Apel o odwołanie Krzysztofa Wyszkowskiego za haniebne słowa o prezydent Gdańska Aleksandrze Dulkiewicz

                                     Gdańsk, 07.08.2019 r.

 

                                   Pan Wojewoda Pomorski
                                                Dariusz Drelich

 

APEL KLUBU RADNYCH ‘WSZYSTKO DLA GDAŃSKA’

Szanowny Panie Wojewodo,
W związku z odrażającą wypowiedzią pana Krzysztofa Wyszkowskiego - doradcy do spraw politycznych i historycznych Wojewody Pomorskiego, dotyczącą pani Prezydent Aleksandry Dulkiewicz, opublikowaną w mediach społecznościowych w piątek 02.08.2019 r. apelujemy o natychmiastowe zwolnienie w trybie dyscyplinarnym pana Krzysztofa Wyszkowskiego z zajmowanego stanowiska.

Tak skandaliczna wypowiedź nie powinna nigdy zaistnieć w przestrzeni publicznej, jest nikczemna i nie przystoi żadnemu człowiekowi. Tym bardziej nie przystoi więc urzędnikowi państwowemu.

Doradca Pana Wojewody przez cały okres swojego urzędowania narusza zasadę neutralności politycznej wyrażoną w § 17 Zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej, manifestując publicznie swoje skrajne poglądy polityczne. Natomiast wypowiedzią z 02.08.2019 r. przekroczył wszelkie dopuszczalne w dyskursie publicznym granice, atakując personalnie nie tylko urzędującą Prezydent, ale również jej córkę. Taka postawa pogwałca zasadę godnego zachowania wyrażoną w § 14 pkt 2 wspomnianego zarządzenia, polegającą na: „życzliwości wobec ludzi i właściwym zachowaniu również poza miejscem pracy, unikaniu niepożądanych zachowań, mających negatywny wpływ na wizerunek służby cywilnej”. Dotychczas dobrym zwyczajem polskiej debaty publicznej jest poszanowanie prywatności osób publicznych w sferze ich życia rodzinnego, tym bardziej więc nasze oburzenie wywołują znieważające wypowiedzi dotyczące tej sfery życia. Wypowiedzi doradcy Pana Wojewody wskazują, że ma on za nic etykę urzędniczą, dobre zwyczaje i zwykłą ludzką ludzką przyzwoitość.
Oczekujemy niezwłocznego działania Pana Wojewody. Brak Pana reakcji będzie jednoznaczny z aprobatą dla skandalicznej postawy Pana doradcy - Krzysztofa Wyszkowskiego i tolerowanie dalszej brutalizacji życia publicznego w Polsce, której tamy nie postawiło nawet doświadczenie tragicznej śmierci ś.p. Pana Prezydenta Pawła Adamowicza.


Beata Dunajewska


Katarzyna Czerniewska


Teresa Wasilewska


Piotr Dzik


Bogdan Oleszek


Andrzej Stelmasiewicz


Wojciech Błaszkowski


Radni Klubu Wszystko dla Gdańska    Skontaktuj się z autorem petycji
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )