Darmowa komunikacja miejska dla Mieszkańców Wałbrzycha

Wałbrzych, dnia 03.04 2024 r.

Natalia Świercz,

reprezentujący grupę mieszkańców

                                             
Szanowny Pan

Prezydent Miasta Wałbrzycha

 

PETYCJA W SPRAWIE ROZSZERZENIA KORZYŚCI Z POSIADANIA WAŁBRZYSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA

 

Szanowny Panie Prezydencie!

 

My, mieszkańcy Wałbrzycha, wnosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej petycji, dotyczącej rozszerzenia korzyści z posiadania Wałbrzyskiej Karty Mieszkańca.

Obecnie posiadacz Wałbrzyskiej Karty Mieszkańca może korzystać ze zniżek przy zakupie biletów wstępu do obiektów kulturalno-sportowych. Dodatkowo o rozszerzenie korzyści o darmową komunikację miejską dla wszystkich mieszkańców , którzy są zameldowani w mieście i płacą tutaj podatki. Bezpłatna komunikacja miejska funkcjonuje od dawna w wielu miastach Mazowsza i całej Polski.

To rozwiązanie może stanowić zachętę do zameldowania się w mieście mieszkańców, którzy dotąd tego nie zrobili, a co za tym idzie: może doprowadzić do uzyskania przez miasto większych środków finansowych z podatków.

Bezpłatna komunikacja miejska w Wałbrzychu może przyczynić się także do poprawy jakości powietrza, oraz wpłynąć korzystnie na środowisko, z uwagi na wybór komunikacji miejskiej, w zamian za poruszanie się po mieście samochodem.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o poparcie propozycji rozszerzenia możliwości bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej dla wszystkich płacących podatki i zameldowanych w Wałbrzychu mieszkańców.

Z wyrazami szacunku

Natalia Świercz

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Natalia Świercz będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...