APEL DO PREMIERA - o ratowanie polskiego transportu pasażerskiego

Szanowny Panie Premierze !   Pandemia koronawirusa uderza w całą polską gospodarkę czyniąc spustoszenie praktycznie w każdej branży. Zarząd Stowarzyszenia - Polskie Forum Transportu zdaje sobie sprawę z ogromną ilością problemów, przed którymi stoi polski rząd odnośnie sposobu ratowania przedsiębiorstw przed falą upadłości i bankructw. Na szczególną uwagę zasługuje branża szeroko rozumianych usług dla ludności, które w chwili obecnej nie przynoszą jakiegokolwiek dochodu. Najtrudniejszą sytuację mają podmioty, które w celu świadczenia usług zainwestowały ogromne środki finansowe -brak bieżących przychodów w szybkim tempie prowadzi tych przedsiębiorców do zapaści finansowej. Taką branżą jest polski transport pasażerski. W Polsce mamy 8 tysięcy zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w których pracę wykonuje ponad 63 000 pojazdów. Liczba osób zatrudnionych w transporcie pasażerskim to na chwilę obecną około 80 000 osób, które w znakomitej większości w najbliższym czasie utracą miejsce pracy. Przyczyna perspektywicznej szybkiej zapaści tej branży jest oczywista:

1.       Średnia cena nowego środka transportu – autobusu – do bliskiej komunikacji międzymiastowej waha się od 700 tysięcy do 1 mln zł. Leasing środka transportu daje ratę miesięczną w granicach 7000-10000 zł (w przypadku pojazdów używanych: 3000-4000 zł). Leasing oparty jest na założeniu, że przewoźnik uzyskuje stały dochód z realizowanych przewozów pasażerskich (co w przeszłości było standardem);

2.       Bliska komunikacja międzymiastowa (oparta w większości na przewoźnikach – mikroprzedsiębiorcach) jest finansowana w 95% z wpłat tytułem biletów miesięcznych w przewozach szkolnych. Z uwagi na zawieszenie zajęć lekcyjnych wpłaty z tego tytułu spadły do zera.

3.      Większość umów z samorządami organizującymi tzw. przewozy szkolne przewiduje wynagrodzenie za przewozy wykonane. W przypadku przewozów odwołanych, niezależnie z jakiej przyczyny, wynagrodzenie nie jest należne. Inaczej ujmując przewoźnicy zainwestowali wielkie środki finansowe i organizacyjne do zapewnienia najwyższego komfortu w przewozach szkolnych, przez co w jednej chwili, ze względu na odwołanie zajęć szkolnych, utracili nie tylko możliwość spłacania leasingów, kredytów, ale pozbawia się ich minimalnych środków do życia,

4.      Przewoźnicy zajmujący się dowozem pracowniczym również utracili źródło dochodu. Z uwagi na zakaz gromadzenia się z uwagi na pandemię wykonywanie przewozów jest niemożliwe.

5.      Obowiązujące przepisy prawa wymagają wypłaty wynagrodzenia pracownikom podczas przestoju. Wypłata wynagrodzenia pracownikom bez źródła dochodu jest praktycznie niemożliwa. Pracownicy będą zwalniani bez okresu wypowiedzenia z uwagi na utratę możliwości płatniczych (przepisy kodeksu pracy nie będą w takiej sytuacji stanowiły jakiejkolwiek przeszkody).  

Oczekujemy pilnego podjęcia przez Pana Premiera realnych działań zmierzających do ratowania polskiego transportu pasażerskiego. Do chwili obecnej poza obietnicami sektor usług nie otrzymał jakiejkolwiek realnej pomocy. Co istotne, obietnice ulg w bliżej nieokreślonej przyszłości, obarczone stosem zaświadczeń, potwierdzeń, deklaracji, umów czy innych dokumentów, nie przyniosą jakichkolwiek realnych zmian i nie pomogą polskiemu transportowi.  

czekujemy w szczególności:

1.       Zwolnienia (a nie zawieszenia) na okres trwania pandemii z obowiązku płatności składek ZUS przy zachowaniu prawa do opieki zdrowotnej przedsiębiorców i pracowników,

2.       Zwolnienia z obowiązku rozliczenia podatku dochodowego za okres trwania pandemii bez obowiązku zapłaty w przyszłości,

3.      Zawieszenia poboru podatku VAT na okres trwania pandemii,

4.      Zawieszenia obowiązku składania JAKICHKOLWIEK deklaracji: ZUS, podatkowych, sprawozdań itp. na okres do końca trwania pandemii i do 3 miesięcy po jej zakończeniu,

5.      Odroczenia wprowadzania systemu PPK na rok 2021,

6.      Ustawowe uregulowanie zasad postępowania z dłużnikami, których dług wynika z braku przychodu w okresie trwania pandemii (kredyty samochodowe, leasingi).   

Reasumując, wyłącznie podjęcie szerokich działań wskazanych powyżej uratuje polski transport pasażerski. W przypadku braku konkretnych działań, za 3 miesiące transport pasażerski w Polsce zakończy swoją działalność. Z drugiej strony nie sposób oczekiwać powstania w tym miejscu nowych przedsiębiorstw z uwagi na bardzo wysokie ryzyko prowadzenia takiej działalności.   Liczę na pilne zajęcie się powyższą kwestią.  

Sebastian Paluch

Prezes Stowarzyszenia Polskie Forum Transportu


Stowarzyszenie Polskie Forum Transportu - Sebastian Paluch    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Stowarzyszenie Polskie Forum Transportu - Sebastian Paluch do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook