­čôú Apel mieszka┼äc├│w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy o zlecenie pomiar├│w ha┼éasu wzd┼éu┼╝ POW ­čôú

pomiar.jpegWarszawa, dnia 14. czerwca 2021 roku

Mieszkańcy Dzielnicy Wawer
m. st. Warszawy
(nazwiska i adresy e-mail w za┼é─ůczniku)

Pan Norbert Szczepański
Burmistrz Dzielnicy
ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa;

Pan Michał T. Żebrowski
Przewodnicz─ůcy Rady Dzielnicy Wawer
ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

 

Dot.: Po┼éudniowa Obwodnica Warszawy (POW) na odcinku przebiegaj─ůcym przez Dzielnic─Ö Wawer m. st. Warszawy

┬áMy, mieszka┼äcy Dzielnicy Wawer apelujemy do Radnych i Zarz─ůdu Dzielnicy o zgodne wsp├│┼édzia┼éanie w przedmiocie ograniczenia ha┼éasu emitowanego przez POW na odcinku przebiegaj─ůcym przez nasz─ů Dzielnic─Ö. W tym celu prosimy o:

  • pozyskanie niezb─Ödnych formalnoprawnie upowa┼╝nie┼ä i zlecenie niezale┼╝nych pomiar├│w ha┼éasu w przynajmniej 20 punktach zlokalizowanych tak, by uzyska─ç reprezentatywny wynik dla ca┼éo┼Ťci teren├│w obj─Ötych ochron─ů akustyczn─ů wzd┼éu┼╝ wawerskiego odcinka POW;

  • wyst─ůpienie do Marsza┼éka Wojew├│dztwa Mazowieckiego z wnioskiem o wszcz─Öcie┬á post─Öpowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia ha┼éasu pochodz─ůcego od POW.

 

UZASADNIENIE

W zwi─ůzku z otwarciem w dniu 22 grudnia 2020 roku cz─Ö┼Ťci Po┼éudniowej Obwodnicy Warszawy (POW) przebiegaj─ůcej przez dzielnic─Ö Wawer i powstaniem uci─ů┼╝liwego ha┼éasu pochodz─ůcego od pojazd├│w przemieszczaj─ůcych si─Ö po obwodnicy, w dniu 4. lutego 2021 roku ponad 1 100 (tysi─ůc sto) zaniepokojonych mieszka┼äc├│w wystosowa┼éo wniosek skierowany do Generalnej Dyrekcji Dr├│g Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o wykonanie dodatkowych zabezpiecze┼ä przed ha┼éasem. Kopia w/w wniosku zosta┼éa r├│wnie┼╝ przes┼éana na r─Öce Pan Burmistrza oraz Pana Przewodnicz─ůcego.

W odpowiedzi na nasz wniosek w dniu 07. kwietnia 2021 roku GDDKiA przes┼éa┼éa pismo, w kt├│rym┬á poinformowa┼éa, ┼╝e przedmiotowa inwestycja zosta┼éa wykonana zgodnie z decyzjami ┼Ťrodowiskowymi oraz obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa. W powo┼éanym pi┼Ťmie GDDKiA wskazuje r├│wnie┼╝, ┼╝e:

ÔÇ×Je┼Ťli zainteresowane dzielnice m. st. Warszawy zlec─ů wykonanie w┼éasnych pomiar├│w ha┼éasu, maj─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç zainicjowania odr─Öbnego post─Öpowania administracyjnego dotycz─ůcego ograniczenia oddzia┼éywania akustycznego drogi. GDDKiA mo┼╝e wydatkowa─ç ┼Ťrodki publiczne na dodatkowe zabezpieczenia na S2 POW wy┼é─ůcznie na podstawie decyzji Marsza┼éka Wojew├│dztwa Mazowieckiego.ÔÇŁ

Oddzia┼éywanie ha┼éasu ma negatywny wp┼éyw na kondycje╠Ę cz┼éowieka, na jego zdrowie, w szczeg├│lno┼Ťci na uk┼éad nerwowy i psychike╠Ę oraz na narza╠Ędy wewne╠Ętrzne. Szkodliwe dzia┼éanie ha┼éasu na organizm cz┼éowieka objawia sie╠Ę zme╠Ęczeniem, gorsza╠Ę wydajnos╠ücia╠Ę nauki, trudnos╠üciami w skupieniu uwagi, zaburzeniami orientacji, draz╠çliwos╠ücia╠Ę, podwyz╠çszonym cis╠ünieniem krwi, b├│lem i zawrotami g┼éowy, czasowymi lub trwa┼éymi uszkodzeniami s┼éuchu, wyste╠Ępowaniem szum├│w usznych. Ha┼éas jest szczeg├│lnie szkodliwy dla uk┼éadu nerwowego ma┼éych dzieci, gdyz╠ç budzi w nich strach, poczucie zagroz╠çenia, niepewnos╠üci, powoduje p┼éacz, ja╠Ękanie sie╠Ę, a nawet moz╠çe wywo┼éac╠ü padaczke╠Ę, (I. Les╠ünikowska-Matusiak, A. Wnuk, Instytut Transportu Samochodowego, 2014).

W bliskiej odleg┼éo┼Ťci oko┼éo 150 m od POW jest zlokalizowany M┼éodzie┼╝owy O┼Ťrodek Socjoterapii nr 8 przy ulicy Podmok┼éej 4. Mieszcz─ů si─Ö w nim szko┼éa podstawowa i internat z my┼Ťl─ů o dzieciach, kt├│re ze wzgl─Ödu na zaburzenia rozwojowe, zaburzenia w funkcjonowaniu spo┼éecznym oraz trudno┼Ťci w uczeniu si─Ö s─ů zagro┼╝one niedostosowaniem spo┼éecznym. O┼Ťrodek nie posiada ┼╝adnego zabezpieczenia przeciwha┼éasowego od strony POW.┬á

W dniach 2-3. marca 2021 roku zosta┼éy wykonane przez akredytowane laboratorium, na prywatne zlecenie jednego z mieszka┼äc├│w, pomiary ha┼éasu na dzia┼éce przy ul. Cyga┼äskiej 2 znajduj─ůcej si─Ö w bezpo┼Ťrednim s─ůsiedztwie MOS. Pomiary te wykaza┼éy znaczne przekroczenia ha┼éasu, o 5,2 dB w porze dziennej i a┼╝ o 7,7 dB w porze nocnej. Teren MOS na mocy Rozporz─ůdzenia M┼Ü z dnia 01.10.2012 r. jest zaliczany jako ÔÇ×teren zabudowy zwia╠Ęzanej ze sta┼éym lub czasowym pobytem dzieci i m┼éodziez╠çyÔÇŁ, zatem nale┼╝y zak┼éada─ç, ┼╝e przekroczenia dopuszczalnych poziom├│w ha┼éasu na tym terenie b─Öd─ů jeszcze wy┼╝sze.

Nale┼╝y zaznaczy─ç, ┼╝e obecnie, przed oddaniem do u┼╝ytku tunelu pod Ursynowem nat─Ö┼╝enie ruchu na przedmiotowym odcinku POW szacowane jest na oko┼éo 7 000 pojazd├│w na dob─Ö. Natomiast z Opracowania z zakresu Analizy i Prognozy Ruchu na odcinku od w─Öz┼éa ÔÇ×Pu┼éawskaÔÇŁ do w─Öz┼éa ÔÇ×LubelskaÔÇŁ z marca 2014 roku wykonanego na zlecenie (GDDKiA) wynika, ┼╝e nate╠Ęz╠çenie ruchu pojazd├│w na odcinku mie╠Ędzywe╠Ęz┼éowym od ÔÇ×Wa┼é Miedzeszy┼äskiÔÇŁ do ÔÇ×Patriot├│wÔÇŁ b─Ödzie wynosi┼éo 90 610 pojazd├│w na dob─Ö w 2020 roku oraz 106 830 pojazd├│w na dob─Ö w 2025 roku. Zatem obecnie obserwowany poziom ha┼éasu jest jeszcze znacznie ni┼╝szy od tego, kt├│ry spodziewany jest po oddaniu do u┼╝ytku ca┼éego odcinka POW, co ma nast─ůpi─ç ju┼╝ we wrze┼Ťniu 2021 roku.

Istnieje zatem pilna potrzeba wykonania niezależnych pomiarów hałasu jeszcze tej jesieni (październik/listopad), czyli niedługo po otwarciu tunelu pod Ursynowem.

Dlatego te┼╝ zwracamy si─Ö do Pana Burmistrza oraz do Pana Przewodnicz─ůcego Rady Dzielnicy, jako Wasi wyborcy oraz w konsekwencji zameldowania w Wawrze tak┼╝e jako p┼éatnicy podatk├│w lokalnych i centralnych, o zlecenie niezale┼╝nych pomiar├│w ha┼éasu na terenie naszej dzielnicy, analogicznie jak to ma zamiar zleci─ç Zarz─ůd s─ůsiedniej dzielnicy Wilan├│w, kt├│rej mieszka┼äcy r├│wnie┼╝ dotkni─Öci s─ů ponadnormatywnym ha┼éasem od POW.

Nale┼╝y tutaj wspomnie─ç, ┼╝e Zarz─ůd Dzielnicy Wilan├│w jeszcze w marcu b.r. wyst─ůpi┼é do Rady m. st. Warszawy o przyznanie ┼Ťrodk├│w na wykonanie pomiar├│w ha┼éasu na ich terenie i uchwa┼é─ů Rady z dnia 18.03.2021 roku otrzyma┼é kwot─Ö 30 000 z┼é na ÔÇ×Zwie╠Ększenie wydatk├│w z przeznaczeniem na pomiar ha┼éasu w zwia╠Ęzku z uwagami mieszkan╠üc├│w dotycza╠Ęcym nadmiernego ha┼éasu na terenie DzielnicyÔÇŁ.

Panie Burmistrzu, czy dotychczasowe skargi┬á mieszka┼äc├│w Wawra dotycz─ůce nadmiernego ha┼éasu nie by┼éy wystarczaj─ůcym powodem do wyst─ůpienia z analogicznym wnioskiem o przyznanie ┼Ťrodk├│w na pomiary? Jeste┼Ťmy przekonani, ┼╝e nie jest Panu oboj─Ötny los dzieci i m┼éodzie┼╝y przebywaj─ůcych w M┼éodzie┼╝owym O┼Ťrodku Socjoterapii, nara┼╝onych na ponadnormatywny ha┼éas na terenie dzielnicy, kt├│r─ů Pan Zarz─ůdza. Liczymy te┼╝, ┼╝e dobro mieszka┼äc├│w i tym samym wyborc├│w b─Ödzie dla Pana siln─ů motywacj─ů do bezzw┼éocznego podj─Öcia dzia┼éa┼ä.

Obecna sytuacja zmierza w kierunku powstania nieodwracalnych skutk├│w pogorszenia jako┼Ťci ┼╝ycia mieszka┼äc├│w oraz pensjonariuszy m. in. MOS nr 8 a tak┼╝e dewastacji ┼Ťrodowiska, co uzasadnia wyst─ůpienie z niniejszym apelem.

Z powa┼╝aniem,

Mieszkańcy Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

 

Za┼é─ůczniki:

  1. Lista z podpisami mieszkańców
  2. Sprawozdanie z pomiarów hałasu na terenie przy ul. Cygańskiej 2

 

Do wiadomo┼Ťci:

Pan Rafał Trzaskowski
Prezydent M. St. Warszawy
plac Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa

Pani Ewa Malinowska-Grupińska
Przewodnicz─ůca Rady M. St. Warszawy
plac Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa


Stowarzyszenie Ekrany Akustyczne dla Wawra    Skontaktuj si─Ö z autorem petycji

Podpisz petycj─Ö

Podpisuj─ůc, upowa┼╝niam Stowarzyszenie Ekrany Akustyczne dla Wawra do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, kt├│re podejmuj─ů decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzaj─ůcym Tw├│j podpis. Aby mie─ç pewno┼Ť─ç, ┼╝e otrzymasz nasze wiadomo┼Ťci e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej ksi─ů┼╝ki adresowej lub listy bezpiecznych nadawc├│w.

Pami─Ötaj, ┼╝e nie mo┼╝esz potwierdzi─ç swojego podpisu, odpowiadaj─ůc na t─Ö wiadomo┼Ť─ç.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana w┼Ťr├│d 3000 os.

Dowiedz si─Ö wi─Öcej...