Apel do Premiera, Prezydenta i Parlamentarzystów o wycofanie się z trójstronnego porozumienia Polska-Ukraina-UK

Zwracamy się z prośbą o poparcie naszego sprzeciwu wobec porozumienia zawartego przez Rząd RP z Ukrainą i Wielką Brytanią. Nasze votum separatum wyrażamy w liście otwartym zamieszczonym poniżej. Ten sojusz jest dla naszego Narodu śmiertelnym zagrożeniem w obecnej sytuacji geopolitycznej. Podpisanie przez Rząd RP paktu z Ukrainą, w której czci się zbrodniarzy wojennych, jawnie popiera postawy rewizjonistyczne, odbieramy jako policzek w twarz wymierzony własnemu Narodowi.

Jeśli popierasz nasz sprzeci, prosimy o podpis.

List otwarty do

Pana Premiera Mateusza Morawieckiego,

Pana Prezydenta Andrzeja Dudy

oraz Pań i Panów Parlamentarzystów RP  

My niżej podpisani – obywatele RP, wzywamy do natychmiastowego wycofania się z sojuszu z Ukrainą i Wielką Brytanią.  Wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec paktu zawartego poza plecami Narodu, bez konsultacji społecznych, bez informowania opinii społecznej. Podpisanie tego porozumienia uważamy za akt wrogi i zdradę interesów Polski.

W obecnej sytuacji geopolitycznej – my Polacy, nie zgadzamy się na wciąganie nas do wojny, polska krew już zbyt wiele razy była przelewana w imię interesów innych państw i narodów.

Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca publicznie oskarżył Polaków o dokonanie ludobójstwa na Ukraińcach. Żądamy natychmiastowego wydalenia z naszego kraju, tego wrogiego nam człowieka! Nie zgadzamy się na to by ukraiński ambasador nas obrażał. Powinnością władz jest stanowcze reagowanie, natomiast Państwo tego nie uczyniliście, to również jest odczytywane jako Wasza zdrada. Rządowy doradca ukraiński powiązany z pro banderowską partią Swoboda Ołeksij Kurinnyj zapowiedział rozpoczęcie w Radzie Najwyższej prac nad ustawą o roszczeniach terytorialnych wobec Polski. Kraj gdzie czci się jako bohaterów, zbrodniarzy i morderców naszego Narodu, nie może być naszym sojusznikiem. Nie wyrażamy zgody na przekazywanie broni, środków finansowych i jakiejkolwiek pomocy wrogom naszej ojczyzny.

Żądamy stanowczego działania Rządu, w celu przywrócenia tranzytu towarów do Polski przez terytorium Ukrainy oraz wyciągnięcia wszelkich konsekwencji, aż do nałożenia embarga na Ukrainę.

Nie ufamy sojuszom zawieranym z Anglią, ten kraj wielokrotnie zawiódł Polskę i nasz Naród.

Powołując się na nasze podstawowe i niezbywalne  prawa do wolności przekonań, wypowiedzi i działania w sferze publicznej, wzywamy Państwa do obrony interesów Polski, poprzez wycofanie się z tego szkodliwego porozumienia. Wyrażenie naszego zdania jest nie tylko prawem obywateli, ale wręcz moralnym obowiązkiem względem przyszłości Polski.

 


Stowarzyszenie Gwardia Narodowa, Pola    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Gwardia Narodowa, Pola do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...