Autobusowa komunikacja aglomeracyjna Wrocław - Oborniki Śląskie

 

Petycja do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich w sprawie
autobusowej komunikacji aglomeracyjnej Wrocław - Oborniki Śląskie

 

                                                    Pan Arkadiusz Poprawa
                                                          Burmistrz Obornik Śląskich

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Zwracamy się do Pana z wnioskiem o opracowanie rozwiązania dla efektywnej komunikacji autobusowej między miastem Wrocław, a gminą Oborniki Śląskie. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie mobilności mieszkańców całego wspomnianego obszaru, w szczególności miejsc położonych z dala od istniejącej komunikacji publicznej (linii kolejowej Wrocław - Poznań). Proponowane rozwiązanie oznacza również korzyść dla mieszkańców Szewc oraz mieszkańców osiedli we Wrocławiu: Świniary, Lipa Piotrowska i Różanka.

 

Pragniemy zwrócić pilną uwagę na obecny stan rzeczy: niedostateczny dostęp do efektywnego transportu publicznego mają dziś m.in. Kotowice, Paniowice, Uraz, Niziny, Raków, Lubnów, Nowosielce, Zajączków, Golędzinów, Wilczyn, Kowale, Borkowice, Przecławice, Piekary, Kuraszków, Siemianice, Morzęcin Wielki, Morzęcin Mały, Osolin, Bagno, Wielka Lipa, Rościsławice, Jary. Miejscami, w których można rozwijać istniejący transport publiczny są natomiast Pęgów, Osola oraz Oborniki Śląskie. Przesłaniem towarzyszącym naszym działaniom jest dążenie do zrównoważonego transportu publicznego w całej gminie na poziomie zaspokajającym potrzeby funkcjonowania w nowoczesnym środowisku miejskim i wiejskim. Inicjatywę wzorujemy na autobusowej komunikacji już funkcjonującej w pozostałych gminach, które podobnie jak gmina Oborniki Śląskie, sąsiadują z miastem Wrocław. Są to gminy: Czernica, Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Miękinia, Siechnice, Żórawina.

 

Propozycja rozwiązania: dla miejscowości w gminie Oborniki Śląskie położonych relatywnie blisko Wrocławia sugerujemy wytyczenie dwóch tras, które uwzględnią ten obszar oraz skomunikują go z optymalnymi węzłami przesiadkowymi we Wrocławiu. Dla pozostałych, odległych miejscowości w gminie - proponujemy uruchomienie autobusu dowożącego pasażerów do węzła przesiadkowego w Obornikach Śląskich. Realizacja projektu powinna zakładać następujące cele szczegółowe i postulaty do spełnienia:

  • utworzenie zrównoważonego transportu w całej gminie, będącego uzupełnieniem i alternatywą dla transportu kolejowego oraz indywidualnego transportu samochodowego,
  • zwiększenie bezpieczeństwa podróżujących osób przez racjonalne rozmieszczenie przystanków autobusowych, w tym przystanków na żądanie na rozproszonych terenach wiejskich bez dostatecznego pobocza, chodników i oświetlenia drogi,
  • ułatwienie mieszkańcom dostępu do szkół, rynku pracy, opieki medycznej i urzędów,
  • lepszy dostęp do wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych we Wrocławiu (dodatkowy kurs wieczorny i nocny),
  • poprowadzenie trasy autobusu w pobliżu praktycznych węzłów przesiadkowych we Wrocławiu (okolice Zajezdni Obornickiej oraz ulica Bałtycka),
  • postawienie na ekologię - zachęcanie do korzystania z komunikacji publicznej jako sposobu na zmniejszenie natężenia ruchu i emisji spalin na drogach,
  • podniesienie atrakcyjności gminy Oborniki Śląskie jako miejsca do inwestowania i zamieszkania dzięki zwiększonej dostępności,
  • prowadzenie działań na rzecz zintegrowania transportu publicznego poprzez realizację koncepcji biletu aglomeracyjnego na pociąg, autobus i tramwaj.

 

Uzupełnieniem niniejszej petycji są konsultacje społeczne. Rozpoczęliśmy je w listopadzie 2016 roku i wciąż kontynuujemy w ramach inicjatywy “Potrzebujemy autobusowej komunikacji aglomeracyjnej Wrocław  - Oborniki Śląskie”.

Profil internetowy inicjatywy: fb.com/LepszaKomunikacjaWroclawObornikiSlaskie

Pod podanym adresem przedstawiamy nasze sugestie w przedmiotowej sprawie oraz prowadzimy merytoryczną dyskusję, zachęcając do wypowiedzi zarówno mieszkańców gminy jak i inne osoby zainteresowane uruchomieniem komunikacji autobusowej w regionie. Prezentowane treści polecamy Pana uwadze.

 

Wierzymy, że kompetencje Urzędu Miejskiego i doświadczenie w realizacji projektów infrastrukturalnych pozwolą zrealizować cel przedstawiony w naszej petycji, przyczyniając się do systematycznego rozwoju gminy Oborniki Śląskie.

 

Z wyrazami szacunku,
Inicjatywa społeczna “Potrzebujemy autobusowej komunikacji aglomeracyjnej Wrocław - Oborniki Śląskie”


Do wiadomości:
Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz

fb_bg2.png

 


Inicjatywa Społeczna "Potrzebujemy autobusowej komunikacji aglomeracyjnej..."    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Inicjatywa Społeczna "Potrzebujemy autobusowej komunikacji aglomeracyjnej..." do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...