Chrońmy żoliborski Park Kaskada przed biurowcami!!

Żoliborzanie potrzebna Wasza pomoc! Podpiszcie petycję w sprawie Parku Kaskada!

8 lutego 2018 r. Wojewoda Mazowiecki pomimo sprzeciwu mieszkańców wydał pozwolenie na budowę kompleksu budynków biurowych na terenie Instytutu Ochrony Środowiska w Parku Kaskada na warszawskim Żoliborzu.
Projekt zakłada wybudowanie 3 budynków między innymi 7 piętrowy wieżowiec.

Wnioskujemy za niedopuszczeniem do postawienia nowych budynków na działce nr. 27
przede wszystkim ze względu na:


- wzrost niebezpieczeństwa spowodowany zwiększonym ruchem samochodów.
Ul. ks. Zygmunta Trószyńskiego to mała, ślepa uliczka prowadząca do Parku
Kaskada, która obecnie jest już nadto eksploatowana. W okolicy znajdują się dwa
żłobki i dwa przedszkola. Zwiększony ruch na ul. Trószyńskiego spowoduje
bezpośrednie zagrożenie dla małych dzieci a wzrost zanieczyszczeń i hałasu
podczas budowy jak i zwiększonego ruchu wpłynie negatywnie na ich zdrowie.


- Ciągle wzrastająca liczba samochodów znacznie wpływa na charakter tej okolicy.
Zwiększenie ruchu kołowego w znaczny sposób zaburzy spokój mieszkańców i
będzie stanowić oczywiste zagrożenie dla małych dzieci mających swoje tereny
zabaw w bezpośrednim sąsiedztwie oraz w parku Kaskada. W związku z budową
natężony hałas spowodowany pracami budowlanymi wpłynie bezpośrednio na
działalność placówek dla dzieci (nawet na ich przerwę w funkcjonowaniu), ludzi
wypoczywających w parku, seniorów, matek z dziećmi, rowerzystów i rolkarzy.


- Istotnie zwiększy się niebezpieczeństwo dla dzieci i mieszkańców, które wynika z
nadprogramowej liczby nielegalnie zaparkowanych samochodów oraz autokarów na
ul. Trószyńskiego w czasie uroczystości na Skwerze Wołyńskim i podczas
rozmaitych kościelnych ceremonii w kościele przy ul. Gdańskiej 6a.


Ponadto nalegamy nad utrzymaniem dotychczasowego przeznaczenia terenu pod
zabudowę jednorodzinną oraz ochronę terenów zielonych i zachowanie dotychczasowego
charakteru tej części rezydencjalnej dzielnicy Żoliborz. Prosimy o niedopuszczenie do
powstania budynków na terenie Instytutu Ochrony Środowiska oraz niezatwierdzenia
żadnego projektu budowy nowych budynków na działce nr. 27.


Uważamy, że stawianie budynków administracyjnych w tej części Żoliborza jest
naruszeniem prawa.