Abolicja od naliczania odsetek skarbowych, kar i innych opłat urzędowych w okresie lockdownu.

Petycja o Abolicję od naliczania odsetek skarbowych, kar i innych opłat urzędowych w okresie lockdownu.

Federacja dla Rzeczypospolitej, kieruje petycję do Prezesa Rady Ministrów o wprowadzenie w drodze rozporządzenia, lub delegowanie do wprowadzenia przez właściwego Ministra, rozwiązań prawnych mających na celu powstrzymanie naliczania odsetek skarbowych za okres podatkowy 2020-2021 zwanych w dalszej części petycji abolicją od naliczania odsetek skarbowych, oraz wstrzymanie naliczania innych niepodatkowych opłat skarbowych i urzędowych, w szczególności tych związanych z nieterminowym opłacaniem zobowiązań podatkowych.

Abolicja od naliczania odsetek skarbowych za nieterminowe opłacanie przedpłat podatkowych jest w naszej ocenie ruchem zasadnym i potrzebnym. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pandemii powodowały sytuacje, gdzie wielu przedsiębiorców uzyskując przychód stanęło przed wyborem terminowego opłacenia przedpłaty podatkowej, a pokrywania wydatków bieżących, lub zapewnieniem sobie środków do życia. Okres 2020-2021 nie był korzystny dla większości z nas, ale Polscy Przedsiębiorcy są podmiotem który w sposób szczególny odczuł wpływ lockdown-u. Celem wyjścia z działaniem ratującym małe i średnie przedsiębiorstwa przed negatywnym wpływem okresu zamknięcia gospodarczego, Federacja dla Rzeczypospolitej kieruje petycje z nadzieją na jej pozytywne potraktowanie, oraz wprowadzenie rozwiązań w niej sugerowanych.

Prosimy Państwa o poparcie naszej petycji. Prowadzenie działalności w obecnych czasach to HEROIZM! Ratujmy Polską Przedsiębiorczość!

Informacje o petycji będą publikowane/aktualizowane na FB (link):

https://www.facebook.com/FederacjadlaRzeczypospolitej

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu.

-Federacja dla Rzeczypospolitej

NIE!_-_Dla_odsetek_i_opłąt_skarbowych_w_czasie_lockdownu!(1).png

petycja_Abolicja.png

 


Łukasz Dymko Sekretarz Generalny Federacji dla Rzeczypospolitej 503 999 071    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Łukasz Dymko Sekretarz Generalny Federacji dla Rzeczypospolitej 503 999 071 do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...