Dietetycy to też Medycy


W związku z trwającym opiniowaniem powstałego projektu rozporządzenia w
sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Jako przedstawiciele zawodu dietetyka nauczanego obecnie na uczelniach zarówno medycznych jak i rolniczych, chcemy wyraźnie zaznaczyć fakt, że terapia żywieniowa jest jednym z fundamentów profilaktyki zdrowotnej. Dietetyka w pozostałych krajach europejskich jest dziedziną medycyny, gdzie nierzadko potrzebne jest prawo do wykonywania tego zawodu.


Dlatego zwracamy się z petycją o zmianę zapisów w projekcie rozporządzenia i zaklasyfikowania zawodu dietetyka jako dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauk o zdrowiu.


Pragniemy napomnieć, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami wymienia zawód dietetyka jako jeden z zawodów, które udzielają świadczeń zdrowotnych. Od 2008 r jest również projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, w którym to dietetyk został wymieniony jako jeden z zawodów medycznych.

Dietetycy


Ogólnopolski Związek Zawodowy Dietetyków    Skontaktuj się z autorem petycji