Budowa brakującej części ul. Literackiej - Poznań

Szanowny Panie Prezydencie,

 

      My, niżej podpisani mieszkańcy osiedla Strzeszyn, zwracamy się z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań związanych z budową brakującej części ulicy Literackiej. 

       Droga jest użytkowana przez mieszkańców osiedla Strzeszyn, ale korzystają z niej również mieszkańcy sąsiednich dzielnic. Jest ona główną osią komunikacyjną naszego osiedla, łączącą wszystkie jego części, jak też jedynym dojazdem do większości posesji znajdujących się w kwartale pomiędzy ulicami Biskupińską, Koszalińską, rondem Czapskiego oraz torami kolejowymi przy ul. Zakopiańskiej.

       Prośbę motywujemy fatalnym stanem drogi. Gęsto rozmieszczone dziury i wyrwy, niektóre o głębokości do 40 cm oraz wielkości do 20 metrów kwadratowych, które wypełniają się deszczówką i błotem, skutecznie uniemożliwiają bezpieczny przejazd samochodom osobowym i rowerom oraz przejście pieszym. Po większych opadach dziury się powiększają, tworząc gigantyczne kałuże, rozlane na całą szerokość jezdni.        

       Mimo bardzo częstych doraźnych działań ZDM, polegających na zasypaniu dziur i wyrównaniu nawierzchni, ich efekt utrzymuje się tylko do pierwszych opadów.  

   Ponadto, gdy droga jest wyrównana, kierowcy na wspomnianym odcinku często znacznie przekraczają dozwoloną prędkość. Przejeżdżając w bezdeszczowe dni podnoszą tumany kurzu, opadające na pieszych i okoliczne domy, zmniejszając widoczność pieszych na drodze, co stwarza bezpośrednie zagrożenie życia.

Funkcjonowanie w permanentnym kurzu i pyle jest przyczyną poważnych chorób układu oddechowego, co doskwiera wszystkim mieszkańcom, a szczególnie niebezpieczne jest dla dzieci i osób starszych. 

W okresie zimowym nie jest możliwe dotarcie do wielu posesji. Z uwagi na zły stan nawierzchni trudności z dojazdem mają taksówki, samochody służb medycznych lub zajmujące się wywozem odpadów. 

W deszczowe dni, kiedy większa część drogi jest zalana i pogrążona w błocie, jej stan uniemożliwia dostanie się dzieciom do szkoły, zarówno pieszo, jak i rowerem. 

Wielokrotnie w ciągu zimy nie ma także możliwości dojścia do przystanku autobusowego przy rondzie Czapskiego, oddalonego o około kilometr od nowych bloków komunalnych, do osiedla firmy Jakon oraz okolicznych domów. 

Dodatkowe zagrożenia dla życia i zdrowia pieszych poruszających się po tej części ul. Literackiej stanowi brak oświetlenia oraz jakiegokolwiek pobocza, zmuszając pieszych do poruszania się po nieoświetlonej, dziurawej jezdni. 

       Przejazd ul. Literacką oraz dotarcie do okolicznych posesji stanowi również zagrożenie dla aut osobowych; naraża pojazdy na uszkodzenia zawieszenia, podwozia i karoserii. Mieszkańcy regularnie ponoszą wynikające z tego powodu koszty naprawy.

Ponadto, w związku z nieprzejezdną ul. Literacką, wielu kierowców jako alternatywę wykorzystuje drogi lokalne. Na natężony ruch tranzytowy narażone są zwłaszcza najbliższe, nieposiadające chodników ani spowalniaczy uliczki, będące strefą zamieszkania. Tam nagminnie przekracza się dopuszczalne limity prędkości i łamie podstawowe zasady bezpieczeństwa. Innym problemem jest niszczenie nawierzchni już utwardzonych ulic, które nie są przygotowane na przyjęcie takiego natężenia ruchu.

       Problemy nasiliły się wraz z zamieszkaniem nowych lokatorów bloków Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz bloków komunalnych, budowanych przez Miasto Poznań. Należy wziąć pod uwagę, że sytuacja  się pogorszy po oddaniu do użytkowania kolejnych części inwestycji miejskich i deweloperskich, między innymi: dwóch kolejnych osiedli firmy Jakon oraz osiedli Nowy Strzeszyn, Strzeszyn Park i Zacisze Strzeszyn. Mimo tak intensywnej zabudowy, brakuje koniecznej infrastruktury, która obsłużyłaby tak ogromną liczbę mieszkańców.

W najbliższym czasie zapowiedziane jest uruchomienie kolei metropolitalnej, ale ze względu na nieprzejezdną ulicę Literacką, nie ma połączenia komunikacją miejską, osiedla z przebudowaną stacją PKP Poznań Strzeszyn. Brakuje też możliwości bezpośredniego dojazdu ul. Literacką do planowanego parkingu park & ride.

       W związku z powyższym prosimy o zabezpieczenie funduszy na budowę  brakującego odcinka ul. Literackiej od ronda Czapskiego. Jako mieszkańcom zależy nam na budowie drogi z pieszojezdniami, drogą rowerową i pasami zieleni oraz elementami infrastruktury, spowalniającymi ruch. 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Anna Janiszewska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook