Deklaracja nauczycieli akademickich wydziałów prawa

Deklaracja nauczycieli akademickich uniwersyteckich wydziałów prawa  

Uchwalenie nowelizacji ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym, poddających sądy kontroli władzy wykonawczej, poprzedzone zamianą Trybunału Konstytucyjnego w instytucję niezdolną do wykonywania swych konstytucyjnych zadań, niszczy niezależność sądownictwa i podważa gwarancje niezawisłości sędziowskiej. Prowadzi to do likwidacji konstytucyjnej zasady ustrojowej, jaką jest zasada trójpodziału władzy, i oznacza ostateczny koniec demokratycznego państwa prawnego. Tym samym, poprzez niekonstytucyjne działania większości parlamentarnej, w pełni wspierane przez prezydenta Rzeczypospolitej, zmianie ulega ustrój naszego kraju. Polska przekształca się w państwo autorytarne, w którym prawo staje się narzędziem w rękach politycznej monowładzy, ustawa – dyktatem rządzącej większości, a obywatele tracą gwarancje swoich praw i wolności.

W tej dramatycznej sytuacji, noszącej znamiona konstytucyjnego zamachu stanu, my – nauczyciele akademiccy uniwersyteckich wydziałów prawa, mając na względzie europejski kanon ustrojowy i czerpiąc z naszych historycznych doświadczeń sięgających pierwszej Rzeczypospolitej, oświadczamy, że demokratyczne państwo prawne, wsparte na podziale władz i odwołujące się do katalogu naturalnych praw człowieka, pozostaje dla nas niezmiennie podstawową zasadą ustrojową. Będziemy jej wierni wykonując naszą prawniczą i akademicką profesję oraz spełniając nasze obywatelskie powinności. Kształcąc kolejne pokolenia prawników będziemy sięgać do idei rządów prawa, przywoływać konstrukcję „ustawowego bezprawia” i przypominać, że europejska tradycja prawna, wyrastająca z rzymskiej definicji „ius est ars boni et aequi”, wiąże z prawem gwarancje ludzkich i obywatelskich wolności, a zarazem wytycza za pomocą prawa granice publicznej władzy. Powtarzamy „Tu stoimy, inaczej nie możemy!”    

Lipiec 2017  

 

1.     Cezary Banasiński , Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

2.     Katarzyna Bilewska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

3.     Magdalena Błaszczyk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

4.     Maria Boratyńska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

5.     Wojciech Brzozowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  

6.     Monika Dąbrowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

7.     Teresa Dukiet-Nagórska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

8.     Tadeusz Ereciński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

9.     Hanna Gajewska – Kraczkowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

10.  Michał Gałędek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

11.  Piotr Girdwoyń, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

12.  Ewa Gmurzyńska , Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

13.  Teresa Grzeszak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

14.  Katarzyna Grzybczyk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

15.  Robert Grzeszczak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

16.  Andrzej Gulczyński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza

17.  Maciej Jońca, Wydział Prawa, Prawa Kanoniczego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

18.  Agnieszka Kacprzak, Katedra Prawa Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu/ Karl-Franzens-Universität Graz, Rechtswissentschaftliche Fakultät

19.  Anna Klimaszewska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

20.  Piotr Kładoczny, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

21.  Wojciech Kocot, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

22.  Przemysław Konieczniak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

23.  Elżbieta Kornberger – Sokołowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

24.  Dagmara Kornobis-Romanowska, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

25.  Beata J. Kowalczyk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

26.  Romuald Kraczkowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

27.  Adam Krzywoń , Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

28.  Zuzanna Kulińska-Kępa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

29.  Maria Lewandowicz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

30.  Hanna Machińska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

31.  Paweł Marcisz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

32.  Marcin Matczak Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

33.  Adam Moniuszko, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

34.  Maria Nowak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

35.  Ryszard Piotrowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

36.  Monika Płatek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

37.  Piotr Pomianowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

38.  Wojciech Popiołek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

39.  Dorota Pudzianowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

40.  Anna Rosner, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

41.  Paweł Skuczyński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

42.  Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

43.  Maciej Taborowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

44.  Tadeusz Tomaszewski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

45.  Jakub Urbanik, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

46.  Dominika Wajda, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

47.  Anna Walczak-Żochowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

48.  Marek Waluga, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

49.  Paweł Waszkiewicz , Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

50.  Marek Wąsowicz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

51.  Tadeusz Widła, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

52.  Jacek Wiewiorowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

53.  Marzena Wojtczak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

54.  Mirosław Wyrzykowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

55.  Maria Zabłocka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

56.  Jarosław Zagrodnik, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

57.  Andrzej Zakrzewski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

58.  Anna Zawidzka-Łojek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

59.  Eleonora Zielińska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

60. Jacek Barcik, Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu Śląskiego

61. Paweł Borecki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

62. Hanna Litwińczuk Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

63. Maria Anna Zachariasiewicz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

64. Jacek Zrałek Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

65. Barbara Mąkosa-Stępkowska, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego - Katedra Prawa Mediów

66. Andrzej J. Szwarc,  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Jakub Urbanik będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...