stronę internetową. 

Pozdrawiam serdecznie,
 
Włodzimierz Korab-Karpowicz
Profesor Uniwersytetu Opolskiego
Przewodniczący Wolne Wybory 
 
 
Zasilcie Państwo szeregi ruchu Wolne Wybory i wspierajcie nas.
WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y    
............
Wykład o filozofach zniszczenia: Marks, Wittngenstein, Harari i ludzkiej ewolucji -- polecam.  
Filozofowie zniszczenia vs. ludzka ewolucja. Prof. W. Korab-Karpowicz. Wykład dla studentów na Uniwersytecie Opolskim. Filozofami zniszczenia jest Karol Mark...
www.youtube.com
 
Konferencja_Piotrowski,_Korab-Karpowicz,_Bieleń.jpg
 

Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Nowa petycja -- Apel o pokój na Ukrainie

2022-06-26 11:55:36


Prosimy o poparcie Apelu:
Zebrane tu osoby i organizacje nawołują do natychmiastowego zakończenia wojny na Ukrainie i do kompromisu między Rosją a Ukrainą, który doprowadzi do trwałego pokoju. Wojna jest największą tragedią ludzką i kulturową. Codziennie po obu stronach giną ludzie: zabierają ze sobą bezpowrotnie swoje marzenia i potencjał osobowy, jaki reprezentują. Jest to wielka ludzka tragedia. Wojna wiąże się z wynaturzeniem. W czasie jej trwania dochodzi do aktów okrucieństwa i przestępstw wojennych. Wojna uczy nas wrogości i nienawiści. Degeneruje nas jako ludzi. W imię obrony życia i naszego człowieczeństwa należy konflikt zbrojny między Rosją a Ukrainą natychmiast zatrzymać.Obecna wojna, w której zaangażowane są państwa NATO, dostarczające Ukrainie nowoczesną broń, w tym – ofensywną, jest najbardziej niebezpiecznym konfliktem zbrojnym od czasu drugiej wojny światowej. Jest wielkim zagrożeniem dla sytuacji gospodarczej świata i dla pokoju światowego. Ludności wielu państw grozi obecnie głód z uwagi na obniżenie się eksportu zboża z Ukrainy i Rosji. Ponadto odczuwa się na świecie gwałtowny wzrost cen paliw, których producentem jest Rosja. W konsekwencji grozi nam globalny kryzys ekonomiczny, o skutkach wręcz niewyobrażalnych. Jeszcze większą tragedią będzie sytuacja, kiedy obecna wojna wymknie się spod kontroli i z konfliktu lokalnego zamieni się w wojnę kontynentalną lub kolejną wojnę światową. Oznaczać to będzie setki milionów ofiar, zniszczenie państw oraz upadek wszystkich naszych osiągnięć cywilizacyjnych.Uważamy, że dla pokoju i rozwiązania konfliktu trzeba dobrze zrozumieć jego przyczyny. Podstawowym czynnikiem, jaki stoi często u powodów wojen, jest strach. W tym wypadku jest to strach Rosji przed rozszerzeniem się NATO oraz strach państw sąsiednich przed potęgą Rosji. Dla rozwiązania konfliktu należy więc usunąć wzajemny strach, a doprowadzić do tego może jedynie profesjonalna dyplomacja i gotowość do kompromisu, a nie – działania wojenne. Innym z powodów obecnej wojny, o czym się mniej mówi, jest wprowadzenie zmian w ustawie językowej na Ukrainie, dyskryminujących językową mniejszość rosyjską. To doprowadziło do referendum na Krymie i do wojny w Donbasie. Obecna wojna jest więc też konsekwencją niewłaściwej polityki wewnętrznej. Prowadzi do wielkiej tragedii ludzkiej i ogromnych zniszczeń. Spraw nie rozwiązuje się wojną i wciąganiem do niej całego świata, ale rozmową i kompromisem. Nawołujemy do więc do rozmów, do kompromisu i do pokoju.W zglobalizowanym świecie, w którym żyjemy, państwa są współzależne. Z uwagi na pozycję światową Rosji i Ukrainy konsekwencje obecnej wojny mają katastrofalny wpływ na cały świat. Jeszcze nie jest za późno, aby rozwiązać ten konflikt, który jest bardzo szkodliwy i niebezpieczny dla nas wszystkich. Wzywamy do rozsądku, do opamiętania się i do pokoju.„Nic nie jest stracone przez pokój. Wszystko może być stracone przez wojnę” (Pius XII, 1939).

--Grzegorz Braun, Konfederacja Korony Polskiej

Prof. Mirosław Piotrowski, Ruch Prawdziwa Europa

Prof. Włodzimierz Korab-Karpowicz, Wolne Wybory

Dr Leszek Sykulski, Polskie Towarzystwo Geostrategiczne

Prof. Ryszard Zajączkowski

Prof. Jakub Z. Lichański

Prof. Stanisław Bieleń
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i tekst


 Zasilcie Państwo szeregi ruchu Wolne Wybory i wspierajcie nas. 


ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y   

Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Brońmy pokoju. Przygotujmy się do wyborów

2022-06-09 18:11:26

Szanowni Państwo,

Piszę do sygnatariuszy naszych listów i apeli.

Mielismy pandemię, teraz wojnę. Co jeszcze? Sprawa wojny na Ukrainie jest ważna. Należy nie dopuścić do jej dalszej eskalacji. Potrzeba realizmu politycznego.

Link do artykułu w Rzeczpospolitej: https://www.rp.pl/publicystyka/art36404711-w-julian-korab-karpowicz-pokoj-na-ukrainie-potrzeba-realizmu-politycznego

Wolne Wybory nawołują do opamiętania i natychmiastowego zatrzymania konfliktu między Rosją a Ukrainą/NATO. Wojna to codzienna utrata życia. Codziennie giną w niej ludzie, zupełnie niepotrzebnie. Im dłużej trwa konflikt, tym więcej ofiar po obu stronach i większe zniszczenie. A na wojnie zyskują jedynie producenci broni. 

Jedyna możliwość pozytywnej zmiany politycznej w Polsce oraz obrony przed tyranią WHO i przed grożbą III Wojny Światowej to wymiana władzy w Polsce. Potrzeba nam ludzi, którzy będą bronić interesów Polek i Poków, a nie korporacyjnych interesów globalnych, czy interesów Ukrainy, USA, czy jakichkolwiek innych obcych państw.

Zbliża się nieuchronnie termin wyborów parlamentarnych i samorządowych. Wolne Wybory we współpracy z zaprzyjaźnionymi organizacjami już się do wyborów przygotowują, Czy ktoś z spośród Państwa chciałby kandydować do sejmu lub senatu? Czy ktoś chciałby nam pomóc w zbieraniu podpisów? Szukamy osób wartościwowych we wszystkich regionach Polski, które budowały by z nami struktury ruchu Wolne Wybory oraz uczciwie służyłyby społeczeństwu. Proszę więc o śmiałe zgłaszanie się oraz o propozycje dobrych kandydatur. 

Zasilcie Państwo szeregi ruchu Wolne Wybory i wspierajcie nas. 

WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  

ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y  

Pozdrawiam serdecznie,

Wlodzimierz Julian Korab-Karpowicz
Profesor Uniwersytetu Opolskiego
Przewodniczący "Wolne Wybory"
www.wolnewybory.org

20220225-Ukraine-Website-1024x5761.png


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Dr Zbigniew Hałat i Prof. W. Korab-Karpowicz -- Przesłanie dla Polek i Polaków na dzisiaj i dla potomności.

2022-05-09 14:58:05

Obecna wojna na Ukrainie spowodowała, że ludzie nagle oklapli. O ile wcześniej z dużą ostrożnością traktowali wiadomości pochodzące z mediów z głównego nurtu na temat pandemii, teraz prawie bezkrytycznie przyjmują narrację dotyczącą konfliku zbrojnego i jego przyczyn. Wcześniej umieli się zorganizować, teraz jest coraz większa bierność. Tak jabbyśmy coraz bardziej pozbawiali siebie samych naszej suwerenności i niezależności w myśleniu. A fakt, że nagle wyłącza się kanał wRealu24, pokazuje, że sprawa jest poważna i nasza wolność jest zagrożona. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeEJlXFILds

Polecam to wideo. Zawiera przesłanie. W tej krótkiej wypowiedzi jest cała esencja działalności dr Z. Hałata i prof. W. Korab-Karpowicza oraz ruchu Wolne Wybory. Należy odłożyć wszelkie podziały na bok (czego do dzisiaj Polacy nie zrozumieli). Najważniejszą ideą dla nas wszystkich jest sprawa wolności. Substancja narodowa jest zagrożona, pod względem kulturowym i biologicznym. Grupa sprawująca władzę skompromitowała się do reszty. Należy wymienić fałszywe elity polityczne w Polsce -- spośród nas samych wyszukać wartościowych ludzi służących dla dobra publicznego. Iskra z Polski. Nasza walka polityczna to walka kosmiczna. To nie tylko obrona wolności, ale też obrona cywilizacji.

Jeżeli interesuje nas jeszcze nasza wolność, a nie tylko wolność Ukrainy i innych krajów -- nasza wolność w praktyce, a nie w teorii, prosimy o wsparcie naszego ruchu. 500 tys. złotych to minimum, aby stworzyć wolnościowy ruch ogólnopolski. Czy jeszcze tego chcemy? Czy rzeczywiście chcemy być wolni? Trudno działać kiedy po miesiącu zrzutki wpływa niecałe 1000zł. Czy jest jakakolwiek polska inicjatywa, która widzi sprawy lepiej niż Wolne Wybory? Czy może to Antypartia, albo Polska jest jedna? albo Konfederacja? Zastanówmy się poważnie. Czego właściwie chcemy? 

Zasilcie Państwo szeregi ruchu Wolne Wybory i wspierajcie nas. 

WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  

ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y  

 

www.wolnewybory.org

 

 

 Bez_nazwy.jpg


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Życzenia Świąteczne od Wolne Wybory

2022-04-16 06:49:20
 

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE od Wolne Wybory      

Módlmy się o Pokój. Zatrzymać wojnę na Ukrainie. Mądra wypowiedź Scott Ritter, byłego oficera wywiadu US Marine Corps. Można włączyć automatyczny translator. Link: https://www.youtube.com/watch?v=WpoqRjkc3_s     

Nasza petycja w sprawie WHO i obrony naszej suwerenności. Poprzyj tutaj. Link:  https://www.petycjeonline.com/o_nasz_wolno_apel_do_posow_i_senatorow_rp_o_obron_suwerennoci_polski_i_nieratyfikowanie_traktatu_who     

Prosimy. Zasilcie szeregi ruchu Wolne Wybory (deklaracje na stronie www.wolnewybory.org -- Do pobrania). Oddolny ruch wolnościowy zbudujemy tylko współdziałaniem i naszą własną aktywnością.       

WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/

-- 

Stowarzyszenie "Wolne Wybory" www.wolnewybory.org

zyczenia_wielkanocne_2022_(1).jpg


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 WarszawaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...