DOŚĆ REPRESJI I BEZPRAWIA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI!

DSC5280-1024x574.jpg10 czerwca 2017 r.


Pan Prezydent RP
dr Andrzej Duda

Pani Prezes Rady Ministrów RP
Beata Szydło

 

L I S T   O T W A R T Y


Szanowny Panie Prezydencie!
Szanowna Pani Premier!


My, niżej podpisani uczestnicy opozycji antykomunistycznej, domagamy się na podstawie art. 19 Konstytucji RP od Państwa Polskiego rzeczywistej ochrony weteranów walki o niepodległość przed działaniami komunistycznych zbrodniarzy, którzy obecnie nadal funkcjonują w kluczowych instytucjach wymiaru sprawiedliwości. Korzystając z efektów walki o demokrację kolejnych pokoleń bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego, np. z ROPCiO, NSZZ „Solidarność”, Konfederacji Polski Niepodległej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Solidarności Walczącej i in., „nadzwyczajna kasta” represjonuje NIEZŁOMNYCH weteranów zmagań o wolną Polskę.

9 czerwca 2017 r. Adam Słomka – więzień polityczny PRL, b. poseł na Sejm RP, członek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, założyciel Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich, lider Konfederacji Polski Niepodległej - Niezłomni oraz protestu MIASTECZKO NAMIOTOWE: "Zamknąć Michnika. Uniewinnić Miernika" pod Sądem Najwyższym – został po raz kolejny aresztowany w III RPRL i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach za walkę z reliktami sowieckiej okupacji oraz z arogancją sędziów, którzy nadal chronią zarówno te świadectwa zniewolenia, jak i zbrodniarzy komunistycznych. Więzienie za pomocą kar porządkowych staje się niebezpiecznym precedensem podobnym do praktyk stosowanych w schyłkowym PRL i obecnie na Białorusi.

Uważamy, że Adam Słomka przez działania „nadzwyczajnej kasty” po raz kolejny stał się więźniem politycznym (art. 107 kkw). W tym celu nadużywa się art. 50 § 1. ustawy o z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2016.0.2062), postanowienia tego typu są natychmiast wykonalne, pomimo że są nieprawomocne! Ten przepis został wprost zaimplementowany z czasów PRL i mimo że jest niezgodny ze standardami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (nikt nie może być sędzią we własnej sprawie, zob. wyrok ETPC Kyprianou kontra Cypr, aplikacja 73797/01 z 15.12.2005) to używany jest wobec nas - weteranów. Niedawno Adam Słomka został ukarany karą porządkową przez sędziego Sądu Rejonowego Katowice – Zachód Michała Fijałkowskiego za noszenie czapki legionowej, tzw. „Maciejówki”. Kara więzienia została wykonana represyjnie w czasie ostatnich Świąt Wielkanocnych. Tym razem – 9 czerwca Adam Słomka trafił „za kraty” z inicjatywy sędziego Fijałkowskiego za porównanie w czasie procesu o „znieważenie” monumentu Armii Czerwonej , iż „sędzia zachowuje się dziś tak, jak sędziowie w PRL-u".

Zamykanie w więzieniu kogokolwiek za słowne opinie samo w sobie jest kuriozalne. Zatem jeżeli dany sędzia czuje się obrażony to ma pełne prawo dochodzić swoich praw w procesie cywilnym – tak uważa Sąd Najwyższy i Trybunał w Strasburgu.

Okazujmy naszą solidarność z Adamem Słomką, który także w naszym imieniu walczy o uwolnienie Polski z pozostałości komunistycznego systemu. Również w sposobie funkcjonowania licznych instytucji państwowych. Przypominamy, że Adam Słomka jest pomysłodawcą przywrócenia do polskiego systemu prawnego tzw. „ław przysięgłych” jako realizacji uprawnień obywateli Polski gwarantowanych art. 182 Ustawy Zasadniczej.

Dotychczas żaden z oprawców Adama Słomki nie poniósł jakiejkolwiek odpowiedzialności za swoje czyny. Ani ten, który zabił mu Matkę Krystynę Słomka (płk SB Z.Zygadło), ani sędziowie i prokuratorzy chroniący Z.Zygadłę przed odpowiedzialnością, ani ten kto internował go w wieku 17. lat, ani ten kto relegował go z wilczym biletem z liceum w 1982 roku, ani ten kto nakazał wyrzucenie go z pracy, ani ten kto nakazał jego zaoczną eksmisję z mieszkania, ani ten kto uwięził go na 2 lata na Rakowieckiej (sędzia Andrzej Kryże), ani ci którzy pobili go w szpitalu gruźliczym aresztu do nieprzytomności (funkcjonariusze ZOMO przebrani przez SB w mundury Służby Więziennej PRL), ani ten kto nakazał konfiskatę jego samochodu za przewożenie „nielegalnych” książek Miłosza i Piłsudskiego ...

ŻADEN komunistyczny siepacz nie został pociągnięty do JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności - ani karnej, ani nawet dyscyplinarnej. Bezkarność tamtych zbrodni rodzi kolejne patologie w III RP, rozzuchwala zarówno tzw. kastę jak i środowisko byłych utrwalaczy tzw. władzy ludowej.

Domagamy się:
- przyznania Adamowi Słomce statusu więźnia politycznego (art. 107 kkw);
- natychmiastowego uwolnienia bohatera walki o wolną Polskę Adama Słomki;
- rozliczenia winnych łamania prawa i elementarnych standardów europejskiej praworządności;
- oczyszczenia polskiego sądownictwa ze zbrodniarzy komunistycznych oraz z sędziów i prokuratorów wciąż ochraniających PRL’owskich zbrodniarzy i relikty sowieckiej okupacji.


JÓZEFA ŻYCIŃSKA z Wołowa w gminie Bliżyn (Świętokrzyskie)
Żołnierz AK i WIN - ps.”Zośka”, aresztowana razem z mężem przez UB. W śledztwie płk Humer połamał jej żebra. Pomimo ciąży została skazana na karę śmierci. Wyrok śmierci na męża Aleksandra wykonano. W kieleckim więzieniu urodziła im się córka pogrobowiec. Założyła „Solidarność” w skarżyskiej PKS. Radna gminy.
Na początku lat 90 oskarżyciel posiłkowy w procesie płk Humera. Działa w Światowym Związku Żołnierzy AK, NSZ, Związku Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów. Założyła jednostkę „Strzelca”.

NINA MILEWSKA - Gdańsk
Uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), odczytała akt założycielski KPN przed Grobem Nieznanego Żołnierza 1 września 1979 r. Stowarzyszenie Więźniów Politycznych GODNOŚĆ, publicystka.
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Nina_Milewska

ADAM MACEDONSKI - Kraków
Nurt Niepodległościowy, ROPCiO, założyciel KPN i Komitetu Katyńskiego
Nestor opozycji. Znany grafik.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Macedo%C5%84ski

STEFAN KUCHARZEWSKI - Lublin
ROPCiO, założyciel KPN. Nestor antykomunistycznej opozycji. Lekarz.
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Stefan_Julian_Kucharzewski

KRZYSZTOF BZDYL - Kraków
ROPCiO, założyciel KPN, Światowy Związek Żołnierzy AK. Więzień polityczny PRL.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Bzdyl

STANISŁAWA KOROLKIEWICZ - Białystok
Konfederacja Polski Niepodległej. Kieruje stowarzyszeniem represjonowanych w PRL
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Stanis%C5%82awa_J%C3%B3zefa_Korolkiewicz

JANUSZ FATYGA - Łódź i Kraków
ROPCIO, KPN, patron stowarzyszenia tzw. "III Konspiracji" w Łodzi
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Janusz_Fatyga

JAN RACZYCKI - Bydgoszcz
Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL "Przymierze"
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Jan_Raczycki


ZYGMUNT KORUS - Chorzów
Uczestnik Międzyuczelnianego Komitetu Strajkowego w 1968 r. w Krakowie.
Więzień polityczny PRL. Prowadzi Klub Gazety Polskiej w Chorzowie, literat.
http://naszeblogi.pl/blog/42

ANDRZEJ SOBIERAJ - Radom
Szef regionu NSZZ „Solidarność”, Komitet Obrony Więzionych za Przekonania (KOWzaP) i KPN. Współzałożyciel Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Osób Represjonowanych
w Stanie Wojennym.
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Andrzej_Sobieraj

AGATA MICHAŁEK- BUDZICZ - Kraków
KPN, NZS, PPS, założyciel Ruchu Wolność i Pokój oraz Polskiej Sekcji Ligii Obrony Praw Człowieka. Animatorka ruchu ekologicznego.
Wygrała precedensowy proces cywilny przeciwko SB w PRL.
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Pamięci Narodu Polskiego "Pro Patria, Pro memoria".
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Agata_Micha%C5%82ek-Budzicz

ADAM GIERA - Olkusz
Wywołał bunt w jednostce LWP podczas napaści na Czechosłowację w 1968 roku.
Za udział w protestach na Wybrzeżu w 1970 r. więziony dwa lata w Rawiczu. Wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Internowany dwa razy. Organizator górniczych strajków 1988 r. Postawił pomnik ofiar komunizmu w Olkuszu.
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Adam_Giera

PIOTR HLEBOWICZ - Barwałd Górny
Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników, Solidarność RI, Autonomiczny Wydział Wschodni "Solidarności Walczącej" oraz oddział Kraków SW.
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Piotr_Hlebowicz

JÓZEF PINTERA - Bydgoszcz
KOWzaP, Solidarność Walcząca.
Przewodniczący Stowarzyszenia Osób Internowanych "Chełminiacy 1982".
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=J%C3%B3zef_Jan_Pintera

JANUSZ SZKUTNIK - Rzeszów
NSZZ „S” RI, KOWzaP, PSL Solidarność, Solidarność Walcząca.
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Janusz_Szkutnik

LECH OSIAK - Jastrzębie
NSZZ Solidarność, Solidarność Walcząca, przywódca strajków.
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Lech_Osiak

JANUSZ OLEWIŃSKI - Siedlce
We władzach regionalnych NSZZ „Solidarność” .
Pobity podczas pacyfikacji internowanych w Kwidzynie 14.VIII.1982 r.
Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych
oraz Federacji Stowarzyszeń Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym
http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=O&katalogId=4&subpageKatalogId=4&pageNo=1&nameId=7690&osobaId=70153&
http://fundacjagp.pl/index.php/soss/150-janusz-olewinskihttp://internowani-represjonowani.pl.tl/

JERZY ZACHAROW - Zamość
NSZZ Solidarność, internowany. Zwolniony z pracy.
Radny Zamościa (PiS). Przewodniczący Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny.
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Jerzy_Wies%C5%82aw_Zacharow

MARIA WIĄCEK - Kraków
Porucznik WiN-u, odznaczona krzyżem Virtuti Militari.
Córka kapitana WiN-u Mieczysława Wiącka - ps. "Sztylet" bestialsko zamordowanego przez UB w 1946 r., miejsce pochówku ojca nieznane.

RYSZARD ŚWITOŃ - Katowice
Więzień polityczny PRL, syn założyciela Wolnych Związków Zawodowych Kazimierza Świtonia.

JAROSŁAW ROLEWSKI - Poznań
Konfederacja Polski Niepodległej, Strzelec. Więzień polityczny PRL.
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Jaros%C5%82aw_Jan_Rolewski

HERBERT KOPIEC - Katowice
W opozycji związany z KPN i SW, założyciel NSZZ „Solidarność” w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, były dziekan GWSP, relegowany z uczelni, publicysta.
https://www.youtube.com/watch?v=CiYE6Q_GRq0

ELŻBIETA POSTULKA - Bukowno
Uczestnik Szarych Szeregów, KPN.
Przewodnicząca Krajowego Porozumienia Emerytów i Seniorów II RP.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowe_Porozumienie_Emeryt%C3%B3w_i_Rencist%C3%B3w_Rzeczypospolitej_Polskiej

HALINA GAŁUSZKA - Cieszyn
Córka oficera zamordowanego przez NKWD w 1940 roku w ZSRR.
Rodzina Katyńska w Cieszynie.

MARIUSZ CYSEWSKI - Piekary Śląskie
KPN, więzień polityczny PRL i ZSRR (również psychuszek), publicysta, tłumacz literatury angielskiej, społecznie tłumaczył dokumenty Rodzin Katyńskich przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w procesie przeciwko Rosji.
http://naszeblogi.pl/blog/3329

ZYGMUNT MIERNIK - Dąbrowa Górnicza
NSZZ „Solidarność”, zbiegł z internowana w Zabrzu-Zaborzu.
Koordynator Stowarzyszenia Byłych i Obecnych Więźniów Politycznych „Niezłomni”. Znany z „protestu tortowego” na procesie Kiszczaka
http://www.rp.pl/artykul/1016997-Kim-jest-czlowiek--ktorzy-rzucil-w-sedzie-tortem.html

KRYSTIAN FRELICHOWSKI - Bydgoszcz
Organizacja Młodzieżowa, KOWzaP, więzień polityczny PRL.
Radny PiS, Prowadzi Klub Gazety Polskiej.
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Krystian_Andrzej_Frelichowski

ARTUR ROGALA - Kraków
NZS, Ruch Wolność i Pokój (odmówił służby wojskowej w sojuszu z ZSRR).
Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie. Liga Republikańska, ROP, PiS i Solidarna Polska.
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Artur_Rogala

TADEUSZ WOŁYNIEC - Koszalin
NSZZ „Solidarność”, PC i ROP. Założyciel Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Koszalinie
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Tadeusz_Jan_Wo%C5%82yniec

MARIAN STACH - Kraków
W 1977 uczestnik „Czarnego Marszu” po śmierci Stanisława Pyjasa.
Działacz KPN, KOWzaP i Solidarności. Więzień polityczny stanu wojennego.
W 2012 uczestnik głodówki w kościele św. Stanisława Kostki w Krakowie przeciwko degradacji historii w polskiej edukacji.
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Marian_Stach

TOMASZ SZCZEPAŃSKI - Warszawa
Historyk, działacz PPS i KPN (kierownik referatu Międzymorza), ROP i LPR.
Obecnie Przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Tradycji i Kultury "Niklot".
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Tomasz_Szczepa%C5%84ski

ADAM WĘDRYCHOWICZ - GLIWICE
Przewodniczący Rady Politycznej Ruch Odbudowy Polski, Stowarzyszenie Polska Racja Stanu.
Poseł na Sejm RP III kadencji z listy ROP, lekarz.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_W%C4%99drychowicz

PRZEMYSŁAW SYTEK - Poznań
Konfederacja Polski Niepodległej, Prezes „Sokoła”.
Poseł na Sejm RP I kadencji KPN.
http://kpn-1979.pl/old/print.php?type=N&item_id=226

ANDRZEJ KAŹMIERCZAK - Rzeszów
KPN, Komendant Strzelca, Prezes Podkarpackiego Związku Piłsudczyków.
Poseł na Sejm PR II kadencji KPN.
Postawił Pomnik Ofiar Komunizmu i odbudował pomnik płk POW Lisa-Kuli.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Ka%C5%BAmierczak_(ur._1961)

RYSZARD KĘDRA - Krosno
KPN i NSZZ „Solidarność”, LPR. Poseł na Sejm III i IV kadencji.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_K%C4%99dra

MIROSŁAW BORUTA - Kraków
Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Prowadził Klub Gazety Polskiej w Krakowie. Radny PiS.
http://www.krakowniezalezny.pl/tag/miroslaw-boruta/https://www.youtube.com/watch?v=PWUBtHm-kb0

JERZY BUKOWSKI - Kraków
Rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie,
b. reprezentant płk. Ryszarda Kuklińskiego w Polsce, filozof, publicysta.
http://niezalezna.pl/autor/jerzy-bukowski

KRZYSZTOF CIESIELSKI - Lublin
KPN, analityk gospodarczy i ekonomiczny.

MONIKA BIENIEK - Kraków
Wykładowca akademicki, regionalny lider Stowarzyszenia Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych "Niezłomni",
Koordynatorka Ruchu Kontroli Wyborów. Ukarana przez sąd w Krakowie karą grzywny za obronę dobrego imienia Polski przeciwko zniesławianiu, pt. „polskie obozy”.
http://naszeblogi.pl/48241-represje-za-obrone-imienia-polski-dr-monika-bieniek-uj

BOGUSŁAW CEBULSKI - Ostrów Wielkopolski
Założyciel Klubu Gazety Polskiej. Antykomunista. Organizator marszy w obronie TV Trwam. Autor wielu znanych piosenek. Prowadzi „Kapelę znad Baryczy”. Członek PiS.
http://www.kapela.znad.baryczy.cc.pl/

ZENON FABIANOWICZ - Krzeszyce k. Gorzów Wielkopolski
NZS, KPN, Prowadzi Klub Gazety Polskiej, Radny PiS
https://pl-pl.facebook.com/zenon.fabianowicz

ANDRZEJ ŚNIEGULA - Sieradz
Solidarność Rolników Indywidualnych.
Walczy nadal w obronie polskiej ziem. Współpracownik Kazimierza Świtonia.
Uczestnik Strzelca.
https://www.youtube.com/watch?v=w6g4zcXcGEw#t=406

JAROSŁAW HAJDUK - Tychy
KPN, założyciel ruchu MRN, działacz społeczny i samorządowy, radny I i VII kadencji

JANUSZ SZEJA - Tarnowskie Góry
KPN, " Strzelec" i Grupa Patriotyczna Tarnowskie Góry

DARIUSZ PIOTR MATUSZEWSKI - Gryfice
Konfederacja Polski Niepodległej, szef okręgu.

MACIEJ LISOWSKI - Warszawa
Twórca i dyrektor Fundacji walki z bezprawiem LEX NOSTRA.
Prezes i współwłaściciel firmy prawniczej Kancelaria LEX NOSTRA,
Wiceprezes Stowarzyszenia Liga Konsumentów Energii,
Członek-Założyciel Spółdzielni "Świetlik- reaktywacja".
Przedsiębiorca od 1992 r. W latach dziewięćdziesiątych właściciel firmy komputerowej.
Z-ca Redaktora Naczelnego czasopisma "Psychologia w Teatrze Życia" (studiował także psychologię społeczną).
W przeszłości Dyrektor Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, firmy konsultingowej i jednego z największych wydawnictw.Dziennikarz, autor lub współautor wielu książek i publikacji.
Wyróżniony odznaką „Człowieka Wolności i Niepodległości”.
http://fundacja.lexnostra.pl/

LESZEK ANDRZEJ MROCZKOWSKI - Warszawa
Żołnierz Zrzeszenia "Wolność i Niepodległość". Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2009)
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Leszek_Andrzej_Mroczkowski

ALOJZY PIETRZYK
Działacz związkowy i poseł na Sejm RP I kadencji
- wnioskodawca votum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej. 13-15.12.1981 uczestnik strajku na KWK Manifest Lipcowy, internowany w stanie wojennym. Szef Regionu Śląskiego NSZZ "Solidarność" w latach 1990-92. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Alojzy_Pietrzyk

BARBARA BUTLER - BŁASIŃSKA - Warszawa
Córka powstańców warszawskich. Emerytowany nauczyciel akademicki (relegowana z liceum w 1968 r.). Kierujaca Stowarzyszeniem Kombatantów
- Duszpasterstwa Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej II RP.
http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/43101,wdziecznosc-wladz-warszawy-wobec-jej-obroncow.html

ANDRZEJ VOIGT
Działacz opozycji z Gdańska i Warszawy.

EUGENIUSZ SZOSTAK - Warszawa
Działacz antykomunistyczny. Więzień polityczny PRL od 1964 roku.

TADEUSZ DUDKIEWICZ
Działacz NSZZ "S".
Delegat na I Krajowy Zjazd Solidarności - Gdańsk 1981, internowany, więziony, represjonowany, wielokrotnie pozbawiany pracy. Odznaczony Medalem Regionu Śl. - Dąbrowskiego „Za Opór p-ko Stanowi Wojennemu”,
Założyciel i Przewodniczący Towarzystwa Patriotycznego Radomsko.

PAWEŁ ZDUN – Warszawa
Przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów,
współ-koordynator Miasteczka Namiotowego "Zamknąć Michnika. Uniewinnić Miernika"
pod Sądem Najwyższym w Warszawie.

JÓZEF WIECZOREK – Kraków
Dysydent akademicki, usunięty z UJ podczas politycznej weryfikacji kadr akademickich 1986/87 z wilczym biletem aktualnym do dnia dzisiejszego. Działa na rzecz lustracji i dekomunizacji środowiska akademickiego, dokumentalista wielu procesów sądowych, manifestacji patriotycznych i działań na rzecz oczyszczenia przestrzeni publicznej z reliktów komunizmu i dominacji sowieckiej.

ALEKSANDER SZUMAŃSKI
Dziennikarz niezależny.
Kombatant, osoba represjonowana,
nr legitymacji - B 18668 / KT3621
zaświadczenia o uprawnieniach Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Publicysta światowej prasy polonijnej, b. korespondent "Naszej Polski", "Warszawskiej Gazety".

WOJCIECH POPIEKWICZ
Dr socjologii kultury. Reżyser telewizyjny. Członek Solidarni 2010.


JERZY BIELASIŃSKI
Działacz opozycji antykomunistycznej - Solidarność Walcząca Wrocław.

WŁADYSŁAWA KACZMARCZYK
Ruch Obrony Bezrobotnych.

 

 

DOPISZ SIĘ - POZOSTAŃ W KONTAKCIE: pokoleniekpn@wp.pl

Zygmunt Miernik - 505 770 567, tel. MIASTECZKO NAMIOTOWE POD SN - Paweł Zdun - 604583535


BP KPN-NIEZŁOMNI    Skontaktuj się z autorem petycji