Centra Wyposażenia Wnętrz - projekt zmiany rozporządzenia w sprawie ograniczeń w zwiazku z występowaniem stanu epidemii

Na podstawie art. 2.1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 21014 poz. 1195), działając w interesie własnym na podstawie art. 2.2. pkt 2., a także w interesie publicznym na podstawie art. 2.2 pkt 1 tejże ustawy wnosimy o zmianę Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.03.2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021. 546)  

PROPOZYCJA PROJEKTU ZMIANY ROZPORZĄDZENIA  

Zakaz, o którym mowa w ust. 25. nie dotyczy obiektów handlowych lub usługowych, w tym parków handlowych, o powierzchni świadczenia usług powyżej 2000m², skupiających co najmniej 15 najemców, których przeważająca działalność polega na sprzedaży artykułów budowlanych, artykułów remontowych, mebli i AGD. W obiektach może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 50 m² z wyłączeniem obsługi.                                           

UZASADNIENIE  

Centrum Wyposażenia Wnętrz nie jest typowym centrum handlowym, to obiekt handlowy skupiający co najmniej 15 najemców, których przeważająca działalność polega na sprzedaży usług i artykułów budowlanych, artykułów remontowych, mebli i AGD. W przeważającej większości są to mikro i małe rodzinne firmy polskie. Są to salony wystawowe, których ekspozycje przeznaczone są do prezentacji wybranych towarów i usług. Sprzedaż i produkcja odbywają się w dużej części na zamówienie. Salony wystawowe pełnią również funkcję biur, w których świadczone są usługi doradztwa i projektowania wnętrz. Ze względu na specyfikę centrum wyposażenia wnętrz ilość klientów przebywających jednorazowo w galerii jest bardzo mała i nie stwarza zagrożenia epidemiologicznego. Dodatkowo stały monitoring liczby wejść we wszystkich tego typu obiektach daje gwarancje przestrzegania proponowanego limitu 1 osoby na 50 m2. Liczba ta odzwierciedla rzeczywisty ruch klientów, który miał miejsce również przed epidemią COVID - 19.


Przedstawiciele polskich Centrów Wyposażenia Wnętrz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Przedstawiciele polskich Centrów Wyposażenia Wnętrz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...