Absolwenci i studenci WSB w obronie doktora P. Wołczka

 

Absolwenci i Studenci

Wyższej Szkoły Bankowej

we Wrocławiu

 

Dr Marek Natalli

Kanclerz

Wyższa Szkoła Bankowa

we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław

 

PETYCJA

ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ

WE WROCŁAWIU

DO WŁADZ UCZELNI

 

My, niżej podpisani, absolwenci i studenci Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, jesteśmy zdziwieni decyzją władz uczelni o odsunięciu od prowadzenia zajęć doktora Przemysław Wołczka i wyrażamy swoje niezadowolenie z tego faktu.

Doktor Przemysław Wołczek dał się poznać jako osoba posiadająca dużą wiedzę, nawiązująca partnerskie relacje ze studentami oraz podchodząca do swojej pracy w sposób profesjonalny i z pełnym zaangażowaniem.

Jesteśmy przekonani, że odsunięcie od prowadzenia zajęć doktora Przemysława Wołczka, obniży poziom nauczania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz wpłynie negatywnie na wizerunek uczelni.

Dlatego zwracamy się z prośbą o rozważenie zasadności podjętej decyzji i przywrócenie do pracy doktora Przemysława Wołczka, co będzie krokiem rozważnym i pokazującym wolę prawdziwego zwrócenia się władz uczelni ku dobru studentów.