Do Zarządów Głównych ZKwP o uszanowanie woli członków i podanie się do dymisji

ZG ZKwP Przewodnicząca Iwona Magdziarska-Olesińska
ZG ZKwP Przewodnicząca Anna Rogowska

Jako szeregowy członek ZKwP wzywam obydwa Zarządy Główne do podania się do dymisji. Wnioskuję o zmianę uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w październiku i nadania jej nowego brzmienia w punkcie dotyczącym przedmiotu obrad.

Wnioskuję, aby JEDYNYM przedmiotem obrad było przyjęcie dymisji obydwu Zarządów i wybranie nowego Zarządu Głównego w pełnym składzie.

Nie chcemy Związku z dwoma Zarządami Głównymi, dwoma wystawami z prawem przyznawania tytułu Zwycięzcy Polski. Nie chcemy wykluczających się wzajemnie uchwał i dwóch terminów Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów. Nie chcemy być podzieleni.

Chcemy jednego Zarządu, który będzie mógł dalej zajmować się kluczowymi dla Związku sprawami. Chcemy Zarządu, którego legalności nikt nie będzie mógł podważać. Chcemy NORMALNOŚCI.

Nie mamy statutowych możliwości przekazania obydwu Zarządom naszego votum nieufności. Ale mamy nadzieję, że uszanujecie Państwo głos członków, których głosami zostaliście wybrani na delegatów i bez których Związek by nie istniał.

Do osób, które zechcą podpisać petycję mam serdeczną prośbę - podpiszcie się Państwo pełnym imieniem i nazwiskiem oraz podajcie oddział do którego należycie.
UWAGA! Potwierdzenie podpisania petycji otrzymujecie Państwo na maila. Bez zatwierdzenia swojego podpisu Wasz głos nie pojawi się publicznie.


Anna Karniewska ZKwP o/Warszawa    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Anna Karniewska ZKwP o/Warszawa do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...