Apel mieszkańców gminy Mogilany o obniżenie opłat za śmieci

Szanowny Panie Wójcie, szanowni Radni!

W tym roku w gminie Mogilany drastycznie wzrosła opłata za śmieci. Kwota 27 zł miesięcznie za osobę, bez względu na liczbę osób w gospodarstwie, jest zbyt wysoka i dlatego apelujemy, aby władze samorządowe podjęły działania w celu obniżenia tej kwoty. Za śmieci można płacić zdecydowanie mniej, czego przykładem jest sąsiednia gmina Myślenice, gdzie opłata za wywóz śmieci segregowanych wynosi 14,90 zł, albo 12,90 zł w przypadku pozostawiania bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Wnioskujemy, aby w gminie Mogilany zostały ustalone nowe, niższe stawki za śmieci, biorąc pod uwagę m. in. poniższe kwestie:

  1. Mieszkańcy posiadający kompostowniki nie obciążają firmy wywozowej bioodpadami i powinni płacić mniej.
  2. Opłata powinna być zróżnicowana w zależności od liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Rodziny wielodzietne nie mogą być nadmiernie obciążone.
  3. Niektórzy mieszkańcy skrupulatnie segregują śmieci, co pozwala im na oddawanie śmieci zmieszanych tylko raz w miesiącu.
  4. Należy zrobić wszystko, aby w przetargu wzięło udział kilka konkurencyjnych przedsiębiorstw, a nie tak jak się stało w naszej gminie, że wygrała firma, która jako jedyna stanęła w przetargu i postawiła bardzo wysoką cenę.
  5. Należy wziąć pod uwagę sugestię ministra środowiska, który zachęcał gminy do powołania spółek gminnych, ewentualnie we współpracy z sąsiednimi gminami, w celu podjęcia selektywnej zbiórki odpadów.

Zwracamy się do Wójta i Radnych o podjęcie wysiłku poszukania rozwiązań bardziej korzystnych i sprawiedliwych dla mieszkańców naszej gminy w celu obniżenia opłaty za wywóz śmieci.


Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook