ŻĄDAMY NATYCHMIASTOWEJ DYMISJI RZĄDU PIS POPRZEZ REFERENDUM

Obserwując eskalującą falę nienawiści oraz przemocy rządu wobec obywateli, żądamy natychmiastowego podania się do dymisji przez rząd PIS. 

Nie ma zgody obywateli będących suwerenem, a więc najwyższą władzą i właścicielem kraju, na dalsze wykorzystywanie nas do swoich nieetycznych celów. 

Nie zgadzamy się na okradanie kraju, niekorzystne rozporządzanie naszym mieniem, zaciąganie kolejnych zobowiązań, które spłacać będą nasze pokolenia.

Nie ma naszej zgody na szczucie ludzi na siebie, nakręcanie spirali nienawiści. 

Nie zgadzamy się na to, żeby garstka ludzi decydowała o życiu i ciałach połowy społeczeństwa, czyli kobiet.

Mówimy NIE polityce zastraszania ludzi i siania paniki pod przykrywką pandemii. 

Mówimy NIE wyprowadzeniu na ulicę wojska.

ŻĄDAMY NATYCHMIASTOWEJ DYMISJI RZĄDU.

"Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 57, poz. 507). Rozdział 8, Art. 63. 1. Sejm może postanowić o poddaniu określonej sprawy pod REFERENDUM z INICJATYWY OBYWATELI, którzy dla swojego wniosku uzyskają poparcie co najmniej 500 000 osób mających prawo udziału w referendum"

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Monika Grabowska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...