Apel o delegalizację ONR

Do :
Prezydent Miasta Łodzi
Hanna Zdanowska
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
Tomasz Kacprzak
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Wojewoda Łódzki
prof. Zbigniew Rau
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

 

Łódź to ewenement na skalę światową. Miasto stosunkowo młode, ale w pełni zasługujące na miano hipsterskiego miasta, miasta które jak żadne inne jest trendy - zgodne z duchem czasu. To właśnie tutaj, w centralnej Polsce dzięki współdziałaniu czterech jakże różnych i zdawałoby się odmiennych kultur - polskiej, niemieckiej, rosyjskiej i żydowskiej, z małej osady robotniczej zrodził się jeden z najprężniejszych ośrodków przemysłowych XX wieku, który obecnie jest trzecim największym miastem w Polsce. Dialog wspomnianych nacji, dialog ponad podziałami i różnicami stworzył najbardziej oryginalne miasto w środkowej Europie. To tutaj, w mieście gdzie tradycje robotnicze, twórcze i kulturalne po dziś dzień łączą się i przeplatają, można śmiało powiedzieć, że wyznacza się trendy tolerancji, otwartości i współpracy, nie tylko w ramach jednego narodu i jednej kultury...

I tutaj, gdzie idąc od sali spotkań islamistów, mamy po drodze dwie synagogi, cztery kościoły, zbór świadków Jehowy, Zielonoświątkowców, Adwentystów Dnia Siódmego, by na soborze prawosławnym zakończyć ów dwukilometrowy spacer, dochodzi do wstrząsających wydarzeń. Informując wszem i wobec o tym fakcie, ulicami tego miasta krążą patrole milicji obywatelskiej - czegoś co przywodzi na myśl, nie tylko mi, ale i większości trzeźwo myślących ludzi działania ORMO, by nie sięgać w głąb historii i nie odnosić się do bojówkarskich korzeni SA i Hitler Jugend.

Chodzą grupki młodych, wysportowanych i agresywnych ludzi, deklarujących się jako członkowie Obozu Narodowo-Radykalnego, którzy za swój cel wzięli ochronę łodzian przed napastliwością ze strony cudzoziemców. Z całą stanowczością należy podkreślić, że Łodzianie zadowoleni są z ochrony jaką przed jakimkolwiek elementem przestępczym i łobuzerskim, daje policja i straż miejska. Kolejna paramilitarna formacja nie dość, że jest niepotrzebna, to jeszcze sama w sobie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i ładu publicznego. W Łodzi, mieście gdzie funkcjonowało getto i żyją jeszcze osoby tam więzione, a także ich potomkowie, widok młodzieńców z dumą maszerujących z jakimikolwiek opaskami na ramieniu, głoszący wyższość jednej rasy nad drugą i konieczność ochrony jednej rasy przed drugą, jest rzeczą co najmniej niesmaczną, by nie rzec wprost, że bulwersującą.

 

Dlatego MY - Łodzianie, a także i wszyscy ludzie, którym bliski jest duch wielokulturowej Łodzi i Polski, zwracamy się z poniższą petycją do Prezydent Miasta Łodzi - Hanny Zdanowskiej oraz Przewodniczącego Rady Miasta Łodzi Tomasza Kacprzaka i Wojewody łódzkiego prof. Zbigniewa Rau, wnosząc o:

- podjęcie wszelkich możliwych środków prowadzących do usunięcia wyżej wspomnianych patroli obywatelskich z ulic, oraz
- podjęcie starań, poprzez złożenie stosownego wniosku do Sądu, które doprowadzą do delegalizacji Obozu Narodowo-Radykalnego jako legalnej organizacji-stowarzyszenia w naszym kraju, jako stowarzyszenia działającego wbrew zapisom art. 13 Konstytucji RP.

 

Obóz Narodowo-Radykalny, powstały w Polsce na nowo, po 1993 roku to spadkobierca tradycji tegoż samego ONR-u, który w międzywojniu tworzył getto ławkowe i wprowadzał selekcję obywateli II Rzeczypospolitej na etnicznie polskich i innych. To organizacja, która pod płaszczykiem wzniosłych haseł, chce stworzyć kraj zarządzany autorytarnie, selekcjonujący swoich obywateli - nie tylko według wyznania, ale i pochodzenia etnicznego, czy orientacji seksualnej. To organizacja posługująca się na co dzień symbolem falangi, wprowadzająca do przestrzeni społecznej celtycki krzyż i rzymski salut - czyli symbolikę odwołującą się wprost do skrajnego nacjonalizmu i faszyzmu.

W swojej działalności prowadzą akcje, dążące do zachowań ksenofobicznych, nienawiści wobec uchodźców, Ukraińców, osób o innym wyznaniu, kolorze skóry, poglądach, czy orientacji seksualnej, co w pełni stanowi podstawę do delegalizacji wyżej wymienionego stowarzyszenia, jako działającego wbrew zapisom Konstytucji.

 

Zaniepokojeni zupełnym brakiem reakcji władz centralnych, na poczynania przedstawicieli ONR w Łodzi, zwracamy się z powyższym apelem do wyżej wymienionych włodarzy miasta Łodzi, jako osób władnych do reprezentowania nie tylko nas w samorządzie, czy w województwie, ale także władnych do działania w obronie naszych interesów przed organami władzy sądowniczej.

Dariusz Wiktor EM    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook