Alarmująca sytuacja pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. Apel do Premiera Mateusza Morawieckiego

facebook_photo.png

My, niżej podpisani, wzywamy rząd do zwolnienia pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami z podwyższonych składek ZUS, które weszły w życie od stycznia 2020  roku. Wyrażamy niepokój nad obecnymi zmianami, które w naszej ocenie wpłyną negatywnie na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

Przedsiębiorcy społeczni w ramach swojej misji zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. Są to osoby chorujące psychicznie, z niepełnosprawnościami intelektualnymi, z ograniczoną sprawnością ruchową, częściowo lub całkowicie niewidzące lub niesłyszące. W tej grupie znajdują się osoby, które ze względu na swój stan zdrowia i kondycję psychofizyczną nigdy nie będą w stanie pracować równie efektywnie co osoby bez żadnych niepełnosprawności. Wybierając taki model biznesowy, przedsiębiorstwa społeczne oferują produkty i usługi odpowiadające potrzebom rynkowym oraz wydobywają bezcenny kapitał społeczny. Dają swoim pracownikom szansę na budowanie ścieżki kariery, włączenie się w życie społeczno-gospodarcze, wpływają pozytywnie na ich samoocenę i poczucie bycia potrzebnym. Nie chcemy, aby pracodawcy osób z niepełnosprawnościami musieli z tego rezygnować.

Powszechne podniesienie pensji minimalnej, a co za tym idzie podwyższenie składki ZUS dla pracodawców, to przykład braku zrozumienia dla specyfiki pracy przedsiębiorstw społecznych i osób z niepełnosprawnościami w nich zatrudnionych. Konieczność odprowadzania wyższych składek do ZUS blokuje możliwość aktywizacji kolejnych osób z niepełnosprawnościami, wywiera presję większej efektywności pracowników i grozi redukcją etatów. Podwyższenie kosztów pracy jest realnym zagrożeniem dla wielu istniejących przedsiębiorstw oraz ich  pracowników z niepełnosprawnościami.

Wskazując na doświadczenie ponad tysiąca przedsiębiorstw społecznych w Polsce i ich szczytną misję łączenia celów społecznych z biznesowymi, apelujemy, by Rada Ministrów raz jeszcze pochyliła się nad kwestią zwiększonej składki ZUS dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. Ufamy, że sprawiedliwość społeczna może być wynikiem pogłębionej refleksji nad konkretnymi potrzebami grup społecznych, nie zaś automatycznym, powszechnym ujednoliceniem praw.

Podpisali członkowie Turkusowego Klubu Przedsiębiorstw Społecznych:

1. Julia Koczanowicz-Chondzyńska, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

2. Anna Bocheńska, Fundacja Pomocy Rodzinie "Człowiek w potrzebie"

3. Jakub Lichwa, Spółdzielnia Fajna Sztuka

4. Małgorzata Cała, Spółdzielnia Socjalna KALEJDOSKOP

5. Agnieszka Osytek, Deaf Respect

6. Sebastian Pakulski, Spółdzielnia Socjalna Pogłos

7. Nina Józefina Bąk, Kooperatywa Dobrze

8. Marta Bejnar-Bejnarowicz, Kongres Ruchów Miejskich

9. Monika Mazur-Rafał, Fundacja Humanity in Action Polska

10. Anna Kiedrzyńska-Tui, Propsy PR

11. Mariusz Andrukiewicz, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem", WellDone

12. Janusz Konerberger, Spółdzielnia Socjalna Nasielszczanie

13. Tomasz Musielski, Stowarzyszenie Ja-Ty-My

14. Joanna Wardzińska, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA 

15. Blanka Popowska, Spółdzielnia Socjalna Pożyteczni

16. Katarzyna Łuczak, fundacja Autokreacja

17. Janusz Paszkowski, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

18. Maja Lipiak, Leżę i pracuję

 

 

 


Anna Kiedrzyńska-Tui Turkusowy Klub Przedsiębiorstw Społecznych    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Anna Kiedrzyńska-Tui Turkusowy Klub Przedsiębiorstw Społecznych będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...