Apel do Narodowego Centrum Nauki (NCN) o zniesienie zakazu wnioskowania o grant pod koniec aktualnie realizowanych

Obecnie reguły Narodowego Centrum Nauki (NCN) wymuszają ograniczenia w ubieganiu się o grant: łączna liczba realizowanych przez daną osobę projektów ORAZ złożonych w NCN wniosków w trakcie oceny lub zakwalifikowanych do finansowania nie może przekraczać dwóch (lub 3, gdy jeden z nich jest międzynarodowy).

Rozwiązanie to wprowadzono, aby sztucznie ograniczyć liczbę grantów na osobę z racji niskiego współczynnika sukcesu.

Nie odnosząc się do sensowności ograniczania liczby grantów na osobę, uważamy za GŁĘBOKO SZKODLIWE uniemożliwianie wnioskowania o kolejne granty w trakcie realizowania aktualnych dwóch nawet w sytuacji, gdy nowy pozyskany grant rozpoczynałby się już po zakończeniu któregoś aktualnie realizowanego.

Prowadzi to do demolowania zespołów badawczych - z trudem wypracowanych także dzięki udanym programom dedykowanym, jak np. Sonata i Sonata Bis, a także ogólnym (Opus, Maestro...). Doskonałe zespoły badawcze z osobami zatrudnionymi dzięki grantom trzeba na koniec grantu rozwiązać, a następnie powoływać od zera (oczywiście z nowymi ludźmi, bo przecież nikt nie będzie czekać pół roku do roku, aby dowiedzieć się, czy ma pracę). 

Apelujemy o prostą zmianę regulaminu:

Ograniczenie liczby realizowanych grantów powinno dotyczyć wyłącznie łącznej liczby grantów aktualnie realizowanych, a nie tych na etapie wnioskowania. Spowoduje to, że osoby realizujące dwa granty, z których któryś (lub oba) zbliżają się do końca, będą mogły składać wnioski na takie projekty, których realizacja rozpoczynałaby się w taki sposób, aby nadal zachowany był limit realizacji dwóch projektów krajowych na raz.


Dariusz Jemielniak    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Dariusz Jemielniak będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...