Apel obywateli UE do instytucji i organizacji europejskich

Zapraszamy do złożenia podpisu pod petycją, którą zdecydowali się wesprzeć m.in.:

 • prof. zw. dr hab. Andrzej Rzepliński, prawnik, prezes Trybunału Konstytucyjnego (2010-2016);
 • Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałkini Senatu RP
 • prof. zw. dr hab. Jarosław Płuciennik, kulturoznawca, historyk idei, kognitywista (Uniwersytet Łódzki);
 • Olgierd Łukaszewicz, aktor, założyciel Fundacji "My, Obywatele UE";
 • Dorota Warakomska, dziennikarka i współzałożycielka Kongresu Kobiet
 • poseł Krzysztof Piątkowski, wcześniej wiceprezydent Łodzi;
 • poseł Jerzy Hardie-Douglas, wieloletni burmistrz Szczecinka
 • senator Artur Dunin, wspierający od lat opozycję uliczną;
 • Mirosław Michalski, przewodniczący łódzkiego KOD;
 • dr Andrzej Kompa, historyk, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego;
 • Paweł Drążczyk, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego;
 • oraz dziesiątki ludzi dobrej woli, którym leży na sercu pomyślność Polski i Europy

 

podpisy-zwarakomska-small.jpg 

 

Apel do instytucji i organizacji europejskich
o dokonanie pilnego przeglądu procedur, mechanizmów i struktur
służących ochronie oraz promocji praworządności,
wartości i zasad europejskich oraz praw podstawowych obywateli

w państwach członkowskich

    My, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, powodowani najwyższą troską i obawą o stan praworządności, przestrzeganie wartości i zasad europejskich oraz praw podstawowych w naszym własnym kraju, ale także dostrzegający podobne negatywne zjawiska w niektórych innych państwach członkowskich Unii Europejskiej,  zwracamy się do instytucji europejskich, w tym przede wszystkim do:

Komisji Europejskiej,

Parlamentu Europejskiego,

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz

Rady Europy, a także innych instytucji i organizacji mających nawet pośredni wpływ na przyszłość projektu integracji europejskiej w dziedzinach będących przedmiotem niniejszego wystąpienia, z następującym apelem:

  1.    Ostatnie lata przyniosły w kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, ewidentne nasilenie działań ugrupowań rządzących stanowiących zagrożenie dla praworządności, wartości i zasad europejskich oraz praw podstawowych. W różnym zakresie atakowana i podważana jest niezależność sądów i niezawisłość sędziów, wolność mediów oraz autonomia instytucji naukowych i kulturalnych, a także niepartyjny charakter mediów publicznych.

  W efekcie zagrożone są fundamenty systemu demokratycznego oraz swobody obywatelskie, stanowiące sedno cywilizacji europejskiej, wolności twórcze i badawcze oraz podstawy zdrowego dialogu publicznego. W niektórych wypadkach zagrożeniom tym towarzyszy otwarcie deklarowana pogarda oraz ataki na różne mniejszości (polityczne, etniczne, religijne, seksualne), a także inne narody europejskie, prezentowane nie jako partnerzy czy nawet konkurenci, ale jako przeciwnicy czy wręcz wrogowie. Uważamy, że takie działania prędzej czy później zagrożą procesowi integracji europejskiej.

   2.    Instytucje europejskie oraz wypracowane przez nie procedury, mechanizmy i struktury, choć zasługują na szacunek za wysiłki podejmowane w ostatnich latach, to wydają się dalece niedostosowane do skali aktualnych wyzwań.

  Tymczasem rządy, o których mowa w pkt. 1, wykazują się ogromną inwencją w unikaniu wszelkich ograniczeń dla swych polityk stanowiących zagrożenie dla praworządności, wartości i zasad europejskich oraz praw podstawowych. Po kolei wyłączane są zabezpieczenia traktowane kiedyś jako systemowe: od autorytetu sądów konstytucyjnych, przez niezależność sądownictwa po pełne podporządkowanie dominujących na danym rynku mediów, nie tylko publicznych.

  Mamy świadomość, że przeciwdziałanie niektórym negatywnym tendencjom w poszczególnych państwach członkowskich jest trudne, lub praktycznie niemożliwe przy obecnie obowiązujących uregulowaniach traktatowych.

  3.    Jednocześnie uważamy, że nawet na gruncie aktualnych norm i przepisów niektóre ścieżki działania instytucji europejskich jawią się jako – przynajmniej na razie – efektywne:

  - jedną z nich jest doprowadzanie na wniosek Komisji Europejskiej do postępowania przed TSUE, częstokroć z wykorzystaniem opinii tzw. Komisji Weneckiej Rady Europy,

- drugą, jakkolwiek mniej bezpośrednią, jest tryb debat i rezolucji w Parlamencie Europejskim, którego autorytet przynajmniej w części państw europejskich, a na pewno w Polsce, jest wysoki.

  Uważamy, że m. in. te dwie ścieżki postępowania instytucji europejskich na rzecz ochrony i promocji praworządności, wartości i zasad europejskich oraz praw podstawowych powinny stać się jeszcze skuteczniejsze i sprawniejsze.

  Aby tak się stało, potrzebny jest wnikliwy przegląd wszystkich istniejących obecnie ograniczeń/barier przede wszystkim dla tempa realizacji określonych działań, zarówno w wymiarze formalnym (procedury i mechanizmy), jak i organizacyjnym (struktury, przypisane do nich etaty).

  Apelujemy do wszystkich instytucji europejskich o dokonanie przeglądu tych mechanizmów, procedur i struktur, których poprawienie i wzmocnienie mogłoby przyczynić się do usprawnienia ochrony i promocji praworządności, wartości i zasad europejskich oraz praw podstawowych w państwach członkowskich.   Niniejszy apel formułujemy i podpisujemy z pełnym przekonaniem o jego uniwersalnym charakterze. Wartości i zasady europejskie wyrażają wszystko to, co było drogie Polakom w II połowie XX wieku, szczególnie w czasie powstania „Solidarności” w 1980 r. i w okresie obalania komunizmu w 1989 r., a także od momentu uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej przez nasz kraj w 2004 r. Nadal popiera je ponad 80 procent naszych rodaków.

   Każda demokratyczna siła polityczna w Polsce może wygrywać wybory przy zachowaniu europejskich norm oraz realizować swój program polityczny, społeczny i gospodarczy bez faktycznego naruszania Konstytucji RP oraz europejskich traktatów.

   Jako przedstawiciele różnych pokoleń i środowisk Polaków, w tym również i tych, które dobrze pamiętają Polskę z dyktatorskimi rządami komunistów, bez praworządności, bez wartości i zasad europejskich i bez szacunku dla praw podstawowych swych obywateli, apelujemy do instytucji europejskich o maksymalny wysiłek na rzecz ochrony tego, co jest największym wspólnym dokonaniem Europejczyków, obywateli wszystkich państw członkowskich naszej Unii

 

 

 

_______________________________________________________

Koordynatorem zbiórki podpisów pod apelem jest organizacją społeczeństwa obywatelskiego (CSO) - Stowarzyszenie Nowoczesna Łódź. Osobą prowadzącą projekt jest Maciej Jeziorowski. Podpisy pod apelem zbierane są w formie elektronicznej oraz papierowej.

Tekst niniejszego apelu można ściągnąć w wersji PDF w tym miejscu.

Wszelkie komentarze, pytania i opinie można kierować na adres e-mail: biuro@nowoczesnalodz.pl

Powyższe dane osobowe są gromadzone celem złożenia petycji do Parlamentu Europejskiego oraz instytucji i organów doradczych UE. Przekazane zostaną imiona, nazwiska oraz miejscowość zamieszkania osób podpisujących petycję. Adres e-mail pozostaje do wiadomości Stowarzyszenia Nowoczesna Łódź i będzie wykorzystywany do przekazywania informacji dotyczących apelu oraz innych działań organizacji. Adresy e-mail nie będą przekazane żadnym podmiotom trzecim. Będzie można zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji od organizatora.

 

koordynacja-z-ue1.jpg


Stowarzyszenie Nowoczesna Łódź    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Nowoczesna Łódź do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...