Kalisz, Ostrów - droga do A2

Sz. P.

Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
ul. Aleje Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Petycja "Droga do A2"


Na podstawie art. 2 i 4 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach, działając w interesie publicznym, wnosimy petycję w przedmiocie przyspieszenia prac związanych z przebudową drogi krajowej nr 25 na odcinku od Ostrowa Wielkopolskiego przez Kalisz do węzła Modła k. Konina, o parametrach zapewniających nam szybkie i bezpieczne połączenie naszych miejscowości z autostradą A2 – naszym oknem na świat.

Przebudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku od Ostrowa Wielkopolskiego przez Kalisz do węzła Modła k. Konina w standardzie drogi ekspresowej została w 2015 roku wpisana do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Zgodnie z treścią tego programu, realizacja prac związanych z przebudową wskazanego fragmentu drogi miała zakończyć się w latach 2023-2025. Tymczasem brak jest jakichkolwiek działań ze strony organów państwa, przybliżających nas do realizacji wskazanej inwestycji. Zapewnienie bezpiecznej i szybkiej komunikacji mieszkańcom regionu kalisko-ostrowskiego, a także przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu tego regionu, powinno być istotnym celem działania władzy publicznej.

Przedstawiciel wnioskodawców, poseł Mariusz Witczak, wielokrotnie zwracał się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz do Ministra Infrastruktury z prośbami o przyspieszenie realizacji tej jakże ważnej inwestycji – niestety bezskutecznie. Jedynie Prezes Rady Ministrów władny jest do podjęcia działań, mobilizujących podległe mu podmioty do przedsięwzięcia kroków, przybliżających nas do powstania drogi o nowych, przyspieszonych parametrach.

Niniejsza petycja została poddana procedurze, mającej na celu uzyskanie poparcia społecznego, wzmacniającego polityczną siłę składanej petycji. Zarówno wnioskodawca, jak i osoby, które popierają niniejszą petycję, mają nadzieję, że w ten sposób skutecznie wpłyną na przyspieszenie działania władzy publicznej w opisanym zakresie.

 

Z poważaniem
Mariusz Sebastian Witczak
- Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
oraz obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
mieszkańcy aglomeracji kalisko-ostrowskiej
podpisujący wyrazy poparcia dla powyżej petycji.

 


Mariusz Witczak, Poseł na Sejm RP    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Mariusz Witczak, Poseł na Sejm RP będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...