APEL DO DYREKTORA NARODOWEGO INSTYTUTU GERIATRII REUMATOLOGII I REHABILITACJI O PILNE DZIAŁANIA WS. ZWIĘKSZENIA OBSADY DOŚWIADCZONYCH REUMATOLOGÓW DZIECIĘCYCH

W imieniu rodziców:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych
z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej

„3majmy się razem”
ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

kontakt@3majmysierazem.pl

 

Pan dr n. med. Marek Tombarkiewicz

Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii

Reumatologii i Rehabilitacji

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

 

jako rodzice dzieci objętych opieką poradni reumatologicznej dla dzieci oraz Kliniki i Polikliniki Reumatologii Wieku Rozwojowego NIGRiR, zwracamy się do Pana z wnioskiem o pilne podjęcie działań zmierzających do realnego zapewnienia naszym dzieciom możliwości skorzystania z prawa do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej poprzez zapewnienie takiej obsady kadrowej w wyżej wymienionych jednostkach Instytutu, która zagwarantuje naszym dzieciom profesjonalną i regularną opiekę doświadczonych specjalistów w dziedzinie reumatologii dziecięcej.

W ostatnich miesiącach wielu z nas zostało zaskoczonych informacją o rezygnacji z pracy w Instytucie lekarzy, którzy od wielu lat obejmowali swoją specjalistyczną opieką nasze dzieci. Nagle, z dnia na dzień, jako rodzice zostaliśmy pozostawieni bez wyjaśnień, bez wskazówek jak dalej postępować, jaki jest dalszy ciąg planu leczenia - bez możliwości uzyskania odpowiedzi na te podstawowe pytania. Przy tak poważnie okrojonej kadrze KiPRWR niemożliwym stało się zapewnienie dzieciom regularnych, cyklicznych wizyt kontrolnych w poradni do końca 2022 r. pomimo istniejących ku temu wskazań terapeutycznych. Perspektywy na 2023 r. też są nieprzewidywalne. Nie wspomnę o krążących plotkach na temat planów zamknięcia oddziału – niewiarygodną wydaje się możliwość braku w stolicy kliniki gwarantującej kompleksową diagnozę i leczenie schorzeń reumatycznych u pacjentów w wieku również rozwojowym, będącej jednostką o najwyższym poziomie referencyjności, w randze instytutu narodowego.

Mając na uwadze specyfikę chorób reumatologicznych, perspektywa roku-dwóch jest perspektywą krótkoterminową. Tym bardziej brak stabilnych rozwiązań dla tak krótkiego okresu czasu budzi w nas, rodzicach, ogromny niepokój, zwątpienie i frustrację. Wielokrotnie pouczani podczas wizyt kontrolnych, że utrzymanie ciągłości procesu terapeutycznego jest punktem wyjścia do rozważań na temat remisji, nie godzimy się na obecną sytuację. Nie możemy pozwolić zaprzepaścić wielu lat naszych wspólnych wysiłków – wysiłków, które składają się również na Pański sukces.

 

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie prosimy o:

- zapewnienie adekwatnej do liczby pacjentów oraz renomy NIGRiR, obsady doświadczonych specjalistów z dziedziny reumatologii dziecięcej w KiPRWR

- zapewnienie możliwości regularnych wizyt kontrolnych w poradni reumatologicznej dla dzieci zgodnie z przyjętym przez lekarza prowadzącego planem leczenia

- wypracowanie przejrzystego i przyjaznego dla użytkowników systemu zapisów do poradni reumatologicznej dla dzieci (dotychczas wielokrotnie nie można było uzyskać informacji o terminie rozpoczęcia kolejnej tury zapisów, osoby, których lekarze prowadzący zrezygnowali z pracy w NIGRiR - w ogóle nie mają szansy na zapis na wizytę) .

Mamy nadzieję, że podjęcie przez Pana stosownych kroków celem rozwiązania zasygnalizowanych przez nas problemów, pozwoli nam koncentrować nasze siły na codziennej walce z przeciwnościami, które piętrzy przed nami choroba naszych dzieci. Pozwoli też spokojnie spać mając świadomość, że nasze skarby i nasza przyszłość są w najlepszych możliwych rękach.

 

Rodzice

(których podpisy zebrano za pośrednictwem platformy petycjeonline.com)

 

Do wiadomości:

Pan Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta

Pan Filip Nowak - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 


Małgorzata (we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”)    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Małgorzata (we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”) do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )