Deklaracja nauczycieli akademickich wydziałów prawa

Deklaracja nauczycieli akademickich uniwersyteckich wydziałów prawa  

Uchwalenie nowelizacji ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym, poddających sądy kontroli władzy wykonawczej, poprzedzone zamianą Trybunału Konstytucyjnego w instytucję niezdolną do wykonywania swych konstytucyjnych zadań, niszczy niezależność sądownictwa i podważa gwarancje niezawisłości sędziowskiej. Prowadzi to do likwidacji konstytucyjnej zasady ustrojowej, jaką jest zasada trójpodziału władzy, i oznacza ostateczny koniec demokratycznego państwa prawnego. Tym samym, poprzez niekonstytucyjne działania większości parlamentarnej, w pełni wspierane przez prezydenta Rzeczypospolitej, zmianie ulega ustrój naszego kraju. Polska przekształca się w państwo autorytarne, w którym prawo staje się narzędziem w rękach politycznej monowładzy, ustawa – dyktatem rządzącej większości, a obywatele tracą gwarancje swoich praw i wolności.

W tej dramatycznej sytuacji, noszącej znamiona konstytucyjnego zamachu stanu, my – nauczyciele akademiccy uniwersyteckich wydziałów prawa, mając na względzie europejski kanon ustrojowy i czerpiąc z naszych historycznych doświadczeń sięgających pierwszej Rzeczypospolitej, oświadczamy, że demokratyczne państwo prawne, wsparte na podziale władz i odwołujące się do katalogu naturalnych praw człowieka, pozostaje dla nas niezmiennie podstawową zasadą ustrojową. Będziemy jej wierni wykonując naszą prawniczą i akademicką profesję oraz spełniając nasze obywatelskie powinności. Kształcąc kolejne pokolenia prawników będziemy sięgać do idei rządów prawa, przywoływać konstrukcję „ustawowego bezprawia” i przypominać, że europejska tradycja prawna, wyrastająca z rzymskiej definicji „ius est ars boni et aequi”, wiąże z prawem gwarancje ludzkich i obywatelskich wolności, a zarazem wytycza za pomocą prawa granice publicznej władzy. Powtarzamy „Tu stoimy, inaczej nie możemy!”    

Lipiec 2017  

 

1.     Cezary Banasiński , Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

2.     Katarzyna Bilewska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

3.     Magdalena Błaszczyk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

4.     Maria Boratyńska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

5.     Wojciech Brzozowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  

6.     Monika Dąbrowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

7.     Teresa Dukiet-Nagórska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

8.     Tadeusz Ereciński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

9.     Hanna Gajewska – Kraczkowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

10.  Michał Gałędek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

11.  Piotr Girdwoyń, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

12.  Ewa Gmurzyńska , Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

13.  Teresa Grzeszak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

14.  Katarzyna Grzybczyk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

15.  Robert Grzeszczak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

16.  Andrzej Gulczyński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza

17.  Maciej Jońca, Wydział Prawa, Prawa Kanoniczego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

18.  Agnieszka Kacprzak, Katedra Prawa Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu/ Karl-Franzens-Universität Graz, Rechtswissentschaftliche Fakultät

19.  Anna Klimaszewska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

20.  Piotr Kładoczny, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

21.  Wojciech Kocot, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

22.  Przemysław Konieczniak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

23.  Elżbieta Kornberger – Sokołowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

24.  Dagmara Kornobis-Romanowska, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

25.  Beata J. Kowalczyk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

26.  Romuald Kraczkowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

27.  Adam Krzywoń , Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

28.  Zuzanna Kulińska-Kępa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

29.  Maria Lewandowicz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

30.  Hanna Machińska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

31.  Paweł Marcisz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

32.  Marcin Matczak Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

33.  Adam Moniuszko, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

34.  Maria Nowak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

35.  Ryszard Piotrowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

36.  Monika Płatek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

37.  Piotr Pomianowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

38.  Wojciech Popiołek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

39.  Dorota Pudzianowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

40.  Anna Rosner, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

41.  Paweł Skuczyński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

42.  Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

43.  Maciej Taborowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

44.  Tadeusz Tomaszewski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

45.  Jakub Urbanik, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

46.  Dominika Wajda, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

47.  Anna Walczak-Żochowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

48.  Marek Waluga, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

49.  Paweł Waszkiewicz , Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

50.  Marek Wąsowicz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

51.  Tadeusz Widła, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

52.  Jacek Wiewiorowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

53.  Marzena Wojtczak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

54.  Mirosław Wyrzykowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

55.  Maria Zabłocka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

56.  Jarosław Zagrodnik, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

57.  Andrzej Zakrzewski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

58.  Anna Zawidzka-Łojek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

59.  Eleonora Zielińska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

60. Jacek Barcik, Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu Śląskiego

61. Paweł Borecki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

62. Hanna Litwińczuk Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

63. Maria Anna Zachariasiewicz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

64. Jacek Zrałek Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

65. Barbara Mąkosa-Stępkowska, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego - Katedra Prawa Mediów

66. Andrzej J. Szwarc,  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Jakub Urbanik do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...