Apel do prof. Łukasz Szumowski Ministra Zdrowia o pozytywną decyzję na terapię dla chorych na SM

Sz. Pan prof. Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia

ul. Miodowa 15,

00-952 Warszawa  

Nr sprawy: PZT.4061.10.2018.MN  

 

Szanowny Panie Ministrze,  

Jako stowarzyszenie śledzimy z uwagą postęp prac badawczych realizowanych przez Luna Laboratory Sp. z o.o. i osiągnięć w ramach przeprowadzonych eksperymentów medycznych przez Pana Prof. Andrzeja Klimka u pacjentów ze stwierdzonym stwardnieniem rozsianym i rezultatów które  są wręcz niespotykane na skalę światową.

U pacjentów u których wdrożono ową eksperymentalną metodę z zastosowaniem autotransferu komórek macierzystych ustąpiły wszelkie objawy choroby i osoby te powróciły do normalnej aktywności w życiu społecznym. Dotychczasowe farmakologiczne metody leczenia pozwalały jedynie na spowolnienie postępu choroby, natomiast metoda oparta na zastosowaniu autotransferu komórek macierzystych doprowadziła u tych osób nie tyle co do zahamowania rozwoju  choroby ale wręcz do jej odwrotu.                

Apelujemy do Pana Ministra, aby przy podejmowaniu decyzji kierował się Pan Minister dobrem osób cierpiących na tę straszliwa, nieuleczalną i prowadząca w konsekwencji do niepełnosprawności a często i zależności od opieki osób trzecich chorobę, oraz uwzględnił nadzieje, jakie osiągnięte wyniki u osób poddanych eksperymentowi i ich najbliższych wzbudziły. Jesteśmy przekonani, iż wola kontynuacji badań przez Luna Laboratory zostanie przez Pana Ministra w sposób właściwy oceniona i doceniona. Nie zostaną zaprzepaszczone dotychczasowe wyniki prac badawczych, a tym samym pogrzebane nadzieje u osób chcących ratować swoje życie i zdrowie tą wyjątkową i unikalną w skali światowej metodą leczenia. Metoda która została wdrożona  u osób chorych już przyniosła fenomenalne rezultaty.       

Jak jest Panu Ministrowi wiadome, przy stwardnieniu rozsianym znaczenie  ma czas. Umożliwienie kontynuowania prac firmy Luna Laboratory  Sp. z o.o. w naszej ocenie pozwoli na doprowadzenie do sytuacji, w której osoby cierpiące na tę beznadziejną i w konsekwencji śmiertelną chorobę będą miały możliwość cieszenia się życiem i powrotem do normalnej egzystencji życia                  

Bardzo zatem prosimy Pana Ministra o  rozpatrzenie wniosku Luna Laboratory Sp. z o. z jak najdalej posuniętym pozytywnym podejściem i z empatią jaka jest Panu charakterystyczna zarówno w ramach wykonywanego zawodu oraz zaszczytnej funkcji jaka została Panu Ministrowi powierzona i która bez wątpienia jest w obecnej dobie wielkim wyzwaniem.                  

Proszę w imieniu członków i sympatyków Włocławskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego o zrozumienie ich sytuacji z uwzględnieniem nadziei na odmianę  życia wobec dotychczas osiągniętych fenomenalnych na skale światową wyników wdrożonych badań i eksperymentalnego wdrożenia procedury leczenia SM przy wykorzystaniu komórek macierzystych. Proszę przyjąć zapewnienie, iż na Pańską decyzję oczekują setki osób cierpiących na SM oraz tysiące członków ich rodzin, opiekunów i sympatyków zmuszonych do codziennego doświadczania dramatu osób im bliskich oraz ich poczucie bezsilności w walce z tą chorobą dotykającą coraz to młodszych ludzi   Pozostajemy z wyrazami szacunku i nadzieją na pozytywne rozpatrzenie sprawy będącej w centrum zainteresowania tysięcy osób dotkniętych bezpośrednio i pośrednio stwardnieniem rozsianym.                                                       

Z poważaniem,

Maria Mańkowska –prezes WTSR

Sławomir Przymirski –wice prezes WTSR

Aldona Komorowska – wice prezes WTSR

Ewa Makarawicz – skarbnik WTSR


Anna Mossakowska-Ziemniak    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Anna Mossakowska-Ziemniak do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook