Czy jesteś za uruchomieniem Budżetu Obywatelskiego w Gminie Żukowo zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej?

*Wazne* - Potwierdz mail po zlozeniu podpisu (Szukaj również w SPAM)
 
Czy jesteś za uruchomieniem Budżetu Obywatelskiego w Gminie Żukowo zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej? Zapraszamy do podpisu naszej petycji.
 
Decyzja co do rozdysponowania środków wydzielonych dla poszczególnych sołectw powinna być w rękach mieszkańców. Furtka, jaką ustawodawca wprowadził w trakcie pandemii COVID, jest pogwałceniem zasad i jednocześnie zaburzeniem podziału władzy jednostek pomocniczych, jakimi są sołectwa. Władzą uchwałodawczą są uczestnicy zebrania wiejskiego, czyli mieszkańcy.
Jest jeszcze dość czasu, aby wprowadzić rozwiązanie, które pozwoli w demokratyczny sposób rozdysponować środki wydzielone dla sołectw, zarówno w czasie pandemii, jak i po jej zakończeniu. Takim rozwiązaniem jest Budżet Obywatelski w całej gminie Żukowo z głosowaniem internetowym i podziałem kwot na poszczególne sołectwa. Stosowna uchwała pozwalająca wprowadzić Budżet Obywatelski dla całej gminy Żukowo została przegłosowana w marcu 2019 roku: (https://bip.zukowo.pl/a,78143,uchwala-nr-vi732019-rady...)
 
Dlaczego Budżet Obywatelski w całej gminie, z podziałem kwot na poszczególne sołectwa jest lepszym rozwiązaniem, niż Fundusz Sołecki?
Oto jego zalety:
1. Większa liczba głosujących dzięki łatwiejszej, bardziej dostępnej formule głosowania przez internet. A co za tym idzie, jest to bardziej demokratyczna formuła, również dzięki dłuższemu głosowaniu (nie w ciągu jednego dnia jak w przypadku Funduszu Sołeckiego, ale 14 dni). To rozwiązanie daje większą możliwość promocji budżetu, poszczególnych zadań, jak i głosowania.
2. Głosowanie na poszczególne zadania, a nie zbiorcze wnioski. Wyeliminowałoby to problem „przykrywania” części zadań nieatrakcyjnych dla głosujących przez zadania atrakcyjne z „góry” listy.
3. Większe zaangażowanie i integracja mieszkańców w procesie przygotowywania i promocji wniosków na poszczególne zadania.
4. Bardziej merytorycznie uzasadnione wnioski. Mieszkańcy-pomysłodawcy będą musieli odpowiednio uargumentować swoje inicjatywy, aby nie przepadły w głosowaniu. Wnioski te przedstawione na platformie do głosowania nad Budżetem Obywatelskim będą bardziej czytelne dla głosujących.
5. W procesie ewolucji od funduszu sołeckiego do budżetu obywatelskiego zwiększenie liczby zadań, które swoim oddziaływaniem będą obejmować większą liczbę mieszkańców danego sołectwa.
6. Istotne. Ponieważ często to Sołtysi są najbliżej mieszkańców, mając ogląd na całą sytuację danego sołectwa. Wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego nie zmienia ich prawa do składania pod głosowanie ich własnych wniosków z poszczególnymi zadaniami na równych prawach z wnioskami mieszkańców.
Uprzedzając komentarze: A co z refinansowaniem części zadań z Funduszu Sołeckiego z ogólnopolskiego Budżetu? Fundusz Sołecki w naszej gminie składa się z kwoty podstawowej oraz podwyższenia wynikającego z uchwały Rady Miejskiej. Dla przykładu w Baninie kwota podstawowa to ok. 50 000 zł podwyższona 400 000 zł. Kwota refinansowana jest wyłącznie w granicach 20% kwoty podstawowej. W optymalnym rozwiązaniu proponowalibyśmy, aby zostawić Fundusz Sołecki w kwocie podstawowej a Budżet Obywatelski opiewałby na kwoty, które do tej pory stanowiły podwyższenie.

Stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkańców dla Banina    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkańców dla Banina do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...