Petycja w sprawie budowy ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż S52 od węzła Modlnica do estakady przy ul. Bukowej, od strony ul. Studzienki / Wierzbowej / Bukowej w Modlnicy

Jako przedstawiciel mieszkańców Modlnicy zwracam się z głębokim zaniepokojeniem w sprawie braku ekranów dźwiękochłonnych na całym odcinku DK52, od węzła Modlnica do estakady przy ul. Bukowej, od strony północnej tj. ul. Studzienki, Wierzbowej, Bukowej w Modlnicy.

Wyżej wymienione ulice, skupiają bardzo dużo nowo powstałych osiedli, które nie były brane pod uwagę w czasie opinii środowiskowej S52 – zdjęcia poglądowe poniżej obrazują obecną sytuację.

Już teraz w czasie trwania inwestycji, mieszkańcy uskarżają się na hałas, który z powodu ukształtowania terenu jest niesiony w kierunku osiedli. W momencie oddania inwestycji, 6 pasów ruchu, ten problem się zwielokrotni, a oprócz hałasu dojdzie jeszcze zapylenie.

Problem był już zgłaszany w czasie konsultacji społecznych, zarówno przez mieszkańców, jak również Referat Ochrony Środowiska Gminy Wielka Wieś, natomiast w tamtym czasie mieszkańców przy ww. ulicach było dużo mniej.

Proszę o niezwłoczne dostosowanie ochrony przed hałasem do obecnej zabudowy mieszkaniowej poprzez budowę  ekranów na całej długości S52 od węzła Modlnica do estakady przy ul. Bukowej jeszcze przed oddaniem drogi do użytku.

Powyższe pismo zostanie udostępnione mieszkańcom w celu poparcia inicjatywy poprzez zebranie podpisów, które zostaną dostarczone do Urzędu Gminy.


Mateusz Ciuraszkiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Mateusz Ciuraszkiewicz będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...