Apel mieszkańców gminy Mogilany o obniżenie opłat za śmieci

Szanowny Panie Wójcie, szanowni Radni!

W tym roku w gminie Mogilany drastycznie wzrosła opłata za śmieci. Kwota 27 zł miesięcznie za osobę, bez względu na liczbę osób w gospodarstwie, jest zbyt wysoka i dlatego apelujemy, aby władze samorządowe podjęły działania w celu obniżenia tej kwoty. Za śmieci można płacić zdecydowanie mniej, czego przykładem jest sąsiednia gmina Myślenice, gdzie opłata za wywóz śmieci segregowanych wynosi 14,90 zł, albo 12,90 zł w przypadku pozostawiania bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Wnioskujemy, aby w gminie Mogilany zostały ustalone nowe, niższe stawki za śmieci, biorąc pod uwagę m. in. poniższe kwestie:

  1. Mieszkańcy posiadający kompostowniki nie obciążają firmy wywozowej bioodpadami i powinni płacić mniej.
  2. Opłata powinna być zróżnicowana w zależności od liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Rodziny wielodzietne nie mogą być nadmiernie obciążone.
  3. Niektórzy mieszkańcy skrupulatnie segregują śmieci, co pozwala im na oddawanie śmieci zmieszanych tylko raz w miesiącu.
  4. Należy zrobić wszystko, aby w przetargu wzięło udział kilka konkurencyjnych przedsiębiorstw, a nie tak jak się stało w naszej gminie, że wygrała firma, która jako jedyna stanęła w przetargu i postawiła bardzo wysoką cenę.
  5. Należy wziąć pod uwagę sugestię ministra środowiska, który zachęcał gminy do powołania spółek gminnych, ewentualnie we współpracy z sąsiednimi gminami, w celu podjęcia selektywnej zbiórki odpadów.

Zwracamy się do Wójta i Radnych o podjęcie wysiłku poszukania rozwiązań bardziej korzystnych i sprawiedliwych dla mieszkańców naszej gminy w celu obniżenia opłaty za wywóz śmieci.


Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook