W obronie posła Grzegorza Brauna

Do Prezydium Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

i do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

My, niżej podpisani, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec prób odebrania immunitetu poselskiego Posłowi Konfederacji Korony Polskiej – Panu Grzegorzowi Braunowi, żadając jednocześnie  interwencji w tej sprawie.

Podjęte wobec Pana Posła działania w tym zakresie uważamy za nieuzasadnione i naruszające powagę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Stawianie w stan oskarżenia polskiego parlamentarzysty pod pretekstem łamania zarządzeń sanitarnych (uznawanych przez polskie sądy za bezprawne) i rzekomego stwarzania przez niego zagrożenia w ruchu drogowym podczas manifestacji, jest działaniem czysto politycznym, nie mającym nic wspólnego z praworządnością. Jest to postępowanie godzące w dobre imię Pana Grzegorza Brauna, jak również w interesy wyborców. Mechanizm, który w swym założeniu ma służyć przeciwdziałaniu aktom bezprawia w kręgach rządowych i poselskich oraz ochronie porządku społecznego, w tym przypadku jest narzędziem nieuczciwej politycznej rozgrywki i służy eliminacji ze sfery publicznej niewygodnego konkurenta. Pan Poseł Grzegorz Braun jest człowiekiem uczciwym, o nieposzlakowanej opinii, znanym z aktywnej działalności na rzecz dobra wspólnego. To człowiek, który ciężką pracą zdobył zaufanie tysięcy Polaków. Jako obywatele RP nie zgadzamy się na próby usunięcia go z życia publicznego i to w tak niegodziwy sposób.

Oprócz powyższego, wnosimy także o przywrócenie pełnego uposażenia poselskiego Panu Grzegorzowi Braunowi, które w naszej ocenie całkowicie niesłusznie zostało mu uszczuplone przez Marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Pan Grzegorz Braun jest jednym z najaktywniejszych posłów tej kadencji, co potwierdza jego uczestnictwo w głosowaniach oraz liczne interwencje w obronie obywateli. Jako obywatele w imieniu których działa Pan Poseł, upominamy się o godną zapłatę za jego ciężką pracę oraz należny mu szacunek. 

W związku z powyższym wnosimy o przedstawienie stanowiska Pana Prezydenta/Prezydium w odpowiedzi na niniejsze pismo. Ze względu na powagę zagadnienia, wnosimy o pilne odniesienie się do sprawy.

Z wyrazami szacunku,

Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej według poniższej listy 

Oraz organizacje: 

Polskie Stowarzyszenie Wolne Podkarpacie 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP

Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty "Nauczyciele dla Wolności" 

kolejne organizacje...

signal-2022-08-11-14-43-12-926.png

 

 

 

 

 

 

 


W obronie posła Grzegorza Brauna    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam W obronie posła Grzegorza Brauna do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...