Chrońmy Fort VIIa przed zabudowaniem!

Rada Miasta Poznania  

                                                          PETYCJA

w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Poznania uchwały o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji dla osiedla 12 wielorodzinnych bloków mieszkalnych na terenie zabytkowego Fortu VIIa.  

My, niżej podpisani, apelujemy o ochronę zabytkowego i będącego obszarem zieleni Fortu VIIa przed planowaną przez firmę Constructa Plus Sp. z o.o. Sp.k. zabudową dwunastoma 5 i 6 kondygnacyjnymi blokami mieszkalnymi na 346 mieszkań. Zabudowany ma być m.in.  gęsto zadrzewiony stok bojowy Fortu VIIa. Przewiduje się łącznie 692 miejsca parkingowe, wyciętych ma być 1468 drzew, a dodatkowo usuniętych poprzez przesadzenie dalszych 1338 drzew.  

Przeciwko planowanej zabudowie Fortu VIIa mamy wiele argumentów:

- niezgodność planowanej zabudowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zabudowa powstałaby z wykorzystaniem tzw. lex deweloper,

- niezgodność ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

- lokalizacja planowanej zabudowy na obszarze klinowo-pierścieniowego systemu zieleni Poznania, - zniszczenie objętych wpisem do rejestru zabytków stoków Fortu VIIa,

- negatywny wpływ na obszar Natura 2000,

- realizacja planowanej inwestycji spowoduje zniszczenie siedlisk gatunków chronionych,

- uważamy, że planowane w ramach przedsięwzięcia przesadzenie 1338 drzew jest w praktyce niewykonalne,

- zabudowa byłaby realizowana wbrew uchwale Rady Osiedla Ławica, na terenie którego Fort VIIa jest zlokalizowany,

- zabudowa byłaby realizowana także wbrew uchwałom Rad Osiedli: Grunwald Południe, Grunwald Północ i Stary Grunwald,

- zabudowa byłaby realizowana wbrew rekomendacji nr 14 Poznańskiego Panelu Obywatelskiego,

- zabudowa byłaby realizowana wbrew wytycznym „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania”,

- planowane usunięcie 1468 drzew jest wbrew nowym wytycznym Generalnej Konserwator Zabytków prof. IH PAN Magdaleny Gawin dla wojewódzkich konserwatorów zabytków,

- opinia Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddziału Terenowego w Poznaniu wskazuje na istotną dla miasta rolę zieleni na stokach Fortu VIIa,

- przeciwna planowanej inwestycji jest Komisja Architektury Militarnej Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS,

- przeciwne planowanej zabudowie Fortu VIIa jest Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK) Oddział Wielkopolski,

- przeciwne planowanej inwestycji są organizacje ekologiczne,

- przeciwni planowanej inwestycji na Forcie VIIa są przedstawiciele i sympatycy organizacji zajmujących się historią Poznania, historią fortyfikacji, oraz zabytkami i ich ochroną,

- zabudowa obszaru zieleni i zniszczenie stoków bojowych Fortu VIIa będą w praktyce nieodwracalne,

- Fort VIIa jako obszar zadrzewiony jest niezwykle cenny dla okolicznych mieszkańców w dobie postępujących zmian klimatycznych. Zmniejsza występowanie miejskich wysp ciepła, spowalnia odpływ wód opadowych, ogranicza ilość zanieczyszczeń w powietrzu, ogranicza hałas, zwiększa różnorodność biologiczną miasta, a także pełni rolę w utrzymanie fizycznego i psychicznego dobrostanu mieszkańców,

- zgoda dla planowanego przedsięwzięcia niszczącego obszar zieleni i obiekt zabytkowy byłoby również niebezpiecznym precedensem w kontekście pojawiającej się presji na zabudowę także innych fortów w Poznaniu np. Fortu VI,

- uważamy, że krótkoterminowe czynniki ekonomiczne nie powinny odgrywać kluczowej roli przy planowaniu zagospodarowania takich obszarów jak teren Fortu VIIa,

- zwracamy uwagę na podobną sprawę dotyczącą Fortu Luneta Warszawska w Krakowie, gdzie od 2016 roku kolejne wnioski dewelopera o zezwolenie na zabudowę mieszkaniową, pomimo zapisów w miejscowym planie dopuszczających taką zabudowę, są blokowane dzięki protestom mieszkańców i brakowi zgody ze strony konserwatorów zabytków na różnych szczeblach. Władze Krakowa rozpoczęły już procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która ma zakończyć się usunięciem z tego planu zapisów dopuszczających zabudowę mieszkaniową na obszarze fortu.  

 

Zagrożenia związane z planowaną zabudową przedstawione są także w prezentacji oraz w krótkim filmie (linki poniżej). Pod filmem są linki do bardziej szczegółowych informacji.

Link do prezentacji:

https://drive.google.com/file/d/10jdpxb6RFCziKIhCFOpxKhTAEBAOPJs0/view?usp=sharing

Link do filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=Dy1edPaxpDg&t

Biorąc pod uwagę powyższe, apelujemy o podjęcie przez Radę Miasta Poznania uchwały o odmowie ustalenia lokalizacji dla planowanej zabudowy.


Koalicja ZaZieleń Poznań i Prawo do Przyrody    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Koalicja ZaZieleń Poznań i Prawo do Przyrody do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )