Bezpłatne parkowanie dla medycznych zespołów wyajzdowych domowego Hospicjum Świętego Franciszka

Szanowni Państwo!

w odniesieniu do Uchwały nr LXVI/138/23 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca2023 roku, w sprawie ustalenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz Strefy Płatnego Parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice, zwracamy się z prośbą o poparcie naszego wniosku o zastosowanie zerowych stawek dla wyjazdowych zespołów medycznych Hospicjum Świętego Franciszka.

Uzasadnienie:

Hospicjum św. Franciszka od 36 lat działa dla dobra publicznego zapewniając nieodpłatną opiekę medyczną dla osób nieuleczalnie chorych. Pod opieką domowego hospicjum w ciągu jednego roku znajduje się łącznie około 800  pacjentów. Personel medyczny wykonuje ponad 30 tysięcy wizyt rocznie. Aktualnie pod opieką znajduje się 213 pacjentów, z czego 180 podopiecznych to mieszkańcy miasta Katowice, w tym osoby zamieszkujące Śródmieście, objęte Strefami Płatnego Parkowania.  Każdego dnia zespoły medyczne  dojeżdżają do średnio 60 chorych dziennie. Hospicjum św. Franciszka ma w posiadaniu cztery zewnętrznie trwale oznakowane pojazdy samochodowe, którymi pracownicy medyczni docierają do podopiecznych. Ze względu na tak dużą liczbę pacjentów, część personelu medycznego, w celu wykonania wizyt, korzysta również z swoich prywatnych samochodów. Koszt pokrycia abonamentów dla samych zespołów wyjazdowych to 36 tys. złotych rocznie. Jest to kwota, która może uniemożliwić nam dalszą, holistyczną opieką nad chorymi. Personel medyczny dyżuruje 24h/dobę, niejednokrotnie wykonując wizyty interwencyjne.  Według ww. Uchwały karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, które zostały przydzielone do samochodów hospicyjnych, będą miały zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku zaparkowania samochodu w miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na bardzo ograniczoną ilość takich miejsc, niemożliwym jest, by na czas każdorazowej wizyty u pacjenta, parkować na nich samochód.  Dodatkowo szukanie takiego wolnego miejsca wiąże się z wydłużeniem czasu dotarcia personelu medycznego do podopiecznego, którego stan zdrowia wymaga naszej pomocy. Zaproponowane w Uchwale stawki abonamentowe nie uwzględniają również działalności Stowarzyszeń. Wykonując wizyty domowe w Strefach Płatnego Parkowania Hospicjum zostałoby narażone na poniesienie bardzo dużych, dodatkowych kosztów. Uważamy, że zniesienie poboru opłat w Strefach Płatnego Parkowania, dla oznakowanych samochodów hospicyjnych jest jak najbardziej zasadne.

Hospicjum zgłaszało uwagi do projektu ww. Uchwały. Wystosowana została również prośba do Prezydenta Miasta Katowice oraz Przewodniczącego Rady Miasta.  Dodatkowo Radny Miasta Dawid Kamiński złożył do Prezydenta interpelację popierającą naszą prośbę. Niestety  otrzymaliśmy odmowną odpowiedź.


Dorota Józef, Hospicjum Świętego Franciszka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Dorota Józef, Hospicjum Świętego Franciszka do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...