Droga S3 Legnica - Lubawka - BUDUJMY

 

Szanowny Pan

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

 

 

10 grudnia 2013 r., na posiedzeniu rządu, zapadła – niestety - ostateczna decyzja o wykreśleniu  odcinka S3 Legnica – Lubawka z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015.

W zamian za to dodano do listy zadań inwestycyjnych budowę drogi ekspresowej S2 - wschodniego odcinka południowej obwodnicy Warszawy.

Przypieczętowane zostały w ten sposób Pana wcześniejsze zapowiedzi,  którymi  kosztem szansy na rozwój naszego regionu, przed referendum, wsparł  Pan swoją  partyjną koleżankę - Hannę Gronkiewicz Waltz.

Panie Premierze, nie po raz pierwszy dobro wspólne przegrało z krótkowzrocznymi interesami Platformy Obywatelskiej. Prezydent Warszawy na rok ocaliła swoje stanowisko, a duży region Dolnego Śląska stracił szansę rozwoju na lata.

Szczególnie odczuje to nasz powiat - powiat kamiennogórski, który cierpi na  drastyczne bezrobocie, a młodzi ludzie masowo emigrują z braku jakichkolwiek perspektyw życiowych. Zaniechanie realizacji inwestycji S3 na odcinku Legnica – Lubawka  to dalsza marginalizacja powiatu i pogorszenie sytuacji życiowej mieszkańców.

Podkreślić pragniemy, że ta skandaliczna decyzja  niesie za sobą  także szereg fatalnych skutków dla całego kraju. Kompletna droga S3  byłaby przecież ważnym elementem systemu komunikacyjnego państwa dającym gwarancję rozwoju całej zachodniej Polski.

Bezpośrednio tracą na tym wszystkie podmioty gospodarcze, dla których ta strategiczna inwestycja miała stać się impulsem  do tworzenia nowych miejsc pracy. Tracą również wpływy do budżetu samorządy lokalne, dla których dochody z tytułu podatków są ważnym źródłem dochodów.

 

Trasa S3 miała być połączeniem Polski z południem Europy zrealizowanym  według standardów technicznych dla tej klasy drogi.

Jak długo Polacy przekraczający południową granicę będą się wstydzić tego co widzą po przyjeździe do Polski? Kiedy będziemy mogli powiedzieć mieszkańcom: rząd obiecał realizację budowy S3 i dotrzymał słowa. Kiedy?

 

Kolejne przekładanie terminu realizacji  nie buduje wiarygodności Rządu.

 

Panie Premierze, okazuje się po raz kolejny, że  dla Pana i Pańskiego  rządu nie liczy się dobro Polski i Polaków.  Nic nie znaczą protesty mieszkańców, sprzeciwy  rad  gmin, burmistrzów i prezydentów miast.

 

Dlatego wyrażamy oburzenie tą skandaliczną i krzywdzącą decyzją!

Stanowczo przeciwko niej protestujemy  i domagamy się natychmiastowego przywrócenia drogi S3 do aktualnego  programu budowy dróg.

 

 

Poseł na Sejm RP /-/ Marzena Machałek

Prezes Stowarzyszenia „NASZ REGION” /-/ Tadeusz Rycharski

Członek Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego /-/ Jarosław Gęborys

_______________________________________________________________________________________________________________

 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU I DEMOKRACJI LOKALNEJ POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO

„NASZ REGION” w Kamiennej Górze

 

PROTEST

w obronie budowy drogi S3 Legnica-Lubawka

PREZES RADY MINISTRÓW – PAN DONALD TUSK

MINISTER TRANSPORTU – PAN SŁAWOMIR NOWAK

 

Zaniepokojeni doniesieniami prasowymi dotyczącymi wycofania się Rządu RP z budowy odcinka  Legnica – Lubawka drogi S3 stanowczo protestujemy przeciwko takiej decyzji.

3 stycznia 2007 Rada Ministrów zatwierdziła plan inwestycji drogowych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2015. Na liście wspieranych projektów znalazła się m.in. budowa trasy S3 na odcinku Legnica – Lubawka, który miałby powstać w latach 2013-2015 za ok. 300 mln €.

28 listopada 2012 premier Donald Tusk potwierdził rządowe plany rozpoczęcia budowy odcinka Nowa Sól – Lubawka w roku 2015 i jej zakończenia w 2017.

W formie tego protestu zwracamy się do decydentów, w tym do Pana Premiera i Ministra o dotrzymywanie słowa stanowiącego atrybut osoby zaufania publicznego i męża stanu.

Z uwagi na ogromną wagę budowy S3 w naszym regionie, która wpłynie na ożywienie gospodarcze, redukcję dużego bezrobocia oraz ucywilizuje, wg europejskich standardów połączenie drogowe Polska-Czechy w tej części kraju, apelujemy
o utrzymanie przebiegu drogi oraz terminów jej realizacji.

Nie możemy zaakceptować takiej praktyki, która przed wyborami deklaruje wykonanie inwestycji celem pozyskania elektoratu, a po wyborach odstępuje, albo przesuwa termin realizacji.

Stosowanie zasady: „obiecać to dobroć, a nie dać to mądrość” nie może być normą prawną i etyczną  ludzi, którzy  uzyskali mandat zaufania społecznego w Państwie.

Do wiadomości:

  1. 1. GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
  2. 2. POSEŁ RP – Pani Marzena Machałek
  3. 3. POSEŁ RP – Pani Małgorzata Szmajdzińska
  4. 4. POSEŁ RP – Pan Ryszard Zbrzyzny
  5. 5. POSEŁ RP – Pan Henryk Kmiecik
  6. Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie JST na trasie przebiegu S 3 Legnica-Lubawka

Tadeusz Rycharski    Skontaktuj się z autorem petycji