Apel mieszkańców Żyrardowa do władz PKP

Żyrardów, 29 października 2014

APEL

 

W trosce o bezpieczeństwo i wygodę podróżnych – mieszkańców Miasta Żyrardowa dojeżdżających do pracy oraz uczniów i studentów uczących się w stolicy naszego kraju – oraz o godne warunki podróżowania my niżej podpisani apelujemy do władz Spółek INTERCITY, Przewozy Regionalne, Koleje Mazowieckie – KMPKP Polskie Linie Kolejowe, PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Minister Infrastruktury i Rozwoju o:

- Obniżenie cen biletów jednorazowych i okresowych o 50% zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 13 sierpnia 2014r.

- Zwiększenie transportu uzupełniającego z i do Żyrardowa. W obecnej sytuacji nie wszyscy mieszczą się w autobusach. Zasadne jest również umożliwienie podróżowania autobusowego pasażerom pociągów podmiejskich i umożliwienie dotarcie do Grodziska Mazowieckiego, Milanówka, czy Pruszkowa. Dużym ułatwieniem będzie również umożliwienie dojechania do Warszawy z Żyrardowa autobusem, który wraca do Warszawy.

- Poprawa informacji o utrudnieniach i opóźnieniach, gdyż zbliżająca się zima spotęguje kłopoty, a już dziś trudno jest otrzymać kompetentną informację o utrudnieniach na trasie i w trasie.

- Informowanie pasażerów o korektach rozkładu przynajmniej z trzytygodniowym wyprzedzeniem, zgodnie z ustawą Prawo przewozowe, tak, aby była możliwość przygotowania się do zmian.

- Wydłużenie składów zatrzymujących się na stacji Żyrardów, gdyż zdarzają się sytuacje,
w których jest zbyt mało wagonów w pociągach pospiesznych lub tylko jeden skład pociągu podmiejskiego w godzinach szczytu.

- Podanie informacji o realnym terminie zakończenia prac na trasie Łódź – Warszawa w tym na odcinku Żyrardów – Grodzisk Mazowiecki.

- Wzajemne honorowanie biletów przez wszystkich przewoźników na trasie Łódź – Warszawa po 13 grudnia 2014r.

            Prowadzony od lat remont trasy Warszawa – Łódź odbija się negatywnie na pasażerach podróżujących koleją na tym szlaku. Zdarzają się sytuacje, w których ludzie pomimo zakazów wysiadają w szczerym polu na tory chcąc szybciej dotrzeć do domu lub czekają na peronach nie otrzymując żadnej informacji lub wsparcia. Mając jednak nadzieję, że zależy Państwu na naszym bezpieczeństwie oraz godnych warunkach podróży prosimy o objęcie szczególnym nadzorem sytuację na szlaku kolejowym pomiędzy Łodzią a Warszawą,
a szczególne zwrócenie uwagi na Żyrardów z którego rano swoją podróż rozpoczynają tysiące osób.

W imieniu pasażerów linii kolejowej Łódź - Warszawa


Krzysztof Szmigielski    Skontaktuj się z autorem petycji