Chcemy koncert One Direction w Polsce

Celem petycji jest sprowadzenie do naszego kraju brytyjsko-irlandzkiego boysbandu One Direction. ANI RAZU NIE DALI KONCERTU W POLSCE!!!Chłopcy po raz pierwszy pokazali się (osobno) w 7 brytyjskiej edycji X Factora. Nie dostali się osobno do następnego etapu dlatego jeden z jurorów wpadł na pomysł żeby połączyć ich w zespół i w ten sposób dostali się dalej. Zajeli 3 miejsce, podpisali kontrakt płytowy i od tego czasu są znani na caaałym świecie. W 2011/2012 zorganizowali trasę koncertową i niestety do Polski nie przyjechali... Następna była trasa "Take Me Home 2013". Również nie przyjechali... TERAZ WSZYSTKO MOŻE SIĘ ZMIENIĆ!!! Mają kolejną trasę koncertową "Where We Are Tour 2014". Jeszcze nie ogłosili Europy, także wszystko możliwe! WIEC PODPISUJCIE, KOMENTUJCIE I UDOSTĘPNIAJCIĘ TĄ PETYCJE DALEJ NA SWOICH FANPEGACH NA FACEBOOKU, BLOGACH ITP! #PolscyFaniSąNajlepsi :D /Polish Directioners

 

The purpose of the petition is to bring to our country's British-Irish boy band One Direction. Not once did DALI CONCERT IN POLAND! Boys first showed up (separately) in seven British edition of X Factor. They did not get to the next stage separately because one of the judges came up with the idea to combine them into a team and in this way they got on. Occupied 3rd place, signed a record deal and since then are known to caaałym world. In 2011/2012 organized tour and unfortunately did not come to the Polish ... Next was the track "Take Me Home 2013". It also does not come ... NOW things can change! They have another tour "Where We Are Tour 2014". Europe has not yet been announced, including all possible! RALLY sign a, Komentujcie AND SHARE THIS PETITION ON TO YOUR FANPEGACH ON FACEBOOK, ETC blog! # PolscyFaniSąNajlepsi: D / Polish Directioners


Viktoria Bernaczek    Skontaktuj się z autorem petycji