#ChcęŻyćiMiećGłos - PETYCJA O LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI

Szanowny Panie Ministrze,

Życie z zaawansowaną chorobą nowotworową to nadal życie. W dzisiejszym świecie onkologia rozwija się niezwykle szybko. Każdy przeżyty przez nas, pacjentów rok daje nadzieję na pojawienie się nowego leczenia i lepsze i dłuższe życie.

Dla mnie i wielu innych pacjentek z rakiem piersi taką szansą jest trastuzumab derukstekan. Jest to przełomowy, niezwykle skuteczny lek, do którego nie ma refundowanego dostępu w naszym kraju.

Jak powiedział jeden z wybitnych onkologów – prof. Javier Cortes: „(…) mówimy o najaktywniejszym leku w historii raka piersi. To słodko-gorzkie uczucie. Słodkie jest to, co ten lek robi, ale bardzo gorzkie jest to, że pamiętam pacjentów, którzy odeszli i nie byli w stanie jeszcze otrzymać tego leku.”

Nie pozwólmy na to, aby kolejne chore były skazane na taki los. Nie pozwólmy na to, aby Polki z rakiem piersi musiały wyjeżdżać z Polski – tak jak ja 4 lata temu – aby mieć szansę na skuteczną terapię.

Dlatego też ja - Aleksandra Wiederek-Barańska wsparta głosem organizacji zajmujących się pacjentkami z rakiem piersi oraz moich koleżanek, a przede wszystkim jako pacjentka leczona trastuzumabem derukstekanem, zachęcam do podpisania petycji w sprawie refundacji tej terapii.

Jest nas wiele. Im więcej z Was poprze tę petycję, tym bardziej słyszalny będzie nasz głos.  

Panie Ministrze, wrześniowa lista refundacyjna może być ostatnią w tej kadencji szansą, aby zapewnić Polkom leczenie na prawdziwie europejskim poziomie. W imieniu własnym oraz podpisanych pod petycją pacjentek i ich bliskich, apelujemy o możliwie najszybszą refundację trastuzumabu derukstekanu.


Aleksandra Wiederek-Barańska    Skontaktuj się z autorem petycji